Myrtaceae, Compositae, Rosaceae, Rutaceae, Iridaceae, Lauraceae, Zingiberaceae, Piperaceae ve Brassicaceae en önemlileridir(6,7,8).
1.2. Uçucu Yağların Özellikleri
Uçucu yağlar, bitkilerden veya bitkisel droglardan su veya su buharı distilasyonu ile elde edilen, kendilerine has koku, tat, renk ve görünüşe sahip karışımlardır. Uçucu yağlar oda sıcaklığında sıvı halde bulunurlar ve açıkta bırakıldıklarında kolaylıkla buharlaşma özelliğine sahiptirler.
Uçucu yağlar taze iken genellikle renksiz veya açık sarı renklidir. Ancak karanfil yağı gibi sarıdan kahverengiye veya papatya yağı gibi yeşilden maviye kadar değişik renkte olanları da vardır. Uzun süre saklamada, ışık ve oksijenin etkisi ile oksitlenerek bazıları koyulaşıp reçineleşebilir. Bu durumda genellikle bir koku değişimi ve yağın kalitesinin azalışı söz konusu olur. Bu nedenle yağlar serin bir yerde ve ışıktan korunmak için koyu renkli şişelerde saklanmalıdırlar(6,7,8).
Uçucu yağların çoğu sudan hafiftir ve suyla karışmadıklarından suyun üzerinde toplanırlar. Ancak bileşimindeki oksijenli bileşiklerin bir kısmı suda çözünür. Bu özelliklerine dayanarak aromatik sular hazırlanabilmektedir.
Uçucu yağlar koruyucu ajanlardır ve bitkinin yaralanması sonucu meydana gelen reçinelerin çözünmesini sağlarlar, yani çözücüdürler.15. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Origanum minutiflorum bitkisinin antioksidan özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 27
2.2. Uçucu Yağ Elde Etme ve Ekstraksiyon Yöntemleri 2.2.1. Uçucu Yağ Uçucu yağlar, bitkilerden veya bitkisel droglardan çeşitli yöntemlerle elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, kolaylıkla kristalleşebilen uçucu, kuvvetli kokulu, su buharı ile sürüklenebilen yağımsı karışımlardır. Bitkiler aleminde yaygın olarak bulunan, kendine has koku, tat, renk ve görünümleri ile uçucu özelliğe sahip...
Bitkilerden etken madde izolasyonu ve özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 41
29 modem aletler yardımı ile bir uçucu yağda lOO'den fazla komponentin bulunduğunu gösterme olanağı vardır. Ancak genellikle her uçucu yağda olan etken maddeler farklıdır ve bunun :fiziksel ve kimyasal özellikleri ile o yağ diğerlerinden kolaylıkla ayrılabilir. Bugüne kadar uçucu yağlarda 2000'den fazla kimyasal bağlantının bulunduğu gösterilmiştir. Bugün araştırılan 300 bitki familyasında %30 üz...
Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 14
yağların böcekleri kaçırma ya da çekmek için oluştuğunu, buna bağlı olarakda ya bitkiyi korudukları, ya da tozlaşmaya yardımcı oldukları rapor edilmiştir[16]. Uçucu yağlar taze iken genellikle renksiz veya açık sarı renklidir. Fakat karanfil yağı gibi sarıdan kahverengiye veya papatya yağı gibi yesilden maviye kadar degişik renkte olanları da vardır. Uzun süre saklamada, ışık ve oksijenin etkisi i...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

koku
genellikle
renksiz
yağlar
renk
uçucu


15. SAYFA ICERIGI

Myrtaceae, Compositae, Rosaceae, Rutaceae, Iridaceae, Lauraceae, Zingiberaceae, Piperaceae ve Brassicaceae en önemlileridir(6,7,8).
1.2. Uçucu Yağların Özellikleri
Uçucu yağlar, bitkilerden veya bitkisel droglardan su veya su buharı distilasyonu ile elde edilen, kendilerine has koku, tat, renk ve görünüşe sahip karışımlardır. Uçucu yağlar oda sıcaklığında sıvı halde bulunurlar ve açıkta bırakıldıklarında kolaylıkla buharlaşma özelliğine sahiptirler.
Uçucu yağlar taze iken genellikle renksiz veya açık sarı renklidir. Ancak karanfil yağı gibi sarıdan kahverengiye veya papatya yağı gibi yeşilden maviye kadar değişik renkte olanları da vardır. Uzun süre saklamada, ışık ve oksijenin etkisi ile oksitlenerek bazıları koyulaşıp reçineleşebilir. Bu durumda genellikle bir koku değişimi ve yağın kalitesinin azalışı söz konusu olur. Bu nedenle yağlar serin bir yerde ve ışıktan korunmak için koyu renkli şişelerde saklanmalıdırlar(6,7,8).
Uçucu yağların çoğu sudan hafiftir ve suyla karışmadıklarından suyun üzerinde toplanırlar. Ancak bileşimindeki oksijenli bileşiklerin bir kısmı suda çözünür. Bu özelliklerine dayanarak aromatik sular hazırlanabilmektedir.
Uçucu yağlar koruyucu ajanlardır ve bitkinin yaralanması sonucu meydana gelen reçinelerin çözünmesini sağlarlar, yani çözücüdürler.single.php