T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DOKTORA TEZİ )
MEME CERRAHİSİNDE AMELİYAT ÖNCESİ ANALJEZİK EGİTİMİNİN AMELİYAT SONRASI İLK
24 SAATTEKİ AGRIYA ETKİSİ
YAZİLE SAYIN
DANIŞMAN
PROF. DR. GÜLER AKSOY CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİGİ
ANABİLİM DALI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİREGİ PROGRAMI
İSTANBUL-20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tiroid ve paratiroid reoperasyonlarında intraoperatif lokalizasyon yöntemlerinin etkin rezeksiyon üzerine etkisi - Sayfa 8
vii ÖZET Giriş: Tiroid ve paratiroid hastalıklarında cerrahi girişim ve adjuvan tedavilere rağmen ilk cerrahi girişimin yetersizliği veya hastalığın seyrine bağlı olarak inatçı veya nüks hastalık nedeniyle tekrar girişimler gerekebilir.Geçirilmiş ameliyatlara bağlı olarak gelişen fibröz dokular arasında nüks lezyonları saptamak ve önemli anatomik yapılara zarar vermeksizin tamamen çıkarmak genel...
Kalça kırığı ameliyatı olan yaşlı hastalarda düşme riskinin belirlenmesi - Sayfa 1
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( YÜKSEK LİSANS ) KALÇA KIRIĞI AMELİYATI OLAN YAŞLI HASTALARDA DÜŞME RİSKİNİN BELİRLENMESİ EZGİ SEYHAN DANIŞMAN YARD.DOÇ.DR.İKBAL ÇAVDAR CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ A.B.D. CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI İSTANBUL-2011 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
hastalıkları
cerrahi
ameliyat
üniversitesi
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DOKTORA TEZİ )
MEME CERRAHİSİNDE AMELİYAT ÖNCESİ ANALJEZİK EGİTİMİNİN AMELİYAT SONRASI İLK
24 SAATTEKİ AGRIYA ETKİSİ
YAZİLE SAYIN
DANIŞMAN
PROF. DR. GÜLER AKSOY CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİGİ
ANABİLİM DALI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİREGİ PROGRAMI
İSTANBUL-2008single.php