ekstraksiyon kabında sirkülasyonu ile gerçekleştirilir. Çözücü gaz ekstreden basıncın değiştirilmesiyle buharlaştırılarak tamamen uzaklaştırılır. Geri kazanılan gaz sıkıştırılarak tekrar kullanılabilir. Elde edilen ürün diğer metotlarla elde edilenlerin aksine, çözücü artığı taşımadığından tercih edilmektedir. Aynı zamanda seçici bir yöntemdir(15).
1.6.4. Tüketme Yöntemi (Organik Çözücülerle)
Drog uygun bir organik çözücüyle (hekzan, heotan vs. gibi) ekstre edilir. Bu esnada uçucu yağ, sabit yağ, mum, boya maddeleri v.s. gibi organik çözücüde çözünebilen maddeler organik çözücüye geçer. Süzülerek alınan organik çözücü vakumda tamamen uçurulur. Sabit yağları ve mumları da taşıyan bu renkli maddeye, eğer taze materyalden hareket edilmişse konkret, kurutulmuş materyalden hareket edilmişse rezinoit adı verilmektedir. Elde edilen konkret ya da rezinoit, uçucu yağ yanında kokulu olmayan maddeleri de taşımaktadır. Uçucu yağ etanol ya da sulu etanol ile tüketilir. -15 C de bir süre, genellikle bir gece bekletilir, çöken kısımları soğukta süzüldükten sonra çözücü vakumda uçurularak uçucu yağ elde edilir. Bu yöntemle elde edilen uçucu yağa absolü adı verilmektedir.
1.7. Umbelliferae Familyasının Taksonomik Özellikleri
Tek veya çok yıllık nadiren çalımsı bitkilerdir. Yapraklar genellikle almaşlı, nadiren karşılıklı veya halka şeklinde dizilmiş, genellikle stipulsuz,30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı anthemis (asteraceae) türlerinin uçucu yağ analizleri ve antimikrobiyal aktiviteleri - Sayfa 15
5 1.3.3. Çözücü Ekstraksiyonu Bu yöntem yüksek verim istendiğinde veya diğer yöntemlerle çalışılamadığında kullanılır. Bitki hegzan, benzen gibi bir organik çözücü ile soksilet prensibine göre, (organik çözücünün hafifçe ısıtılarak devamlı şekilde bitkinin üzerinden geçirilmesi) ekstre edilir. Bu esnada uçucu yağ, sabit yağ, mum, boya maddeleri v.s. gibi, organik çözücülerde çözünebilen maddeler...
Kekik uçucu yağı uygulamasının soğuk koşullarda muhafaza edilen hamsinin kalitesi üzerine etkisi - Sayfa 33
Uçucu yağların elde edilmesi bitkideki uçucu yağ miktarı ve cinsine, bitki kısmına göre değişik yöntemlerle elde edilmektedir. Bugün başlıca dört yöntem kullanılır(Toroğlu ve Çenet, 2006). 1- Anfloranj yöntemi 2- Tüketme yöntemi 3- Mekanik yöntem 4- Distilasyon yöntemi 2.12.3.1. Anfloranj yöntemi (yağ ekstraksiyonu) Bu yöntem genellikle materyaldeki uçucu yağı az olan kıymetli droglar için kullan...
Alabalik yemlerine aromatik yağ ilavesinin yemlerin kimyasal, mikrobiolojik ve mikroskobik özellikleri üzerine etkileri - Sayfa 34
uçucu yağların elde edilmesinde ekonomik olabilmektedir. Diğer bir anfloranj yöntemi ise drogun maserasyona kısa olarak bırakılması ve daha sonra 5-80°C’de bu yöntemin uygulanması ile yapılan sıcak anfloranj yöntemidir. Günümüzde gül, karanfil uçucu yağların elde edilmesinde kullanılmaktadır (Ceylan 1987). 2.9.5.1.2. Tüketme Yöntemi Bu yöntemde, genelde bir organik çözücü ile sokselet prensibine ...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağları
taze
sabit
edilir
etanol
uçucu


30. SAYFA ICERIGI

ekstraksiyon kabında sirkülasyonu ile gerçekleştirilir. Çözücü gaz ekstreden basıncın değiştirilmesiyle buharlaştırılarak tamamen uzaklaştırılır. Geri kazanılan gaz sıkıştırılarak tekrar kullanılabilir. Elde edilen ürün diğer metotlarla elde edilenlerin aksine, çözücü artığı taşımadığından tercih edilmektedir. Aynı zamanda seçici bir yöntemdir(15).
1.6.4. Tüketme Yöntemi (Organik Çözücülerle)
Drog uygun bir organik çözücüyle (hekzan, heotan vs. gibi) ekstre edilir. Bu esnada uçucu yağ, sabit yağ, mum, boya maddeleri v.s. gibi organik çözücüde çözünebilen maddeler organik çözücüye geçer. Süzülerek alınan organik çözücü vakumda tamamen uçurulur. Sabit yağları ve mumları da taşıyan bu renkli maddeye, eğer taze materyalden hareket edilmişse konkret, kurutulmuş materyalden hareket edilmişse rezinoit adı verilmektedir. Elde edilen konkret ya da rezinoit, uçucu yağ yanında kokulu olmayan maddeleri de taşımaktadır. Uçucu yağ etanol ya da sulu etanol ile tüketilir. -15 C de bir süre, genellikle bir gece bekletilir, çöken kısımları soğukta süzüldükten sonra çözücü vakumda uçurularak uçucu yağ elde edilir. Bu yöntemle elde edilen uçucu yağa absolü adı verilmektedir.
1.7. Umbelliferae Familyasının Taksonomik Özellikleri
Tek veya çok yıllık nadiren çalımsı bitkilerdir. Yapraklar genellikle almaşlı, nadiren karşılıklı veya halka şeklinde dizilmiş, genellikle stipulsuz,single.php