1.3. Uçucu Yağların Sınıflandırılması
1.3.1. Kimyasal Yapılarına Göre Sınıflandırılması
Uçucu yağların çok karmaşık bir kimyasal yapıya sahip oldukları ve bileşimlerinde hidrokarbonlar, alkoller, asitler, esterler, aldehitler, ketonlar ve fenoller gibi çeşitli bileşikler bulundurdukları bilinmektedir. Söz konusu kimyasal maddelere göre çeşitli sınıflamalar yapılmaktadır. Uçucu yağ bileşikleri başlıca 4 grupta toplanmıştır;
a) Terpenik maddeler b) Aromatik maddeler c) Düz zincirli hidrokarbonlar d) Azot ve kükürt taşıyan bileşikler
Bu 4 grup maddeden terpenik ve aromatik olanlar uçucu yağların ana bileşiklerini teşkil ederler. Düz zincirli hidrokarbonlardan kokulu olanlar ve etken maddeyi oluşturanlar çok azdır. Azot ve kükürt taşıyan uçucu yağlar ise, bitkilerde bir heterozitin yapısında yer almaktadır.
Terpenler (C5H8)n formülüne uyan hidrokarbonlardır. Uçucu yağların yapısında bulunan 2000den fazla kimyasal bileşiğin %90ı terpenik maddelerden oluşur. Terpenlerin oksitlenmesiyle meydana gelen oksijenli türevler uçucu yağın kendisine özgü kokusunu, tadını ve terapötik özelliğini verir. Uçucu yağlarda asıl önemli olan bileşikler oksitlenmiş türevlerdir. Bu18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 16
Kromotografısi/Kütle Spektrometresi (GC/MS) sistemi ile belirlenebilmektedir (49, 50). Uçucu yağlar genellikle hidrokarbonlar ve oksijenli türevlerinden meydana gelmişlerdir. Bu hidrokarbonların çoğu terpenoit kökenlidir. Çok az bir kısmında aromatik benzen türevleri terpenlerle karışım halindedir. Terpenler (C5H8)n genel formülüne uyan hidrokarbonlardır ve 2 izopren molekülünün kondensasyonu ile...
Ammi visnaga (Lam.) bitkisinin kimyasal bileşiminin incelenmesi ve özel etkili kozmetik preparatların formülasyonu - Sayfa 24
12 1.4.Uçucu Yağlar Uçucu yağlar, bitkilerden ya da bitkisel droglardan su veya subuharı distilasyonuyla elde edilen , oda sıcaklığında sıvı halde olan ve fakat bazen donabilen . uçucu, kuvvetli kokulu ve yağımsı karışımlardır. Bitkilerden uçucu yağ eldesinde: 1) Su distilasyonu 2) Su ve buhar distilasyonu 3) Doğrudan doğruya buhar clistilasyonu gibi farklı yöntemler kullanılabilir. Açıkta bıra...
Papaver somniferum L. çiçeklerinin esansiyel yağ içeriği, antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 38
bileşimleri, aromatik özellikleri, farmakolojik ve terapik etkileri göz önünde tutularak, terpenik maddeler, aromatik maddeler, düz zincirli hidrokarbonlar, azot ve kükürt taşıyan bileşikler olmak üzere dört grupta incelenebilir. Terpenlerin oksitlenmesi ile meydana gelen oksijenli türevler uçucu yağın kendine özgü kokusunu, tadını ve terapik özelliklerini verirler. Uçucu yağlarda asıl önemli olan...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
azot
zincirli
aromatik
maddeler
terpenik


18. SAYFA ICERIGI

1.3. Uçucu Yağların Sınıflandırılması
1.3.1. Kimyasal Yapılarına Göre Sınıflandırılması
Uçucu yağların çok karmaşık bir kimyasal yapıya sahip oldukları ve bileşimlerinde hidrokarbonlar, alkoller, asitler, esterler, aldehitler, ketonlar ve fenoller gibi çeşitli bileşikler bulundurdukları bilinmektedir. Söz konusu kimyasal maddelere göre çeşitli sınıflamalar yapılmaktadır. Uçucu yağ bileşikleri başlıca 4 grupta toplanmıştır;
a) Terpenik maddeler b) Aromatik maddeler c) Düz zincirli hidrokarbonlar d) Azot ve kükürt taşıyan bileşikler
Bu 4 grup maddeden terpenik ve aromatik olanlar uçucu yağların ana bileşiklerini teşkil ederler. Düz zincirli hidrokarbonlardan kokulu olanlar ve etken maddeyi oluşturanlar çok azdır. Azot ve kükürt taşıyan uçucu yağlar ise, bitkilerde bir heterozitin yapısında yer almaktadır.
Terpenler (C5H8)n formülüne uyan hidrokarbonlardır. Uçucu yağların yapısında bulunan 2000den fazla kimyasal bileşiğin %90ı terpenik maddelerden oluşur. Terpenlerin oksitlenmesiyle meydana gelen oksijenli türevler uçucu yağın kendisine özgü kokusunu, tadını ve terapötik özelliğini verir. Uçucu yağlarda asıl önemli olan bileşikler oksitlenmiş türevlerdir. Busingle.php