T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİR SULAMA SİSTEMİNDE KULLANILABİLECEK RÜZGAR ENERJİ SİSTEMİNİN TASARLANMASI
Kutbay SEZEN
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Nano-SiO2 ile modifiye edilmiş selüloz asetat membranlardan teofilin aktarımı - Sayfa 56
39 Çizelge 2.2. Kontrollü salım yapan polimerik sistemlerin sınıflandırılması SALIM MEKANİZMASINA GÖRE Difüzyon Kontrollü Sistemler: Kimyasal Kontrollü Sistemler: Çözücünün Harekete Geçirdiği Diğer Sistemler: UYGULAMA YERİNE GÖRE 1) Oküler sistemler 2) Nazal sistemler Sistemler: 1) Membran 1) Vücutta sistemler aşınan sistemler 1) Şişme kontrollü sistemler 1)M...
Yönetim bilişim sistemlerinin örgüt yapısına ve karar vermeye etkisi: Çoklu örnek olay araştırması - Sayfa 31
sınıflandırmışlardır. O’Brien ve Marakas (2007: 13-15) YBS’yi temelde üçe ayırmışlardır. Birinci olarak işletme faaliyetlerini destekleyen sistemleri operasyonel destek sistemleri adı altında, ikinci olarak yönetsel karar almayı destekleyen sistemleri yönetim destek sistemleri adı altında ve son olarak hem operasyonel hem de yönetsel bazı uygulamaları destekleyen sistemleri ise diğer sistemler baş...
Manyetik hidrojellerin sentezi, karakterizasyonu ve adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 59
29 Çizelge 2.1. Etkin madde salabilen polimerik sistemlerin sınıflandırılması Salınım Mekanizmasına Göre Uygulama Yerine Göre Difüzyon denetimli sistemler Membran sistemler Matriks sistemler Kimyasal denetimli sistemler Vücutta aşınan sistemler Zincire takılı sistemler Çözücünün harekete geçirdiği sistemler Şişme denetimli sistemler Ozmotik denetimli sistemler İmplant sistemler O...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
bilimleri
enstitüsü
sisteminde
tezi
enerji


1. SAYFA ICERIGI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİR SULAMA SİSTEMİNDE KULLANILABİLECEK RÜZGAR ENERJİ SİSTEMİNİN TASARLANMASI
Kutbay SEZEN
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
2012single.php