basit veya çok parçalı; sap sıklıkla genişlemiş ve tabanda kın yapmıştır. Çiçek durumu genellikle birleşik umbel, nadiren basit umbel, baş şeklinde veya indirgenmiş simozdur. Brakte ve brakteoller var veya yoktur. Çiçekler alt durumlu (epigin), hermafrodit, tek eşeyli veya nadiren iki evciklidir. Sepaller yok veya küçüktür, genellikle eşit değildir. Petaller 5 adet, genellikle tepede iki parçalı ve geriye kıvrılmıştır, eşit boyda veya dıştakiler, içtekilerden daha uzundur (radiant); beyaz, sarı, sarımsı yeşil, açık mavi veya pembe renklerde olabilir. Stamenler 5 adet. Ovaryum 2, nadiren 1 karpelli, her gözde birer ovullü, stilus 2, genellikle tabanında stilopodyum denilen şişkin bir bölüm bulunur. Meyve şizokarp, 2 nadiren tek karpelli, karpeller silindirik veya yandan ya da sırttan basık, karpellere genellikle birleşik veya karpafor denilen bir sapla ayrılmıştır. Olgunlukta merikarplar ayrılır. Her merikarp genellikle 5 birincil (kosta), bazen aralarda 4 adet ikincil çıkıntı görülür. Çıkıntılar bazen kanatlı veya dalgalı olabilir. Çıkıntılar arasında girintiler (valekulum) bulunur. Salgı kanalları (vittae) genellikle mevcuttur.
Umbelliferae familyasında ayırt edici olarak kullanılan taksonomik karakterler şunlardır; gövdenin alt kısmında kalan fibrilli kalıntılar, yaprak boyutları, yaprak tabanında bulunan kın, yaprakların parçalanma şekilleri, umbellerin sayısı ve uzunluğu, brakte ve brakteollerin şekli ve bulunup bulunmadıkları, çiçek rengi, meyve şekli, üzerindeki çıkıntı (kosta) ve girintiler ve salgı kanalları (17).31. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 19
7 1.3. Umbelliferae Familyasının Taksonomik Özellikleri Tek veya çok yıllık nadiren çalımsı bitkilerden oluşmuştur. Yapraklar genellikle altemat bazen karşılıklı veya halka şeklinde dizilmiş, pennat veya temat çok parçalı, nadiren basit ve tabanda okrea mevcuttur. Çiçek durumu genellikle birleşik umbella nadiren basit umbella, kapitulum veya indirgenmiş simoz durumu şekillerindedir. Brakte ve br...
Pimpinella anisum L. bitkisinin fitoterapideki önemi - Sayfa 12
düzensiz. Petaller 5 adet, genellikle tepede geriye kıvrık, eşit büyüklükte veya dıştakiler içtekilerden daha uzun, beyaz, sarı, sarımsı yeşil, açık mavi veya pembe. Stamenler 5 adet. Karpeller (1-) 2; ovüller genellikle sarkık, her gözde birer ovüllü, stilus 2 tane ve genellikle stilopodyum var. Meyve şizokarp, 2 bazen tek karpelli, silindirik veya enine arka tarafına basık şekilde. Karpeller kar...
Türkiye'deki bazı Ferula L. (Apiaceae) türlerinin moleküler teknikler kullanarak taksonomik olarak incelenmesi - Sayfa 19
Yapraklar, genellikle alternat (aralarında belli bir açı bulunan yaprak dizilişi), bazen karşılıklı veya halka şeklinde dizilmiş pinnat (bileşik yaprak) veya çok parçalıdır. Çiçek durumu umbella (şemsiye) şeklindedir. Brakte (taşıyıcı yaprak) ve brakteoller (çiçek sapının üzerinde bulunan küçük yaprakçık) çiçek durumunun tabanında bir halka şeklindedir. Çiçekler alt durumlu (epigin), hermafrodit v...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sepaller
meyve
yaprak
merikarp
merikarplar
genellikle


31. SAYFA ICERIGI

basit veya çok parçalı; sap sıklıkla genişlemiş ve tabanda kın yapmıştır. Çiçek durumu genellikle birleşik umbel, nadiren basit umbel, baş şeklinde veya indirgenmiş simozdur. Brakte ve brakteoller var veya yoktur. Çiçekler alt durumlu (epigin), hermafrodit, tek eşeyli veya nadiren iki evciklidir. Sepaller yok veya küçüktür, genellikle eşit değildir. Petaller 5 adet, genellikle tepede iki parçalı ve geriye kıvrılmıştır, eşit boyda veya dıştakiler, içtekilerden daha uzundur (radiant); beyaz, sarı, sarımsı yeşil, açık mavi veya pembe renklerde olabilir. Stamenler 5 adet. Ovaryum 2, nadiren 1 karpelli, her gözde birer ovullü, stilus 2, genellikle tabanında stilopodyum denilen şişkin bir bölüm bulunur. Meyve şizokarp, 2 nadiren tek karpelli, karpeller silindirik veya yandan ya da sırttan basık, karpellere genellikle birleşik veya karpafor denilen bir sapla ayrılmıştır. Olgunlukta merikarplar ayrılır. Her merikarp genellikle 5 birincil (kosta), bazen aralarda 4 adet ikincil çıkıntı görülür. Çıkıntılar bazen kanatlı veya dalgalı olabilir. Çıkıntılar arasında girintiler (valekulum) bulunur. Salgı kanalları (vittae) genellikle mevcuttur.
Umbelliferae familyasında ayırt edici olarak kullanılan taksonomik karakterler şunlardır; gövdenin alt kısmında kalan fibrilli kalıntılar, yaprak boyutları, yaprak tabanında bulunan kın, yaprakların parçalanma şekilleri, umbellerin sayısı ve uzunluğu, brakte ve brakteollerin şekli ve bulunup bulunmadıkları, çiçek rengi, meyve şekli, üzerindeki çıkıntı (kosta) ve girintiler ve salgı kanalları (17).single.php