1.4. Bitkisel Materyalin İşlenmesi
Tıbbi bitkilerin drog olarak kullanılan kısımlarının (yaprak, çiçek, tohum, kök vs.) içerdikleri etkili bileşikler nedeniyle hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. Bitkilerdeki etkili bileşikler; belirli hayat devirlerinde yapılmakta ve miktarları belirli bir zamanda en yüksek düzeye ulaşmaktadır. Droğun etkili bileşik bakımından, mümkün olduğu kadar zengin olması istendiği için drog etkili maddenin en yüksek olduğu dönemde elde edilmelidir. Bu da drog için özel toplama, kurutma, saklama şekli ve zamanı bulunduğunu gösterir(10).
1.4.1. Bitkisel Materyalin Toplanması
Materyal elle veya makas gibi küçük aletler kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca elle toplama sırasında bitkinin ertesi yıl tekrar ürün vermesi için kökleme yapılmamalıdır. Uçucu yağlar sıcak hava ve güneşte buharlaşarak kaybolurlar .Bu nedenle uçucu yağ alınacak çiçek ve yapraklar genellikle erken saatlerde toplanır. Örneğin; güller sabahleyin ve iyice açmış halde iken, karanfiller 2-3 saat güneşte bekletildikten sonra toplanır. Yapraklar bitki çiçek açmaya başladığı zaman, çiçekler tamamen açılmadan önce veya tomurcuk halinde, toprak altı kısımları bitkinin toprak üstü kısımları kuruduktan sonra, kabuklar bitki yapraklarını döktükten sonra, meyve ve tohumlar ise özel kayıt yoksa olgunlaştıktan sonra toplanırlar(1,6,10).21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 16
antiseptik, antibiyotik, antifungal, antioksidant ve sedatif etkilerine göre bir gruplandırmaya tabii tutulurlar [11, 21, 22]. Uçucu yağların çoğu toksik etki gösterir. Mukozayı tahriş eder, sinir sistemini uyuşturur. Toksik etki lipitlerde erimelerinden ve hücre içine girerek plazmayı bloke etmelerinden ileri gelir. Uçucu yağların birden fazla maddeden oluştuğu dikkate alınırsa, aynı uçucu yağın...
Tıbbi amaçlar için kullanılan bazı bitki türlerinin antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 11
Tıbbi amaçlar için toplanan bitkisel materyal nadiren taze kullanılmaktadır. Bitkisel materyalin bozulmasını önlemek için bunların kurutulması gereklidir. Kurutulmuş olan droglar tedavi özelliklerini genellikle bir yıl muhafaza edebilmektedirler. Kurutma işleminde enzimlerin en tesirli olduğu ısının 35 -50ºC arasında bulunduğunu düşünürsek, kurutma esnasında bitkisel materyalin bu ısıda çok az bir...
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 24
Bu çalışmamızda, Lamiaceae familyasına ait Origanum vulgare subsp. hirtum türünün, Marmara Bölgesi'nin farklı lokalitelerinden toplanan örnekleri ile aynı örneklerin kültür formlarının uçucu yağ kompozisyonları ve antiınikrobiyal aktivite özellikleri araştırılmış ve bu özellikler karşılaştırılmıştır. 1.1. Bitkisel Materyalin Hazırlanması Bilimsel amaçlarla kullanılacak bitkisel materyallerin de...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özel
zaman
etkili
bitki
çiçek
yaprak


21. SAYFA ICERIGI

1.4. Bitkisel Materyalin İşlenmesi
Tıbbi bitkilerin drog olarak kullanılan kısımlarının (yaprak, çiçek, tohum, kök vs.) içerdikleri etkili bileşikler nedeniyle hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. Bitkilerdeki etkili bileşikler; belirli hayat devirlerinde yapılmakta ve miktarları belirli bir zamanda en yüksek düzeye ulaşmaktadır. Droğun etkili bileşik bakımından, mümkün olduğu kadar zengin olması istendiği için drog etkili maddenin en yüksek olduğu dönemde elde edilmelidir. Bu da drog için özel toplama, kurutma, saklama şekli ve zamanı bulunduğunu gösterir(10).
1.4.1. Bitkisel Materyalin Toplanması
Materyal elle veya makas gibi küçük aletler kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca elle toplama sırasında bitkinin ertesi yıl tekrar ürün vermesi için kökleme yapılmamalıdır. Uçucu yağlar sıcak hava ve güneşte buharlaşarak kaybolurlar .Bu nedenle uçucu yağ alınacak çiçek ve yapraklar genellikle erken saatlerde toplanır. Örneğin; güller sabahleyin ve iyice açmış halde iken, karanfiller 2-3 saat güneşte bekletildikten sonra toplanır. Yapraklar bitki çiçek açmaya başladığı zaman, çiçekler tamamen açılmadan önce veya tomurcuk halinde, toprak altı kısımları bitkinin toprak üstü kısımları kuruduktan sonra, kabuklar bitki yapraklarını döktükten sonra, meyve ve tohumlar ise özel kayıt yoksa olgunlaştıktan sonra toplanırlar(1,6,10).single.php