1.11.2. Corynebacterium diphthteriae. 42 1.11.3. Escherichia coli. 42 1.11.4. Enterecoccus faecalis. 44 1.11.5. Streptecoccus pyogenes. 44 1.11.6. Candida krusei . 46 1.11.7. Candida albicans. 47 2. MATERYAL VE YÖNTEM . 48 2.1. Materyal . 48 2.1.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler . 48 2.1.2. Kullanılan Cihazlar . 48 2.2. Yöntem . 48 2.2.1. Mikroorganizmalar . 48 2.2.2. Üreme Ortamlarının Hazırlanması . 48 2.2.3. Heracleum Örnekleri . 49 2.2.4. Uçucu Yağların Elde Edilmesi . 49 2.2.5. Disk Difüzyon Yöntemi İle Antimikrobiyal
Aktivitenin Belirlenmesi . 51 3. ARAŞTIRMA BULGULARI . 52
3.1. Heracleum sphondylium subsp. artvinense nin Antimikrobiyal Etkisi . 52
3.2. Heracleum paphlagonicumun Antimikrobiyal Etkisi .53 3.3. Heracleum pastinacifolium subsp.
incanumun Antimikrobiyal Etkisi . 54 3.4. Heracleum argaeumun Antimikrobiyal Etkisi . 5510. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antimikrobiyal
heracleum
subsp
etkisi
escherichia
coli


10. SAYFA ICERIGI

1.11.2. Corynebacterium diphthteriae. 42 1.11.3. Escherichia coli. 42 1.11.4. Enterecoccus faecalis. 44 1.11.5. Streptecoccus pyogenes. 44 1.11.6. Candida krusei . 46 1.11.7. Candida albicans. 47 2. MATERYAL VE YÖNTEM . 48 2.1. Materyal . 48 2.1.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler . 48 2.1.2. Kullanılan Cihazlar . 48 2.2. Yöntem . 48 2.2.1. Mikroorganizmalar . 48 2.2.2. Üreme Ortamlarının Hazırlanması . 48 2.2.3. Heracleum Örnekleri . 49 2.2.4. Uçucu Yağların Elde Edilmesi . 49 2.2.5. Disk Difüzyon Yöntemi İle Antimikrobiyal
Aktivitenin Belirlenmesi . 51 3. ARAŞTIRMA BULGULARI . 52
3.1. Heracleum sphondylium subsp. artvinense nin Antimikrobiyal Etkisi . 52
3.2. Heracleum paphlagonicumun Antimikrobiyal Etkisi .53 3.3. Heracleum pastinacifolium subsp.
incanumun Antimikrobiyal Etkisi . 54 3.4. Heracleum argaeumun Antimikrobiyal Etkisi . 55single.php