nedenle droglar sınıflandırılırken uçucu yağlarda bulunan oksijenli bileşikler esas alınır(6,9). Oksijensiz olanları genellikle kolay uçucudurlar ve oldukça düşük derecelerde soğutulsalar bile sıvı halde kalırlar. Oksijenli türevler ise daha az uçucudurlar ve soğutulduğu zaman birçoğu çöker. Bu özellikleri ile oksijensiz bileşiklerden az veya çok ayrılabilirler. Uçucu yağların soğutulunca çöken kısmına stearopten, bu koşullarda sıvı kalan kısmına ise elaopten adı verilir. Etken maddeler uçucu yağların genellikle stearopten kısmında bulunmaktadır(7).
1.3.2. Aromatik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması
Uçucu yağlar koku ve tat özelliklerine göre de grublandırılır; 1. Aromatika (çok kokulu ve tadı iyi olanlar) 2. Aromatika-aroma (kokulu ve tadı acı olanlar) 3. Aromatika-akria (kokulu ve tadı keskin olanlar)
1.3.3. Farmakolojik ve Terapik Etkilerine Göre Sınıflandırılması
Uçucu yağlar, farmakolojik etkilerine göre; 1. Uyarıcı, deriyi kızartan, antiromatizmal 2. Balgam söktürücü, öksürük kesici 3. İdrar söktürücü 4. Gaz giderici, safra söktürücü 5. Solucan düşürücü 6. İltihap azaltıcı19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 17
heterozitin yapısında yer almaktadır. Terpenler (C5H8)n formülüne uyan hidrokarbonlardır. Uçucu yağların yapısında bulunan 2000’den fazla kimyasal bileşiğin %90’ı terpenik maddelerden oluşur. Terpenlerin oksitlenmesiyle meydana gelen oksijenli türevler uçucu yağın kendisine özgü kokusunu, tadını ve terapötik özelliğini verir. Uçucu yağlarda asıl önemli olan bileşikler oksitlenmiş türevlerdir. Bu n...
Bazı endemik bitkilerin uçucu yağ bileşenlerinin ekstrakte edilmesi ve içeriklerinin araştırılmas. - Sayfa 22
1. GİRİŞ Kemal CELLAT seskiterpen bilinmekte ve bunlar 100 farklı karbon iskeleti taşımaktadır. Seskiterpenler özellikle tat ve ilaç bileşeni olarak büyük değeri olan bir gruptur. Bunlar da asiklik, monosiklik, bisiklik ve trisiklik seskiterpenler olarak alt gruplara ayrılır. Bugün uçucu yağlarda 1000 kadar seskiterpen bağlantılı türevler bulunmaktadır. Seskiterpenlere örnek olarak bisabolol...
Mersin'in ilçelerinde yetişen Euphorbia macroclada Boiss. ve Marrubium vulgare L. bitkilerinin subkritik su ve geleneksel yöntemlerle ekstrakte edilmesi ve elde edilen ekstraktların bileşenler yönünden kıyaslanması - Sayfa 23
1. GİRİŞ Meltem SÖNMEZ Bunlar da asiklik, monosiklik, bisiklik ve trisiklik seskiterpenler olarak alt gruplara ayrılır. Bugün uçucu yağlarda 1000 kadar seskiterpen bağlantılı türevler bulunmaktadır. Seskiterpenlere örnek olarak bisabolol, kamazulen, farnesol verilebilir. (Connolly ve Hill, 1991; Devon, 1972; Djerassi, 1994a; Djerassi, 1994b; Djerassi, 1994c; Fischer, 1990). 1.2.3.1.(3) Dite...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bile
uçucu
aromatik
tadı
oksijenli
bileşikler


19. SAYFA ICERIGI

nedenle droglar sınıflandırılırken uçucu yağlarda bulunan oksijenli bileşikler esas alınır(6,9). Oksijensiz olanları genellikle kolay uçucudurlar ve oldukça düşük derecelerde soğutulsalar bile sıvı halde kalırlar. Oksijenli türevler ise daha az uçucudurlar ve soğutulduğu zaman birçoğu çöker. Bu özellikleri ile oksijensiz bileşiklerden az veya çok ayrılabilirler. Uçucu yağların soğutulunca çöken kısmına stearopten, bu koşullarda sıvı kalan kısmına ise elaopten adı verilir. Etken maddeler uçucu yağların genellikle stearopten kısmında bulunmaktadır(7).
1.3.2. Aromatik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması
Uçucu yağlar koku ve tat özelliklerine göre de grublandırılır; 1. Aromatika (çok kokulu ve tadı iyi olanlar) 2. Aromatika-aroma (kokulu ve tadı acı olanlar) 3. Aromatika-akria (kokulu ve tadı keskin olanlar)
1.3.3. Farmakolojik ve Terapik Etkilerine Göre Sınıflandırılması
Uçucu yağlar, farmakolojik etkilerine göre; 1. Uyarıcı, deriyi kızartan, antiromatizmal 2. Balgam söktürücü, öksürük kesici 3. İdrar söktürücü 4. Gaz giderici, safra söktürücü 5. Solucan düşürücü 6. İltihap azaltıcısingle.php