Aromatik bitkiler ilk uygarlıklardan beri bilinen ve önemini hiç kaybetmemiş olan faydalı bitki gruplarındandır. Bu bitkiler, hoşa giden koku ve lezzete sahip olmalarından dolayı birçok alanda kullanılmaktadır. Araştırmaya konu olan Heracleum taksonları Umbelliferae familyasının bir üyesi olup aromatik bitkilerdendir(4).
Uçucu yağ üretiminin yılda 45000 ton olduğu tahmin edilmektedir. Yıllık üretimi 500 tonun üzerindeki 15 uçucu yağ toplam üretimin % 90ına tekabül etmektedir. Uçucu yağ üretiminin % 65i odunsu bitkilerden yani ağaç ve çalılardan elde edilmektedir. Dünya çapında ticareti yapılan yaklaşık 300 uçucu yağ çeşidinin yarısı tarım bitkilerinden, diğer yarısı ise yabani bitkilerden elde edilmektedir(5).
Bu çalışmada, Türkiye Umbelliferae familyası Heracleum L. cinsine ait Heracleum sphondylium L. subsp. artvinense (Manden.) P.H.Davis, Heracleum paphlagonicum Czeczott, Heracleum pastinacifolium K.Koch subsp. incanum (Boiss. & Huet) P.H.Davis, Heracleum argaeum Boiss. & Balansa ve Heracleum pastinaca Fenzl taksonlarında yaprakta bulunan uçucu yağların antimikrobiyal aktiviteleri belirlenmiştir.
1.1. Uçucu Yağlar
Uçucu yağlar, aromatik bitkilerden veya bitkisel ekstrelerden elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, bazen donabilen, uçucu, kuvvetli kokulu, su buharı ile sürüklenebilen yağımsı karışımlardır. Daha çok koku özelliklerinden13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 39
27 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Materyal 2.1.1. Kullanılan Uçucu Yağlar Çalışmada kullanılmak amacıyla, Umbelliferae familyasına ait 14 farklı bitki türünden (Çizelge 2. 1.) hidrodistilasyon yöntemiyle elde edilmiş uçucu yağlar ve çalışmada kullanılan 1-0ktanol, b-3-Karen ve Metil öjenol, Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi'nden (TBAM) temin edilmiştir...
Uzundere ve çevresinin tıbbi aromatik bitkileri - Sayfa 33
Yöresel Adı: Çakşır, Çavşur, Çaşır Kullanılan Kısımları: Gövde, kök İçerik: Uçucu yağ Etki ve Kullanışı: Uyarıcı olarak kullanılır. Taze gövdeleri ve yapraklarından otlu peynirin hazırlanmasın da yararlanılır. Köklerinden hayvanların deri hastalıklarına antiseptik görevi yapan bir ilaç hazırlanmaktadır. Besicilikte önemli yer tutmaktadır (Öztürk ve Özçelik 1991). Halk arasında şeker hastalığına ka...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
subsp
boiss
yağlar
bitki
heracleum


13. SAYFA ICERIGI

Aromatik bitkiler ilk uygarlıklardan beri bilinen ve önemini hiç kaybetmemiş olan faydalı bitki gruplarındandır. Bu bitkiler, hoşa giden koku ve lezzete sahip olmalarından dolayı birçok alanda kullanılmaktadır. Araştırmaya konu olan Heracleum taksonları Umbelliferae familyasının bir üyesi olup aromatik bitkilerdendir(4).
Uçucu yağ üretiminin yılda 45000 ton olduğu tahmin edilmektedir. Yıllık üretimi 500 tonun üzerindeki 15 uçucu yağ toplam üretimin % 90ına tekabül etmektedir. Uçucu yağ üretiminin % 65i odunsu bitkilerden yani ağaç ve çalılardan elde edilmektedir. Dünya çapında ticareti yapılan yaklaşık 300 uçucu yağ çeşidinin yarısı tarım bitkilerinden, diğer yarısı ise yabani bitkilerden elde edilmektedir(5).
Bu çalışmada, Türkiye Umbelliferae familyası Heracleum L. cinsine ait Heracleum sphondylium L. subsp. artvinense (Manden.) P.H.Davis, Heracleum paphlagonicum Czeczott, Heracleum pastinacifolium K.Koch subsp. incanum (Boiss. & Huet) P.H.Davis, Heracleum argaeum Boiss. & Balansa ve Heracleum pastinaca Fenzl taksonlarında yaprakta bulunan uçucu yağların antimikrobiyal aktiviteleri belirlenmiştir.
1.1. Uçucu Yağlar
Uçucu yağlar, aromatik bitkilerden veya bitkisel ekstrelerden elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, bazen donabilen, uçucu, kuvvetli kokulu, su buharı ile sürüklenebilen yağımsı karışımlardır. Daha çok koku özelliklerindensingle.php