T.C. KAFKAS ÜNIVERISTESI SAGLIK BiLiMLERi ENSTiTÜSÜ

DENEYSEL KRONiK FLOROZIS OLUŞTURULMUŞ TUJ IRKI KOYUNLARDA ERiTROSiT SOD, CAT VE GSH-Px AKTIVITELERININ ARAŞTIRILMASI
/Jaıoı
Arş. Gör. Sena ÇENESiZ Biyokimya Anabilim Dalı

DOKTORA TEZi

l .ı. lDKSEKO~RETll IUIOLI lllnt!Uf.Ufı!l!SVON MERitEl’

Danışman
Yrd. Doç. Dr. Ayla ÖZCAN
Bu çalışma KA Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Proje No. 2003-VF-01 o
2003-KARS1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Uluabat Gölü su ve sediment kalitesinin fiziko-kimyasal parametreler açısından değerlendirilmesi ve coğrafi bilgi sistemi ortamında analizlenmesi - Sayfa 151
133 Tablo 5.6. Farklı Göllerde Yapılan Çalışmalar Su Kalitesi Parametreleri ÇO (mg/l) pH İletkenlik (µs/cm) Sıcaklık (0C) Su derinliği(m) Seki disk derinliği (cm) KOI (mg/l) Klorofil - a (mg/m3) NH4-N (mg/l) NO3-N (mg/l) Toplam Azot (mg/l) PO4-P (mg/l) Toplam fosfor (mg/l) AKM (mg/l) Sertlik (mg CaCO3/l) Alkalinite (mgCaC03/l) Kaynak Papatheodorou, 2006(Pamvotis Lake) Karakoç, 2003(Gö...
Mimari otonomi ve medeniyet ben-idraki kavramları bağlamında Turgut Cansever projelerinde biçim işlev yapı ve anlam analizleri - Sayfa 62
49 2.3. Araştırma Malzemesi 2.3.1. Konu Hakkında Varolan Araştırmalar ve Literatür Türkçe ve yabancı dillerde Turgut Cansever ve onun mimarlığı hakkında önemli bir literatürün varlığı göze çarpmaktadır. Bu literatür üç kategoriye ayrılabilir. Birincisi, tez, makale ve bildiri gibi doğrudan Cansever'in düşünce ya da projelerine odaklanmış inceleme metinleridir. İkincisi, Cansever'in mimari proje...
Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenmenin sürece, öğrenen ve öğretmen görüşlerine etkisi - Sayfa 207
197 Basamaklı Öğretim Programmda C, B ve A Basamaklanndaki Görevleri Tamamlayan Öğrenenler için Düzenlenen Belgeler A Basamağı Görevini Tamamlayan Öğrenenler için Onur Belgesi

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

proje
projeleri
araştırma
çalışma
tezi
tarafından


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAFKAS ÜNIVERISTESI SAGLIK BiLiMLERi ENSTiTÜSÜ

DENEYSEL KRONiK FLOROZIS OLUŞTURULMUŞ TUJ IRKI KOYUNLARDA ERiTROSiT SOD, CAT VE GSH-Px AKTIVITELERININ ARAŞTIRILMASI
/Jaıoı
Arş. Gör. Sena ÇENESiZ Biyokimya Anabilim Dalı

DOKTORA TEZi

l .ı. lDKSEKO~RETll IUIOLI lllnt!Uf.Ufı!l!SVON MERitEl’

Danışman
Yrd. Doç. Dr. Ayla ÖZCAN
Bu çalışma KA Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Proje No. 2003-VF-01 o
2003-KARS
single.php