3. Çözeltiye bitkisel albüminler geçmişse, bunlar da bulanıklığa sebebiyet verirler. Bu durumda ısıtma yapılır. Albüminler ısıyla denatüre olarak çöker. Çökerken varsa diğer partikülleride beraberinde sürüklerler.
4. Çöktürme yumurta akı ile de yapılabilir. Bu amaç için, usare bir miktar yumurta akı ile çalkalanır. Sonra ısıtılarak çökme ve buna bağlı olarak berraklaşma sağlanır.
Narenciye usare ve uçucu yağlarının üretimi için günümüzde 2 tip ekstraktör kullanılmaktadır. FMC in Line adı verilen ekstraktörde meyvenin alt ve üst kısımları kesilir. Üzerinde delikleri olan bir boru meyvenin içine usareyi almak üzere yerleşirken üstten dışa doğru inen bıçaklar kabukları dilimleyerek ayırır. Bu esnada salgı ceplerinin parçalanmasıyla açığa çıkan uçucu yağ etraftan püskürtülen su ile emülsiyon yaparak dış kanaldan sürüklenir. İç borudan alınan usare iç kanaldan ilerler. Böylece usarede kabuktan gelebilecek istenmeyen acı lezzet önlenmiş olur.
Polisitrus adı verilen ekstraktörde ise meyveler helezon şeklinde ve rendelerle kaplı boru içinde ilerlerken perikarptaki salgı cepleri patlar ve uçucu yağ su ile sürüklenerek toplanır. Her iki şekilde de elde edilen uçucu yağ-su emilsiyonu santrifüjler yardımıyla ayrılır. Sadece misket limonunda sıkma işleminden sonra buhar distilasyonu da uygulanır. Sıkma yoluyla elde edilen narenciye esansları soğutulduklarında kumarin türevi maddelerden ibaret bir çökelti vermektedirler(15).27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı endemik bitkilerin uçucu yağ bileşenlerinin ekstrakte edilmesi ve içeriklerinin araştırılmas. - Sayfa 40
1. GİRİŞ Kemal CELLAT çoğunlukla 30–45. dakikalarda gerçekleşmekle birlikte genel bir kural olarak işlem 1–2 saat sürmektedir (Chaintreau, 2001). Çok fazla kullanılmamakla birlikte çok yönlü yöntemler arasında simultaneous destilasyon-adsorpsiyon ve destilasyon-membrane ekstraksiyon yöntemi yer almaktadır. 1.4.7. Mekanik Yöntem (Presleme) Uçucu yağların elde edilmesinde kullanılan diğer b...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 17
5 buharı yağı sürükleyerek soğutucuya (kondenser) götürür. Sıvılaşan su-yağ karışımı toplama kabında yoğunluk farkından dolayı iki tabakaya ayrılır ve uçucu yağ bu şekilde elde edilir. Bu yönteme buhar distilasyonu denir. Suyun, distilasyon kazanının alt kısmındaki ayrı bir bölmede kaynatılması ve oluşan buharların delikli ızgaranın üstündeki drog tabakasına gönderilmesi halinde yönteme "Su-Buhar...
Bazı Türk nane (Mentha L.) uçucu yağlarının biyolojik aktiviteleri - Sayfa 23
Şekil 8. İzopren Molekülü Aromatik bitkilerde uçucu yağlar muhtelif organlarda yağ hücreleri, salgı kanalları, boşlukları, veya salgı tüylerinde bulunurlar. Nanegiller (Lamiaceae) familyası bitkilerinde uçucu yağlar bitkinin yüzeyindeki salgı tüylerinde bulunurlar. Bu yüzden örneğin nane yaprağının yüzeyini hafifçe ovuşturduğumuzda uçucu yağ açığa çıkar. Defne veya ökaliptus yaprağının kokusunu a...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
toplanır
kabukları
narenciye
salgı
sıkma


27. SAYFA ICERIGI

3. Çözeltiye bitkisel albüminler geçmişse, bunlar da bulanıklığa sebebiyet verirler. Bu durumda ısıtma yapılır. Albüminler ısıyla denatüre olarak çöker. Çökerken varsa diğer partikülleride beraberinde sürüklerler.
4. Çöktürme yumurta akı ile de yapılabilir. Bu amaç için, usare bir miktar yumurta akı ile çalkalanır. Sonra ısıtılarak çökme ve buna bağlı olarak berraklaşma sağlanır.
Narenciye usare ve uçucu yağlarının üretimi için günümüzde 2 tip ekstraktör kullanılmaktadır. FMC in Line adı verilen ekstraktörde meyvenin alt ve üst kısımları kesilir. Üzerinde delikleri olan bir boru meyvenin içine usareyi almak üzere yerleşirken üstten dışa doğru inen bıçaklar kabukları dilimleyerek ayırır. Bu esnada salgı ceplerinin parçalanmasıyla açığa çıkan uçucu yağ etraftan püskürtülen su ile emülsiyon yaparak dış kanaldan sürüklenir. İç borudan alınan usare iç kanaldan ilerler. Böylece usarede kabuktan gelebilecek istenmeyen acı lezzet önlenmiş olur.
Polisitrus adı verilen ekstraktörde ise meyveler helezon şeklinde ve rendelerle kaplı boru içinde ilerlerken perikarptaki salgı cepleri patlar ve uçucu yağ su ile sürüklenerek toplanır. Her iki şekilde de elde edilen uçucu yağ-su emilsiyonu santrifüjler yardımıyla ayrılır. Sadece misket limonunda sıkma işleminden sonra buhar distilasyonu da uygulanır. Sıkma yoluyla elde edilen narenciye esansları soğutulduklarında kumarin türevi maddelerden ibaret bir çökelti vermektedirler(15).single.php