1.4.2. Bitkisel Materyalin Kurutulması
Bitkisel materyali bozulmadan saklamanın en kolay yolu kurutmaktır. Kurutma sonunda bitki ağırlığının yaklaşık %75ini kaybeder. Bu nedenle, kurutma materyalin taşınması ve depolanması yönünden de yararlıdır(11).
1.4.2.1. Güneşte Kurutma
Güneşe dayanıklı bitkisel materyalin doğrudan güneşe serilerek kurutulmasıdır. Çiçekler için uygulanmaz, çünkü güneş çiçeklerin rengini kaybetmesine ve soluk renkli bir drog elde edilmesine neden olur(11).
1.4.2.2. Gölgede Kurutma
Materyalin üzeri kapalı ve yanları açık çardak, sundurma veya hangarlar içinde kurutulması yöntemidir. Burada materyal doğrudan güneş ile karşılaşmadan açık havada kurutulmuş olur. Materyal demetler halinde asılır veya ince tabaka halinde yere ya da raflara serilerek küflenmeyi önlemek için sık sık alt üst edilir. Yaprak ve çiçek gibi suyunu kolaylıkla kaybeden materyaller bu yöntem ile iyi şekilde kurutulur. Ülkemizde en çok kullanılan yöntemdir.
1.4.2.3. Saklama
Saklama sırasında rutubet, sıcaklık ve ışık droğun bozulmasına sebep olan etmenlerdir. Bu etmenlerin tesirini önlemek için genel olarak drogların22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 17
1.3.2 Kurutma Toplanan bitkisel materyal, nadiren taze halde kullanılır. Bitkisel materyallerin içerdikleri etkin maddelerin değişime uğraması, bozulması veya yok olmasını önlemek ve her an kullanılır bir durumda muhafaza etmek için kurutulmaları gerekmektedir. Kurutma işlemi sırasında materyal ağırlığının ortalama % 75 ’lik kısmını kaybettiği için kurutma materyalin taşınması ve depolanması yönü...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 29
1.3.2.2 Gölgede Kurutma Bitkisel materyalin üzeri kapalı ve yanları açık çardak, sundurma veya hangarlar içinde kurutulması yöntemidir. Burada malzeme doğrudan güneşe maruz kalmadan, açık havada kurutulmuş olur. Bitkisel materyal demetler halinde asılır veya ince tabaka halinde yere yada kurutma raflarına serilir ve küflenmeyi önlemek için sık sık alt üst edilir. Yaprak ve çiçek gibi suyunu kolay...
Achillea (Anthemideae) cinsi Filipendulinae ve Santolinoidea seksiyonunlarına ait yedi türün uçucu yağ kompozisyonları ve antimikrobiyal aktivite özellikleri Composition and - Sayfa 13
1.1.2 Kurutma Toplanan bitkisel materyal, nadiren taze halde kullanılır. Bitkisel materyallerin içerdikleri etkin maddelerin değişime uğraması, bozulması veya yok olmasını önlemek için ve her an kullanılır bir durumda muhafaza etmek için kurutulmaları gerekmektedir. Bu şekilde mantar ve bakterilerin de üremeleri engellenmiş olur. Kurutulmuş olan droglar, tedavi özelliklerini genellikle bir yıl mu...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kurutma
açık
güneş
materyal
yöntem
halinde


22. SAYFA ICERIGI

1.4.2. Bitkisel Materyalin Kurutulması
Bitkisel materyali bozulmadan saklamanın en kolay yolu kurutmaktır. Kurutma sonunda bitki ağırlığının yaklaşık %75ini kaybeder. Bu nedenle, kurutma materyalin taşınması ve depolanması yönünden de yararlıdır(11).
1.4.2.1. Güneşte Kurutma
Güneşe dayanıklı bitkisel materyalin doğrudan güneşe serilerek kurutulmasıdır. Çiçekler için uygulanmaz, çünkü güneş çiçeklerin rengini kaybetmesine ve soluk renkli bir drog elde edilmesine neden olur(11).
1.4.2.2. Gölgede Kurutma
Materyalin üzeri kapalı ve yanları açık çardak, sundurma veya hangarlar içinde kurutulması yöntemidir. Burada materyal doğrudan güneş ile karşılaşmadan açık havada kurutulmuş olur. Materyal demetler halinde asılır veya ince tabaka halinde yere ya da raflara serilerek küflenmeyi önlemek için sık sık alt üst edilir. Yaprak ve çiçek gibi suyunu kolaylıkla kaybeden materyaller bu yöntem ile iyi şekilde kurutulur. Ülkemizde en çok kullanılan yöntemdir.
1.4.2.3. Saklama
Saklama sırasında rutubet, sıcaklık ve ışık droğun bozulmasına sebep olan etmenlerdir. Bu etmenlerin tesirini önlemek için genel olarak droglarınsingle.php