7. Dezenfektan, antiseptik ve antibiyotik olarak kullanılırlar.
Kendilerine has renk, koku, tat ve görünüme sahip uçucu yağlarda terpenik hidrokarbonlar ve bunların oksijenli türevleri yanında organik asitler (sinnamik asit, asetik asit), alkoller (benzil alkol, sinnamik alkol), fenoller (timol, kavikol), ketonlar (karvon, kafur), aldehitler (benzaldehit, sinnamik aldehit), esterler (benzil benzoat, bornil asetat), fenol esteri (anetol, safrol) ve diğer bileşikler (kumarin vs.) bulunmaktadır(6,8,9).Uçucu yağların birçoğu toksik etki göstererek mukozayı tahriş eder veya sinir sistemini uyuştururlar.
Uçucu yağlar bitkide biyolojik bir olaya katılmaz, bitkinin yararsız metabolizma ürünlerinin atılmasında rol oynar. Bazı araştırıcılara göre artık ürün olarak kabul edilen uçucu yağlar, koruyucu ajanlardır ve bitkinin yaralanması sonucu meydana gelen reçinelerin çözünmesini sağlarlar. Ayrıca böcekleri kaçırma ya da çekme gibi görevleri de vardır.
Uçucu yağlar birden fazla maddeden oluştuğundan, aynı uçucu yağın değişik amaçlarla kullanılması doğaldır. Günümüzde uçucu yağlar yerine, daha çok içindeki terpenik veya aromatik etken maddeler ilaç olarak kullanılmaktadır(7).20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 26
organik çözücülerde çözünürler. Uçucu yağlar sudan hafiftirler, az bir kısmı sudan ağırdır. Optikçe aktiftirler, polarize ışığı belli bir derecede sağa ve sola çevirirler ve kırılma indisleri yüksektir [81, 35]. Uçucu yağlar bitkinin herhangi bir organında bulunabildiği gibi, bazen bitkinin bütün dokularında, bazen de bulunduğu familyaya göre bir organda, salgı kanallarında, salgı ceplerinde veya...
Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 15
anlaşılmıstır. Aromatik bitkilerde uçucu yağ oranı % 0,01 ile % 20 arasında degişkenlik göstermektedir [13]. 1.2. Uçucu Yağların Sınıflandırılması 1.2.1. Kimyasal Bileşimlerine Göre Uçucu yağların kompozisyonunu oluşturan kimyasal maddeler, terpenik maddeler, aromatik maddeler, düz zincirli hidrokarbonlar ile azot ve kükürt taşıyan bileşikler olarak dört grup altında toplanabilmektedir. Günümüz...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 26
1.2 Uçucu Yağların Sınıflandırılması 1.2.1 Kimyasal Bileşimlerine Göre Uçucu yağların kompozisyonunu oluşturan kimyasal maddeleri, terpenik maddeler, aromatik maddeler, düz zincirli hidrokarbonlar ile azot ve kükürt taşıyan bileşikler diye dört grup altında toplayabiliriz. Günümüzde uçucu yağların yapısında 2000 ’den fazla kimyasal bileşiğin bulunduğu gösterilmiş olup, bunların % 90 ’ı terpenik...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fenol
uçucu
alkoller
bileşikler
esterler
yağlar


20. SAYFA ICERIGI

7. Dezenfektan, antiseptik ve antibiyotik olarak kullanılırlar.
Kendilerine has renk, koku, tat ve görünüme sahip uçucu yağlarda terpenik hidrokarbonlar ve bunların oksijenli türevleri yanında organik asitler (sinnamik asit, asetik asit), alkoller (benzil alkol, sinnamik alkol), fenoller (timol, kavikol), ketonlar (karvon, kafur), aldehitler (benzaldehit, sinnamik aldehit), esterler (benzil benzoat, bornil asetat), fenol esteri (anetol, safrol) ve diğer bileşikler (kumarin vs.) bulunmaktadır(6,8,9).Uçucu yağların birçoğu toksik etki göstererek mukozayı tahriş eder veya sinir sistemini uyuştururlar.
Uçucu yağlar bitkide biyolojik bir olaya katılmaz, bitkinin yararsız metabolizma ürünlerinin atılmasında rol oynar. Bazı araştırıcılara göre artık ürün olarak kabul edilen uçucu yağlar, koruyucu ajanlardır ve bitkinin yaralanması sonucu meydana gelen reçinelerin çözünmesini sağlarlar. Ayrıca böcekleri kaçırma ya da çekme gibi görevleri de vardır.
Uçucu yağlar birden fazla maddeden oluştuğundan, aynı uçucu yağın değişik amaçlarla kullanılması doğaldır. Günümüzde uçucu yağlar yerine, daha çok içindeki terpenik veya aromatik etken maddeler ilaç olarak kullanılmaktadır(7).single.php