ÖZET
BAZI HERACLEUM L. (UMBELLIFERAE) TAKSONLARINDA UÇUCU YAĞLARIN
ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
HACIOĞLU, Semiha Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Ergin HAMZAOĞLU
ŞUBAT 2006
Son kayıtlara göre Türkiye de 9222 bitki türü yetişmektedir ve bunlardan bir kısmı tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır. Heracleum L. (Umbelliferae) cinsinin dünyada 700den fazla türü bulunmaktadır. Cins Türkiyede toplam 22 takson ile (17 tür) temsil edilir ve bunlardan 7 tanesi endemiktir. Bu çalışmada, Türkiye Heracleum cinsine ait 5 endemik taksonun yapraklarından uçucu yağlar elde edilmiş ve bunların antimikrobiyal aktiviteleri enfeksiyon oluşturan Shigella sp., Corynebacterium diphtheriae, Escherichia coli ATCC11229, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Streptococcus pyogenes ATCC 19615, Candida krusei ATCC 6258, Candida albicans ATCC 90028 ve Candida albicans ATCC 8459581 gibi bakteri ve funguslara karşı denenmiştir. Anahtar kelimeler: Heracleum, Umbelliferae, antimikrobiyal etki, uçucu yağlar2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 2
ÖZET BAZI HERACLEUM L. (UMBELL FERAE) TAKSONLARININ ANT M KROB YAL AKT V TELER N N NCELENMES YILDIRIM Sinem Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans tezi Danı man: Doç. Dr. Aysun ERGENE OCAK 2006,80 sayfa Yakla ık 10.000 civarında bitki türünün yeti ti i Türkiye bitkiler açısından çok zengindir.Bir çok bitki türü tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır. H...
Bazı Anthemis türlerinin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 112
94    Kivcak ve ark (2007). Anthemis wiedemanniana’nın kimyasal içeriğine ve esansiyel yağının antimikrobiyal aktivitesine disk difüzyon yöntemi kullanılarak bakmışlardır.  Bacillus cereus (ATCC 7064), Bacillus subtilis (ATCC 6633), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC 6538/P), Stapylococcus epidermidis (ATCC 12228), Escherichia coli (ATCC 11230), Escherichia coli (ATCC...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

albicans
escherichia
coli
candida
antimikrobiyal
bitki


2. SAYFA ICERIGI

ÖZET
BAZI HERACLEUM L. (UMBELLIFERAE) TAKSONLARINDA UÇUCU YAĞLARIN
ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
HACIOĞLU, Semiha Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Ergin HAMZAOĞLU
ŞUBAT 2006
Son kayıtlara göre Türkiye de 9222 bitki türü yetişmektedir ve bunlardan bir kısmı tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır. Heracleum L. (Umbelliferae) cinsinin dünyada 700den fazla türü bulunmaktadır. Cins Türkiyede toplam 22 takson ile (17 tür) temsil edilir ve bunlardan 7 tanesi endemiktir. Bu çalışmada, Türkiye Heracleum cinsine ait 5 endemik taksonun yapraklarından uçucu yağlar elde edilmiş ve bunların antimikrobiyal aktiviteleri enfeksiyon oluşturan Shigella sp., Corynebacterium diphtheriae, Escherichia coli ATCC11229, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Streptococcus pyogenes ATCC 19615, Candida krusei ATCC 6258, Candida albicans ATCC 90028 ve Candida albicans ATCC 8459581 gibi bakteri ve funguslara karşı denenmiştir. Anahtar kelimeler: Heracleum, Umbelliferae, antimikrobiyal etki, uçucu yağlarsingle.php