yararlanılan uçucu yağlar, aynı zamanda antimikrobiyal aktiviteye de sahiptirler(6).
Uçucu yağ, katı ya da sıvı değişik birçok kimyasal bileşiğin birbirinde çözünerek homojen bir çözelti oluşturduğu kompleks bir karışımdır. Kimyasal ve fiziksel özellikleri açısından sabit yağlardan farklı özelliklere sahiptirler. Açıkta bırakıldıklarında oda sıcaklığında bile buharlaşabildiklerinden uçucu yağ, eterik yağ veya esans adını alırlar. Güzel kokulu olmaları ve parfüm sanayinde kullanılmaları nedeniyle önemli bir ekonomik değer taşırlar.
Genellikle yurdumuzda yerli olarak elde edilenlere yağ (defne yağı, kekik yağı, gül yağı vs.), yurt dışından ithal edilenlere ise esans (limon esansı, lavanta esansı vs.) denilmektedir. Buna karşılık ithal edildiği halde yağ olarak isimlendirilenler de vardır (tarçın yağı, karanfil yağı vs.). Bunlar su ile karışmadıklarından ve su yüzeyinde tabaka oluşturduklarından yağ diye adlandırılırlar(6,7).
Bugün doğada yetişen 300e yakın bitki familyasından yaklaşık üçte biri uçucu yağ içermektedir. Uçucu yağ taşıyan bitkiler daha çok tropik ve subtropik bölgeler ile ılıman bölgelerin sıcak kısımlarında yetişirler. Soğuk bölgelerde aromatik bitki sayısı oldukça azdır. Ülkemizin büyük bir kısmını da içine alan Akdeniz bitki coğrafyası bölgesi uçucu yağ taşıyan bitkiler açısından en zengin floralardan biridir. Uçucu yağ içeren bitkilere pek çok familya da rastlanmaktadır. Bunlardan Pinaceae, Labiatae, Umbelliferae,14. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Objelerin benzer ya da farklı özelliklerine göre sınıflandırılmasında kümeleme tekniklerinin kullanılması - Sayfa 25
uygulamalarda; haricen uyuz ve mantar gibi cilt hastalıklarında, antiseptik olarak, parazit öldürücü olarak, dahilen astım ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca sığla yağı elde edildikten sonar arta kalan buhur (Cortex Thymiamitis), cami ve kiliselerde tütsü ve yakı olarak kullanılmaktadır. Tarihsel süreçteki ticaretinde Finikeliler önemli rol oynamışlar v...
Mentha piperita bitkisinden mentol bileşiğinin izolasyonu uçucu yağ ve özütlerin antioksidan aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 14
4    Doğada yetişen 300’e yakın bitki familyasından yaklaşık 1/3’ü uçucu yağ içermektedir. Uçucu yağ taşıyan bitkiler daha çok sıcak iklim bölgelerinde yetişmektedirler. Tropik ve subtropik bölgelerde ılıman iklim kuşağının sıcak yörelerinde bu kokulu bitkiler bulunmaktadır. Ülkemizde ise Akdeniz bölgesi uçucu yağ taşıyan bitkiler bakımından en zengin bölgelerden biridir. Günümüzde ticari amaçlı ...
Porsuk (Taxus baccata L.) ağacının yapraklarındaki uçucu yağ bileşenleri üzerine araştırma - Sayfa 26
1.4 UÇUCU YAĞLAR VE ÖZELLİKLERİ 1.4.1 Uçucu Yağların Tanımlanması Uçucu yağlar bitkilerin yaprak, meyve, kabuk veya kök kısımlarından elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan kolaylıkla kristalleşebilen uçucu, kuvvetli kokulu, su buharı ile sürüklenebilen yağımsı karışımlardır. Uçucu yağlarda terpenik hidrokarbonlar ve bunların oksijenli türevlerinin yanı sıra organik asitler, alkoller, fen...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
yağlar
bitki
yağı
bitkiler
bile


14. SAYFA ICERIGI

yararlanılan uçucu yağlar, aynı zamanda antimikrobiyal aktiviteye de sahiptirler(6).
Uçucu yağ, katı ya da sıvı değişik birçok kimyasal bileşiğin birbirinde çözünerek homojen bir çözelti oluşturduğu kompleks bir karışımdır. Kimyasal ve fiziksel özellikleri açısından sabit yağlardan farklı özelliklere sahiptirler. Açıkta bırakıldıklarında oda sıcaklığında bile buharlaşabildiklerinden uçucu yağ, eterik yağ veya esans adını alırlar. Güzel kokulu olmaları ve parfüm sanayinde kullanılmaları nedeniyle önemli bir ekonomik değer taşırlar.
Genellikle yurdumuzda yerli olarak elde edilenlere yağ (defne yağı, kekik yağı, gül yağı vs.), yurt dışından ithal edilenlere ise esans (limon esansı, lavanta esansı vs.) denilmektedir. Buna karşılık ithal edildiği halde yağ olarak isimlendirilenler de vardır (tarçın yağı, karanfil yağı vs.). Bunlar su ile karışmadıklarından ve su yüzeyinde tabaka oluşturduklarından yağ diye adlandırılırlar(6,7).
Bugün doğada yetişen 300e yakın bitki familyasından yaklaşık üçte biri uçucu yağ içermektedir. Uçucu yağ taşıyan bitkiler daha çok tropik ve subtropik bölgeler ile ılıman bölgelerin sıcak kısımlarında yetişirler. Soğuk bölgelerde aromatik bitki sayısı oldukça azdır. Ülkemizin büyük bir kısmını da içine alan Akdeniz bitki coğrafyası bölgesi uçucu yağ taşıyan bitkiler açısından en zengin floralardan biridir. Uçucu yağ içeren bitkilere pek çok familya da rastlanmaktadır. Bunlardan Pinaceae, Labiatae, Umbelliferae,single.php