Böcekleri kaçırma ya da çekme görevleri olduğunu savunanlar da vardır. Böcekleri kaçırıcı etkide olanlar bitkinin özellikle yaprak ve çiçeklerinin korunmasına yardımcı olurken, böcekleri çekici etkide olanları ise tozlaşmaya yardımcı olur.
Uçucu yağlar petrol eteri, hekzan, eter gibi organik çözücülerin çoğunda çözünürler. Uçucu yağların belli derecedeki etanol de çözünürlük oranı saflık kontrolünde yardımcı olmaktadır. Uçucu yağların kalitesi genellikle yoğunluk, kırılma indisi ve optik çevirme gibi fizikokimyasal özelliklerle belirlenir.
Fiziksel özellikleri yönünden birbirlerine benzerler. Kırılma indisleri yüksektir. Optikçe aktiftirler ve polarize ışığı spesifik olarak çevirmeleri tanınmalarına yarayan önemli özelliklerinden birisidir. Kırılma indisinde polarize ışığı çevirmede meydana gelen değişmeler, yağın saflığının bozulduğunu gösterir. Uçucu yağlardan elde edilen bazı maddelerin doğal ya da yapay yolla elde edilip-edilmediğini polarize ışığı çevirme şekillerinden saptamak mümkündür.
Uçucu yağlar kuvvetli bir kokuya ve tada sahiptirler. Terpenlerin oksitlenmesiyle meydana gelen oksijenli türevler uçucu yağa kendine özgü koku ve tat verir. Bu oksijenli türevler alkol, keton, ester, aldehit, oksit, eter ve bunlara benzer yapılarda bulunabilirler(6,7).
Uçucu yağları tanımak için kesitlerde Sudan III boyası kullanılır. Bu boya sabit ve uçucu yağlara turuncu bir renk verir. Kesitler bir süre16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 14
yağların böcekleri kaçırma ya da çekmek için oluştuğunu, buna bağlı olarakda ya bitkiyi korudukları, ya da tozlaşmaya yardımcı oldukları rapor edilmiştir[16]. Uçucu yağlar taze iken genellikle renksiz veya açık sarı renklidir. Fakat karanfil yağı gibi sarıdan kahverengiye veya papatya yağı gibi yesilden maviye kadar degişik renkte olanları da vardır. Uzun süre saklamada, ışık ve oksijenin etkisi i...
Bazı adaçayı ve kekik türlerinin uçucu yağlarının süper ısıtılmış su ile ekstraksiyonları ve GC-MS ile karakterizasyonları - Sayfa 29
18 sebebiyle uçucu yağın bitkinin üzerindeki havayı bağlayarak fazla su kaybını önlemek amacıyla salgılandığı düşünülmüştür (Berk 1953, Tanker vd 1976, Manville vd 1989). Uçucu yağların çoğu sudan hafiftir ve suyla karışmadığından suyun üstünde toplanır. Ancak bileşimlerindeki oksijenli bileşiklerin bir kısmı suda çözünürler. Bu özelliklerine dayanılarak aromatik sular hazırlanabilmektedir. Uçuc...
Uçucu yağlarda bulunan ana bileşiklerin preparatif fraksiyon toplayıcı ile izolasyonları ve biyolojik aktiviteleri - Sayfa 26
Uçucu yağlar genellikle hidrokarbonlar ve hidrokarbonların oksijenli türevlerinden meydana gelirler. Bu türevler arasında alkoller, asitler, esterler, aldehitler, ketonlar, fenol ve fenol eterleri, kinonlar, laktonlar, furan türevleri, oksitler, aminler ve kükürtlü bileşikler de yer alır. Bu hidrokarbonların çoğu terpenoit kökenlidir. Çok az bir kısmında aromatik benzen türevleri terpenlerle karış...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kırılma
çevirme
indisi
yağları
yağlar
uçucu


16. SAYFA ICERIGI

Böcekleri kaçırma ya da çekme görevleri olduğunu savunanlar da vardır. Böcekleri kaçırıcı etkide olanlar bitkinin özellikle yaprak ve çiçeklerinin korunmasına yardımcı olurken, böcekleri çekici etkide olanları ise tozlaşmaya yardımcı olur.
Uçucu yağlar petrol eteri, hekzan, eter gibi organik çözücülerin çoğunda çözünürler. Uçucu yağların belli derecedeki etanol de çözünürlük oranı saflık kontrolünde yardımcı olmaktadır. Uçucu yağların kalitesi genellikle yoğunluk, kırılma indisi ve optik çevirme gibi fizikokimyasal özelliklerle belirlenir.
Fiziksel özellikleri yönünden birbirlerine benzerler. Kırılma indisleri yüksektir. Optikçe aktiftirler ve polarize ışığı spesifik olarak çevirmeleri tanınmalarına yarayan önemli özelliklerinden birisidir. Kırılma indisinde polarize ışığı çevirmede meydana gelen değişmeler, yağın saflığının bozulduğunu gösterir. Uçucu yağlardan elde edilen bazı maddelerin doğal ya da yapay yolla elde edilip-edilmediğini polarize ışığı çevirme şekillerinden saptamak mümkündür.
Uçucu yağlar kuvvetli bir kokuya ve tada sahiptirler. Terpenlerin oksitlenmesiyle meydana gelen oksijenli türevler uçucu yağa kendine özgü koku ve tat verir. Bu oksijenli türevler alkol, keton, ester, aldehit, oksit, eter ve bunlara benzer yapılarda bulunabilirler(6,7).
Uçucu yağları tanımak için kesitlerde Sudan III boyası kullanılır. Bu boya sabit ve uçucu yağlara turuncu bir renk verir. Kesitler bir süresingle.php