1.6.3. Anfloranj (Ekstraksiyon) Yöntemi
Bu yöntem uçucu yağı az, ancak kıymetli droglar için kullanılmaktadır. Bazı bitkilerin esansları su buharının yüksek ısısıyla bozulabilir ve bazı bitkilerin uçucu yağı çok az olduğundan esanslarını distilasyonla çıkarmak güçtür. Bu gibi hallerde ekstraksiyon metodu uygulanır. Bu metotta esanslar bazı çözücüler yardımıyla bitkiden alınır. Daha sonra çözücüye geçen esans distilasyon yoluyla çözücüden ayrılır. Bu metot 3 şekilde uygulanabilir:
1.6.3.1. Soğuk Suyla Ekstraksiyon
Bu metot yasemin ve çuha çiçeği gibi bitkilerde uygulanır. Eritici olarak iç yağı ve domuz yağı kullanılmaktadır. Taze materyal (özellikle çiçekler) ince bir yağ sürülmüş cam plakalar üzerine konulur. Birkaç saat veya gün sonra konulan çiçeğin uçucu yağını alan cam plaket üzerine sürülmüş yağdan alkol ekstraksiyonu ile uçucu yağ elde edilir. Çok ekonomik olmayan, itina isteyen bu yöntem bugün özellikle Güney Fransada yasemin çiçeklerinden yağ elde etmede kullanılır. Bu yöntem ancak parfümeride çok önemli olan, fakat drogtaki oranı düşük olan uçucu yağların elde edilmesinde ekonomik olabilmektedir(16).
1.6.3.2. Sıcak Suyla Ekstraksiyon
Bu metotta kullanılan eritici yağlar sıcaktır. Bazı materyaller toplandıktan kısa bir süre sonra canlılıklarını kaybederler. Az zaman alan bir bir yöntemdir.28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Objelerin benzer ya da farklı özelliklerine göre sınıflandırılmasında kümeleme tekniklerinin kullanılması - Sayfa 31
 Buhar Destilasyonu Su destilasyonunda karşılaşılabilecek riskler buhar destilasyonu uygulaması ile ortadan kaldırılabilir. Buhar destilasyonunda kullanılacak bitki delikli bir metal levhaya ya da destilasyon kazanı ile aynı çaptaki etrafı kapalı üstü açık bir sepete konularak başka yerde üretilmiş buhar alttan bitkisel materyale püskürtülerek destilasyon uygulanır. Böylelikle buhar, baharata iyi...
Kekik ve sarımsak uçucu yağlarının buzağılarda performans, bazı dışkı ve kan parametrelerine etkileri - Sayfa 41
15 2.2.4.1. Uçucu yağların elde edilme yöntemleri Uçucu yağlar, sıcak hava ve güneşte buharlaşarak kaybolurlar. Bu nedenle uçucu yağ alınacak çiçek ve yapraklar genellikle erken saatlerde toplanırlar. Uçucu yağların elde edilmesi bitkideki uçucu yağ miktarına ve cinsine bağlı olduğu gibi bitkinin kısımlarına da bağlılık gösterdiği için değişik yöntemlerle elde edilir (Ceylan, 1996). Uçucu yağ el...
Objelerin benzer ya da farklı özelliklerine göre sınıflandırılmasında kümeleme tekniklerinin kullanılması - Sayfa 32
 Sıcak Suyla Ekstraksiyon Bu metotta kullanılan eritici yağlar sıcaktır. Bazı materyaller toplandıktan kısa bir süre sonra canlılıklarını kaybederler. Az zaman alan bir yöntemdir. Yasemin ve çuha çiçeği dışındaki hemen bütün çiçekler bu metotla esanslarını verebilirler. Günümüz teknolojisinde bu metot yerini uçucu eriticilerle ekstraksiyona bırakmıştır. Fakat özellikle Fransız gülü ve bazen de p...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

materyal
yöntem
uçucu
yağı
yağlar
sonra


28. SAYFA ICERIGI

1.6.3. Anfloranj (Ekstraksiyon) Yöntemi
Bu yöntem uçucu yağı az, ancak kıymetli droglar için kullanılmaktadır. Bazı bitkilerin esansları su buharının yüksek ısısıyla bozulabilir ve bazı bitkilerin uçucu yağı çok az olduğundan esanslarını distilasyonla çıkarmak güçtür. Bu gibi hallerde ekstraksiyon metodu uygulanır. Bu metotta esanslar bazı çözücüler yardımıyla bitkiden alınır. Daha sonra çözücüye geçen esans distilasyon yoluyla çözücüden ayrılır. Bu metot 3 şekilde uygulanabilir:
1.6.3.1. Soğuk Suyla Ekstraksiyon
Bu metot yasemin ve çuha çiçeği gibi bitkilerde uygulanır. Eritici olarak iç yağı ve domuz yağı kullanılmaktadır. Taze materyal (özellikle çiçekler) ince bir yağ sürülmüş cam plakalar üzerine konulur. Birkaç saat veya gün sonra konulan çiçeğin uçucu yağını alan cam plaket üzerine sürülmüş yağdan alkol ekstraksiyonu ile uçucu yağ elde edilir. Çok ekonomik olmayan, itina isteyen bu yöntem bugün özellikle Güney Fransada yasemin çiçeklerinden yağ elde etmede kullanılır. Bu yöntem ancak parfümeride çok önemli olan, fakat drogtaki oranı düşük olan uçucu yağların elde edilmesinde ekonomik olabilmektedir(16).
1.6.3.2. Sıcak Suyla Ekstraksiyon
Bu metotta kullanılan eritici yağlar sıcaktır. Bazı materyaller toplandıktan kısa bir süre sonra canlılıklarını kaybederler. Az zaman alan bir bir yöntemdir.single.php