1. GİRİŞ
Dünyada yaklaşık son 20 yıldır doğal ürünlerin tüketimi sürekli artmaktadır. Doğal florada bulunan ve binlerce yıllık deneyim sonucu belirlenen tıbbi bitkiler insan sağlığına hizmet etmektedir.
Bugün dünya nüfusunun çoğunluğu için bitkiler en seçkin ilaç kaynaklarıdır. Büyük farmasötik firmalar, yeni lider yapılar için bir kaynak olarak yüksek yapılı bitkilere ilgi göstermektedirler. Son zamanlardaki çalışmalar bu bitkilere ait ekstraktların biyolojik aktiviteleri üzerinde yoğunlaşmıştır(1,2,3,).
Birçok doğal bitkinin, antimikrobiyal maddeleri veya bunların ana maddelerini sentezleme özelliğine sahip olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmektedir. İlaç, gıda, parfüm ve kozmetik gibi birçok sanayi dalında, kullanılan hammadde olmaları nedeniyle doğal bitkiler ve onlara ait uçucu yağlar, özellikle 1940 yılından bugüne kadar antimikrobiyal etkileri acısından çok sayıda araştırma alanında ele alınmış ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır.
Uçucu yağlar, açıkta bırakıldıklarında oda sıcaklığında bile kolayca buharlaşabildiklerinden bu adı alırlar ve güzel kokulu olduklarından esans gibi isimlerle de anılırlar. Esans olarak isimlendirilmelerinin nedeni kozmetik sanayinde parfüm yapımında kullanılmalarıdır.12. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Geyik elması (Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch. var. umbellata)'nda farklı toplama zamanlarının, yükselti ve bakı'nın uçucu yağ içeriği ve uçucu yağ bileşenleri üzerine etkisi - Sayfa 16
Dünyada Türkiye tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi ve ticaretinde önemli bir ülkedir. Türkiye'de özellikle Isparta ili merkez olmak üzere Göller yöresi Türkiye’nin en önemli tıbbi ve aromatik üretim merkezlerinden birisidir. Isparta ili bitki coğrafyası açısından Akdeniz ve İran-Turan bölgelerinin kesişim yerinde bulunduğundan, küçük yüzölçümüne rağmen floristik açıdan oldukça zengin bir ilimizdir...
Muğla-Ula yöresi'nin doğal çay bitkileri ve uçucu yağ bileşenleri - Sayfa 13
yönünden etkisiz maddeler yanında çok az miktarlarda bile, farmakolojik etkilere sahip bileşikler de bulunmaktadır. Bu bileşiklere "etkili madde” ismi de verilmektedir. Bu maddelerden biri olan esanslar, esas itibariyle terpenlerden oluşmuş karışımlardır. Ayrıca uçucu yağlar oda sıcaklığında sıvı, bazen donabilen uçucu, kuvvetli kokulu ve yağımsı karışımlardır. Su buharı ile sürüklenir, suda çözün...
Geyik elması (Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch. var. umbellata)'nda farklı toplama zamanlarının, yükselti ve bakı'nın uçucu yağ içeriği ve uçucu yağ bileşenleri üzerine etkisi - Sayfa 25
karışımlar kokulu kimyasal bileşiklerden oluşurlar. İlaçlarda selüloz, nişasta, pektin, protein, şeker gibi tedavi yönünden etkisiz maddeler yanında çok az miktarlarda bile, farmakolojik etkilere sahip bileşikler de bulunmaktadır. Bu bileşiklere "etkili madde” ismi de verilmektedir. Bu maddelerden biri olan esanslar, esas itibariyle terpenlerden oluşmuş karışımlardır. Ayrıca uçucu yağlar oda sıcak...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gıda
kozmetik
ilaç
uçucu
doğal
yağlar


12. SAYFA ICERIGI

1. GİRİŞ
Dünyada yaklaşık son 20 yıldır doğal ürünlerin tüketimi sürekli artmaktadır. Doğal florada bulunan ve binlerce yıllık deneyim sonucu belirlenen tıbbi bitkiler insan sağlığına hizmet etmektedir.
Bugün dünya nüfusunun çoğunluğu için bitkiler en seçkin ilaç kaynaklarıdır. Büyük farmasötik firmalar, yeni lider yapılar için bir kaynak olarak yüksek yapılı bitkilere ilgi göstermektedirler. Son zamanlardaki çalışmalar bu bitkilere ait ekstraktların biyolojik aktiviteleri üzerinde yoğunlaşmıştır(1,2,3,).
Birçok doğal bitkinin, antimikrobiyal maddeleri veya bunların ana maddelerini sentezleme özelliğine sahip olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmektedir. İlaç, gıda, parfüm ve kozmetik gibi birçok sanayi dalında, kullanılan hammadde olmaları nedeniyle doğal bitkiler ve onlara ait uçucu yağlar, özellikle 1940 yılından bugüne kadar antimikrobiyal etkileri acısından çok sayıda araştırma alanında ele alınmış ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır.
Uçucu yağlar, açıkta bırakıldıklarında oda sıcaklığında bile kolayca buharlaşabildiklerinden bu adı alırlar ve güzel kokulu olduklarından esans gibi isimlerle de anılırlar. Esans olarak isimlendirilmelerinin nedeni kozmetik sanayinde parfüm yapımında kullanılmalarıdır.single.php