serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanması gerekir. Drog kese kağıdı, bez torba, mukavva kutu, teneke kutu veya cam kavanoz içinde saklanmalıdır. Plastik kutular muhafaza için uygun değildir ve kısa sürede küflenmeye neden olurlar(11).
1.5. Uçucu Yağların Bitkilerde Bulunduğu Kısımlar
Uçucu yağlar bitkilerde ve bitkinin ait olduğu familyaya göre belirli bir organda; salgı tüyünde, salgı cebinde, salgı kanalında veya salgı hücrelerinde toplanır. Epiderma veya parankima dokusu içeren bitkilerde de uçucu yağ mevcuttur. Başta Labiatae olmak üzere, Umbelliferae, Rutaceae, Rosaceae, Compositae, Lauraceae ve Pinaceae familyaları uçucu yağ içeren bitkiler yönünden zengindir(12). Salgı cepleri salgılama yapan parankimatik hücrelerin çoğalması, sonra birbirinden ayrılması (şizogen) ya da hücrelerin birbirine bakan çeperlerin erimesi (lizigen) yolu ile oluşan boşluklardır. Salgı ceplerinin oluşumunda bazen her iki olay ardı ardına ve birlikte görülür. Salgı kanalları, salgı ceplerinden farklı olarak bir kanal şeklinde uzanmakta ve aralarında anastomozlar (eklenti kanalları) oluşturabilmektedirler(13). Salgı hücreleri ise parankima dokusu içinde bulunurlar ve meydana getirdikleri uçucu yağları kendi içlerinde saklarlar. Salgı hücrelerinde uçucu yağ, tüyün baş kısmını meydana getiren hücreler tarafından oluşturulur ve bu hücrelerle kutikula arasında toplanır. Uçucu yağların biyolojik olaylara karışmadığı bilinmektedir. Bu yağların belki de bitkinin yararsız metabolizma ürünlerinin atılmasında rol oynayabilecekleri düşünülmektedir. Koruyucu ajanlarla ve bitkinin yaralanması sonucu meydana gelen reçinelerin çözülmesini23. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 13
Bu çalışmanın amacı; Allium türlerinden olan ve Sivas yöresine ait Allium scoradoprasum, Allium sativum’un gıda kaynaklı bazı patojen mikroorganizmalar üzerinde etkilerini araştırmak ve gıda güvenliği üzerine etkilerini tespit etmektir. 1.1.Uçucu Yağların Tanımı ve Özellikleri Uçucu yağlar, bitkilerden ya da bitkisel droglardan çesitli yöntemlerle elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, s...
Achillea (Anthemideae) cinsi Filipendulinae ve Santolinoidea seksiyonunlarına ait yedi türün uçucu yağ kompozisyonları ve antimikrobiyal aktivite özellikleri Composition and - Sayfa 14
1.2 Uçucu Yağlar Uçucu yağlar bitkisel droglardan distilasyonla elde edilen, sıvı ve oda sıcaklığında buharlaşabilen, karakteristik kokulu, keskin veya acı tatlı, yağımsı karışımlardır. Uçucu yağlar su ile karışmadığından ve su yüzeyinde bir tabaka oluşturduğundan “yağ” adı ile anılmaktadırlar. Açıkta bırakıldıklarında buharlaşabildiklerinden dolayı “uçucu ya da eterik yağ” adı ile anılırlar. Ayr...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 24
Uçucu yağlar bitkinin tüm organlarında veya bitkinin belirli bir organında bazen de bir organın belirli dokularında da bulunabilmektedir. Bitkilerin bulunduğu familyalara göre salgı tüylerinde, salgı ceplerinde, salgı kanallarında, salgı hücrelerinde ve nadiren parankima dokusu içinde yayılmış olarak bulunurlar. Uçucu yağın bitkide ya doğrudan doğruya protoplazmada ya da hücre çeperinin özel bir t...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
hücrelerin
kanal
kanalları
bitkiler
hücreler


23. SAYFA ICERIGI

serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanması gerekir. Drog kese kağıdı, bez torba, mukavva kutu, teneke kutu veya cam kavanoz içinde saklanmalıdır. Plastik kutular muhafaza için uygun değildir ve kısa sürede küflenmeye neden olurlar(11).
1.5. Uçucu Yağların Bitkilerde Bulunduğu Kısımlar
Uçucu yağlar bitkilerde ve bitkinin ait olduğu familyaya göre belirli bir organda; salgı tüyünde, salgı cebinde, salgı kanalında veya salgı hücrelerinde toplanır. Epiderma veya parankima dokusu içeren bitkilerde de uçucu yağ mevcuttur. Başta Labiatae olmak üzere, Umbelliferae, Rutaceae, Rosaceae, Compositae, Lauraceae ve Pinaceae familyaları uçucu yağ içeren bitkiler yönünden zengindir(12). Salgı cepleri salgılama yapan parankimatik hücrelerin çoğalması, sonra birbirinden ayrılması (şizogen) ya da hücrelerin birbirine bakan çeperlerin erimesi (lizigen) yolu ile oluşan boşluklardır. Salgı ceplerinin oluşumunda bazen her iki olay ardı ardına ve birlikte görülür. Salgı kanalları, salgı ceplerinden farklı olarak bir kanal şeklinde uzanmakta ve aralarında anastomozlar (eklenti kanalları) oluşturabilmektedirler(13). Salgı hücreleri ise parankima dokusu içinde bulunurlar ve meydana getirdikleri uçucu yağları kendi içlerinde saklarlar. Salgı hücrelerinde uçucu yağ, tüyün baş kısmını meydana getiren hücreler tarafından oluşturulur ve bu hücrelerle kutikula arasında toplanır. Uçucu yağların biyolojik olaylara karışmadığı bilinmektedir. Bu yağların belki de bitkinin yararsız metabolizma ürünlerinin atılmasında rol oynayabilecekleri düşünülmektedir. Koruyucu ajanlarla ve bitkinin yaralanması sonucu meydana gelen reçinelerin çözülmesinisingle.php