ısıtıldığında ya da sulu etanol ile yıkandığında yağ damlacıkları kaybolursa uçucu yağ, kaybolmazsa sabit yağ olduğu anlaşılır.
Bunların sabit yağlarla önemli farklılıkları bulunmaktadır. Uçucu yağlar su buharı ile sürüklenebilmekte, süzgeç kağıdı üzerinde leke bırakmamaktadırlar. Sabit yağlar ise, su buharında sürüklenmezler ve süzgeç kağıdı üzerinde kalıcı leke bırakırlar. Yine uçucu yağ asidi-gliserol esteri yapısında olmadıklarından zamanla acılaşmazlar. Ancak ışık ve hava karşısında zamanla oksitlenir ve reçineleşirler. Sulu etanolde çözünebilme özelliği, bu yağları sabit yağlardan ayıran diğer bir farklılıktır.
Uçucu yağlar, bitkilerin başta çiçek ve yaprakları olmak üzere herhangi bir organında (kabuk, kök, odun, meyve, tohum vs.) bulunabilir. Bazen bitkinin bütün dokularında, bazen de sadece özel organ ve dokularında meydana gelirler. Uçucu yağlar bitkinin bağlı olduğu familyaya göre belirli bir oranda salgı tüylerinde, salgı kanallarında, salgı hücrelerinde ve salgı ceplerinde bulunurlar. Bitkide herhangi bir biyolojik olaya katılmayan bu maddelerin ne amaçla oluştuğu tam olarak bilinmemekle birlikte, bitkinin artık metabolizma ürünlerinin atılmasında rol oynadıkları ve yaralanmalara karşı oluşan reçineyi çözebilme yeteneğine sahip oldukları bilinmektedir.17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Micromeria cilicica Hausskn. Ex P. H. Davis bitkisi üzerine fitokimyasal araştırmalar - Sayfa 37
19 1.5 Uçucu Yağlar ve Özellikleri 1.5.1 Uçucu Yağlann Tanımı Uçucu yağlar, bitkilerden veya bitkisel droglardan çeşitli yöntemlerle elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, kolaylıkla kristalleşebilen uçucu, kuwetli kokulu, su buharı ile sürüklenebilen yağımsı karışımlardır. Bitkiler aleminde yaygın olarak bulunan, kendine has koku, tat, renk ve görünümleri ile uçucu özell...
Mentha piperita bitkisinden mentol bileşiğinin izolasyonu uçucu yağ ve özütlerin antioksidan aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 13
3    Şekil 1. Mentha türlerinin yapraklarının alt yüzeylerindeki stomalar ve yağ hazneleri Bitkilerdeki uçucu yağlar, bitkilerin salgı sistemleri olan salgı tüyleri, salgı hücreleri, salgı kanalları ve salgı ceplerinde oluşmaktadır. Bitkinin bu salgıyı hangi amaçla yaptığı tam olarak bilinmemekle birlikte, bunu yaralanmalar karşı oluşan reçineyi çözebildiği, böceklere karşı koruyucu veya cezb ed...
Porsuk (Taxus baccata L.) ağacının yapraklarındaki uçucu yağ bileşenleri üzerine araştırma - Sayfa 26
1.4 UÇUCU YAĞLAR VE ÖZELLİKLERİ 1.4.1 Uçucu Yağların Tanımlanması Uçucu yağlar bitkilerin yaprak, meyve, kabuk veya kök kısımlarından elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan kolaylıkla kristalleşebilen uçucu, kuvvetli kokulu, su buharı ile sürüklenebilen yağımsı karışımlardır. Uçucu yağlarda terpenik hidrokarbonlar ve bunların oksijenli türevlerinin yanı sıra organik asitler, alkoller, fen...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağları
bırakırlar
leke
özel
uçucu
üzerinde


17. SAYFA ICERIGI

ısıtıldığında ya da sulu etanol ile yıkandığında yağ damlacıkları kaybolursa uçucu yağ, kaybolmazsa sabit yağ olduğu anlaşılır.
Bunların sabit yağlarla önemli farklılıkları bulunmaktadır. Uçucu yağlar su buharı ile sürüklenebilmekte, süzgeç kağıdı üzerinde leke bırakmamaktadırlar. Sabit yağlar ise, su buharında sürüklenmezler ve süzgeç kağıdı üzerinde kalıcı leke bırakırlar. Yine uçucu yağ asidi-gliserol esteri yapısında olmadıklarından zamanla acılaşmazlar. Ancak ışık ve hava karşısında zamanla oksitlenir ve reçineleşirler. Sulu etanolde çözünebilme özelliği, bu yağları sabit yağlardan ayıran diğer bir farklılıktır.
Uçucu yağlar, bitkilerin başta çiçek ve yaprakları olmak üzere herhangi bir organında (kabuk, kök, odun, meyve, tohum vs.) bulunabilir. Bazen bitkinin bütün dokularında, bazen de sadece özel organ ve dokularında meydana gelirler. Uçucu yağlar bitkinin bağlı olduğu familyaya göre belirli bir oranda salgı tüylerinde, salgı kanallarında, salgı hücrelerinde ve salgı ceplerinde bulunurlar. Bitkide herhangi bir biyolojik olaya katılmayan bu maddelerin ne amaçla oluştuğu tam olarak bilinmemekle birlikte, bitkinin artık metabolizma ürünlerinin atılmasında rol oynadıkları ve yaralanmalara karşı oluşan reçineyi çözebilme yeteneğine sahip oldukları bilinmektedir.single.php