1.8. Umbelliferae Familyasının Biyolojisi ve Kimyası
Umbelliferae (Apiaceae), çok sayıda bitki türüne ve geniş yayılış alanına sahip bir familyadır. Karakteristik çiçek durumu ve meyveleri sayesinde ilk sınıflandırılması yapılan bitki gruplarındandır. Bu familya üzerinde dünyanın çeşitli bölgelerinde bir çok laboratuvarda araştırmalar artan bir biçimde devam etmekte, elektron mikroskoplarında morfoloji ve anatomi çalışmalarından, sitoloji ve bitki kimyası alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede araştırmalar sürmektedir. Bu familya seconder metabolitler bakımından oldukça zengindir. Bir çok cinsinden kumarin, flavanoit, asetilenik bileşikler ve uçucu yağlar elde edilmekte ve bu bileşiklerden tıbbi ve ekonomik açıdan geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Umbelliferae familyasına ait uçucu yağlarda 760 adet farklı bileşen bildirilmiştir(19).
Tıbbi amaçlarla kullanılan bitkilerin sayısı hayli yüksektir ve genellikle gıda olarak kullanılanlardan farklıdırlar. Umbelliferae familyasının bir çok türü bu gruba dahil olmaktadır. Bu familyadaki tıbbi bitkiler genellikle gastrointestinal bölgedeki rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılmaktadır. Örneğin; Foeniculum vulgare Mill. (Rezene) mide rahatsızlıklarında ve gaz söktürücü olarak, Ferula sp. (Çakşır) türleri kabızlığa ve öksürüğe karşı, Cuminum cyminum L. (Kimyon) ishale karşı, ve Pimpinella anisum L. (Anason) iltihaplara karşı kullanılmaktadır(18,19)
Bazı bitkilerin yağları gıda tatlandırıcısı olarak kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak; Anethum graveolens L. (Dereotu), Daucus carota L. (Havuç),32. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 20
8 1.4. Umbelliferae Familyasının Biyoloji ve Kimyası Umbelliferae (Apiacea), çok sayıda bitki türüne ve geniş yayılış alanına sahip bir familyadır. Karakteristik çiçek durumu ve meyveleri sayesinde muhtemelen tarihi bakımdan ilk sınıflandırılması yapılan bitki gruplarındandır. Bu familya üzerinde dünyanın çeşitli bölgelerinde bir çok laboratuvarda araştırmalar artan bir biçimde devam etmekte, el...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 21
9 bitkidir. Aynı zamanda diğer gıdalarda tatlandırıcı olarak kullanılırlar. Havucun bazen de değişik yollarla ilaç olarak da kullanıldığı kaydedilmiştir. Şifalı ot ve baharat terimleri arasında çok fark olmasa da terminolojileri şu şekildedir. Şifalı otlar genellikle kişilerin kendi bahçelerinde yetiştirdikleri, yada doğada kendiliğinden yetişen, genellikle taze olarak gıda ve içeceklerde, bazen...
Ammi visnaga ve Ammi majus (Umbelliferae)'un biyokimyasal analizi ve RAPD-PCR yöntemi ile polimorfizm ve filogenetik ilişkisi - Sayfa 13
2. GENEL KISIMLAR 2 2. 1. UMBELLIFERAE FAMİLYASININ GENEL ÖZELLİKLERİ Apiales ordosuna ait olan Umbelliferae (Apiaceae) familyası, 3 alt familya’ya sahip, yaklaşık 300 cins ve 2500-3000 türü ile oldukça geniş bir familyadır [Heywood, 1979]. Umbelliferae (şemsiyeçiçekliler) üyeleri genellikle aromatik, bir kısmı zehirli, tek, iki ve çok yıllık otsu bitkilerdir. Karakteristik çiçek durumu, m...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

familya
tıbbi
sahip
bitkiler
bitki
uçucu


32. SAYFA ICERIGI

1.8. Umbelliferae Familyasının Biyolojisi ve Kimyası
Umbelliferae (Apiaceae), çok sayıda bitki türüne ve geniş yayılış alanına sahip bir familyadır. Karakteristik çiçek durumu ve meyveleri sayesinde ilk sınıflandırılması yapılan bitki gruplarındandır. Bu familya üzerinde dünyanın çeşitli bölgelerinde bir çok laboratuvarda araştırmalar artan bir biçimde devam etmekte, elektron mikroskoplarında morfoloji ve anatomi çalışmalarından, sitoloji ve bitki kimyası alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede araştırmalar sürmektedir. Bu familya seconder metabolitler bakımından oldukça zengindir. Bir çok cinsinden kumarin, flavanoit, asetilenik bileşikler ve uçucu yağlar elde edilmekte ve bu bileşiklerden tıbbi ve ekonomik açıdan geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Umbelliferae familyasına ait uçucu yağlarda 760 adet farklı bileşen bildirilmiştir(19).
Tıbbi amaçlarla kullanılan bitkilerin sayısı hayli yüksektir ve genellikle gıda olarak kullanılanlardan farklıdırlar. Umbelliferae familyasının bir çok türü bu gruba dahil olmaktadır. Bu familyadaki tıbbi bitkiler genellikle gastrointestinal bölgedeki rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılmaktadır. Örneğin; Foeniculum vulgare Mill. (Rezene) mide rahatsızlıklarında ve gaz söktürücü olarak, Ferula sp. (Çakşır) türleri kabızlığa ve öksürüğe karşı, Cuminum cyminum L. (Kimyon) ishale karşı, ve Pimpinella anisum L. (Anason) iltihaplara karşı kullanılmaktadır(18,19)
Bazı bitkilerin yağları gıda tatlandırıcısı olarak kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak; Anethum graveolens L. (Dereotu), Daucus carota L. (Havuç),single.php