1.6.1.1. Su Distilasyonu (Hidrodistilasyon)
Uçucu yağ eldesinde bilinen en eski yöntemdir. Kuru ve kaynatılmakla bozulmayan materyalden uçucu yağ suyla distilasyon yoluyla elde edilir. Materyal distilasyon aygıtına yerleştirilir ve su ile kaynatılır. Oluşan buhar ile sürüklenen uçucu yağ soğutucuda yoğunlaşıp Florentin kabında yoğunluğuna göre suyun üstünde veya altında birikir. Laboratuvar ölçekli uçucu yağ miktar tayini için de bu yöntem kullanılır. Endüstriyel uygulama için gül yağı üretimi örnek verilebilir(15).
1.6.1.2. Buhar Distilasyonu
Bu yöntemle daha iyi kalitede esans elde edilir. Bitki materyali kaynar suyla değil, su buharı ile temas ettirilir. Modern uçucu yağ distilasyon sistemlerinde drog delikli tava veya sepetlere yerleştirilir. Buhar kazanında üretilen ve drog üzerine gönderilen su buharı yağı sürükleyerek soğutucuya gönderir. Sıvılaşan su-yağ karışımı toplama kapında yoğunluk farkından dolayı iki tabakaya ayrılır ve uçucu yağ elde edilmiş olur. Bu yönteme Buhar Distilasyonudenir.
Suyun, distilasyon kazanının alt kısmındaki ayrı bir bölmede kaynatılması ve oluşan buharın delikli ızgaranın üstündeki drog tabakasına gönderilmesi halinde yönteme Su-Buhar Distilasyonuadı verilir(15).25. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 19
1.2.2.3. Buhar distilasyonu Bu yöntemde bitki materyali kaynar suyla değil, su buharı ile temasta bırakılır. Modern uçucu yağ distilasyon sistemlerinde drog delikli tava veya sepetlere yerleştirilir. Bir buhar kazanında üretilen ve drog üzerine gönderilen su buharı yağı sürükleyerek soğutucuya (kondenser) götürür. Sıvılaşan su-yağ karışımı toplama kabında yoğunluk farkından dolayı iki tabakaya ay...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 16
4 (C20H32) olarak adlandırılırlar. 25 karbonlular "Sesterterpen" (C25H40) adını alır ve uçucu yağların bileşiminde bu ana yapılara rastlanır. Terpenlerin oksitlenmesiyle oluşan oksijenli türevler yağa özgü tat ve koku veren bileşiklerdir. Bu oksijenli türevler alkol, keton, ester, aldehit, oksit, eter ve bunlara benzer yapılarda bulunabilirler [5, 6]. 1.2. Uçucu Yağların Elde Edilme Yöntemleri ...
Türkiye'de yetişen Acinos Miller türleri üzerinde morfolojik anatomik ve kimyasal araştırmalar - Sayfa 37
2.8.1.1. Su distilasyonu Drog su ile kaynatılır. Oluşan buhar ile sürüklenen uçucu yağ soğutucuda kondanse olur ve florentin kabına gelir. Burada yağ ve su yoğunluk farkı esasına dayanılarak ayrılır. Uçucu yağ alındıktan sonra kalan sulu kısım ihmal edilebilir miktarda uçucu yağ içerebilir. Su distilasyonu boyunca ester yapıdaki bazı maddeler ısı etkisiyle hidroliz olur. Bu hidrolizi engellemek y...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

distilasyonu
uçucu
toplama
buharı
yağı
yöntem


25. SAYFA ICERIGI

1.6.1.1. Su Distilasyonu (Hidrodistilasyon)
Uçucu yağ eldesinde bilinen en eski yöntemdir. Kuru ve kaynatılmakla bozulmayan materyalden uçucu yağ suyla distilasyon yoluyla elde edilir. Materyal distilasyon aygıtına yerleştirilir ve su ile kaynatılır. Oluşan buhar ile sürüklenen uçucu yağ soğutucuda yoğunlaşıp Florentin kabında yoğunluğuna göre suyun üstünde veya altında birikir. Laboratuvar ölçekli uçucu yağ miktar tayini için de bu yöntem kullanılır. Endüstriyel uygulama için gül yağı üretimi örnek verilebilir(15).
1.6.1.2. Buhar Distilasyonu
Bu yöntemle daha iyi kalitede esans elde edilir. Bitki materyali kaynar suyla değil, su buharı ile temas ettirilir. Modern uçucu yağ distilasyon sistemlerinde drog delikli tava veya sepetlere yerleştirilir. Buhar kazanında üretilen ve drog üzerine gönderilen su buharı yağı sürükleyerek soğutucuya gönderir. Sıvılaşan su-yağ karışımı toplama kapında yoğunluk farkından dolayı iki tabakaya ayrılır ve uçucu yağ elde edilmiş olur. Bu yönteme Buhar Distilasyonudenir.
Suyun, distilasyon kazanının alt kısmındaki ayrı bir bölmede kaynatılması ve oluşan buharın delikli ızgaranın üstündeki drog tabakasına gönderilmesi halinde yönteme Su-Buhar Distilasyonuadı verilir(15).single.php