Heracleum persicum Desf. (Baldırgan) ve Pimpinella anisum (Anason) verilebilir. Ayrıca, Pimpinella anisum ve Heracleum sphondylium gibi birkaç tür de alkollü içkilerde tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır.

1.9. Çalışmada Kullanılan Heracleum L. Taksonlar

1.9.1. Heracleum sphondylium L. subsp. artvinense (Manden.) P.H.Davis

Çok yıllık, aromatik, tabanda yaprak sapı kalıntıları bulunur. Gövde dik,

50-90 cm boyunda, 7-13 mm çapında, derin kanallı, alt yoğun tüylü, üst

seyrek tüylü. Alt yapraklar 5-7-loblu ve loblar ayanın 1/3-1/2 si kadar derin;

aya genişçe yumurtamsı ila neredeyse yuvarlak, 10-28 x 10-27 cm, çift renkli,

alt yüzeyi üstten daha yoğun tüylü; sap kın dahil 12-25 cm uzunluğunda,

kırmızımsı-yeşil, tüylü (Şekil 1.9.1.1).

Alt yaprakların en alt lobları

yumurtamsı ila genişçe yumurtamsı, dişli, ucu sivri ila incesivri. Orta gövde

yaprakları 3-7-loblu, yumurtamsı-mızraksı kınlı; kın 4-7 cm uzunlukta, hemen

hemen genişlemiş, derin kanallı, parçasız, kırmızımsı-yeşil, alt yoğun tüylü,

ucu yırtıksız. Çiçek durumu kanallı, yeşil, seyrek ila hemen hemen yoğun

tüylü. Brakteler 0-6, şeritsi, 3-8 x 0.7-1 mm, dökülücü, yoğun tüylü. Işınlar 10-

25, eşit değil, meyvede 6-14 cm uzunlukta, seyrek ila yoğun tüylü. Brakteoller

5-7, şeritsi, 5-8 x 0.5-1 mm, kalıcı. :içek sapları 10-25, eşit değil, meyvede

1.3-2.6 cm uzunlukta, seyrek ila yoğun kısa tüylü. Çiçekler beyaz, dıştaki

bazıları radiant, dışı seyrek tüylü. Ovaryum yoğun kısa tüylü, stil tüysüz.

Meyve ters yumurtamsı ila genişçe ters yumurtamsı şekilde, 9-11 x 7-9 mm,

hafifçe çentikli, hemen hemen tüysüz ila özellikle uçta kısa tüylü; kanat 0.8-133. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 28
damarlar üzerinde seyrek, yumu ak, kısa kılsı tüyler vardır. Yaprak sapı kın dahil 45-58 cm uzunlu unda, kırmızımsı ye il, seyrek olarak yumu ak, kısa kılsı tüylüdür. Taban yapraklarının yan yaprakçıkları mızrak uçsu ila üçgen eklinde olup, kenarları testere di si yapıda ve akumenlidir. Ortadaki gövde yaprakları 5-9 loblu, dikdörtgensi, mızrak uçsu kınlıdır. Kın, 9-15 cm uzunlu unda, kırmızımsı-g...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yumurtamsı
yapraklar
seyrek
tüylü
gövde
yaprakları


33. SAYFA ICERIGI

Heracleum persicum Desf. (Baldırgan) ve Pimpinella anisum (Anason) verilebilir. Ayrıca, Pimpinella anisum ve Heracleum sphondylium gibi birkaç tür de alkollü içkilerde tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır.

1.9. Çalışmada Kullanılan Heracleum L. Taksonlar

1.9.1. Heracleum sphondylium L. subsp. artvinense (Manden.) P.H.Davis

Çok yıllık, aromatik, tabanda yaprak sapı kalıntıları bulunur. Gövde dik,

50-90 cm boyunda, 7-13 mm çapında, derin kanallı, alt yoğun tüylü, üst

seyrek tüylü. Alt yapraklar 5-7-loblu ve loblar ayanın 1/3-1/2 si kadar derin;

aya genişçe yumurtamsı ila neredeyse yuvarlak, 10-28 x 10-27 cm, çift renkli,

alt yüzeyi üstten daha yoğun tüylü; sap kın dahil 12-25 cm uzunluğunda,

kırmızımsı-yeşil, tüylü (Şekil 1.9.1.1).

Alt yaprakların en alt lobları

yumurtamsı ila genişçe yumurtamsı, dişli, ucu sivri ila incesivri. Orta gövde

yaprakları 3-7-loblu, yumurtamsı-mızraksı kınlı; kın 4-7 cm uzunlukta, hemen

hemen genişlemiş, derin kanallı, parçasız, kırmızımsı-yeşil, alt yoğun tüylü,

ucu yırtıksız. Çiçek durumu kanallı, yeşil, seyrek ila hemen hemen yoğun

tüylü. Brakteler 0-6, şeritsi, 3-8 x 0.7-1 mm, dökülücü, yoğun tüylü. Işınlar 10-

25, eşit değil, meyvede 6-14 cm uzunlukta, seyrek ila yoğun tüylü. Brakteoller

5-7, şeritsi, 5-8 x 0.5-1 mm, kalıcı. :içek sapları 10-25, eşit değil, meyvede

1.3-2.6 cm uzunlukta, seyrek ila yoğun kısa tüylü. Çiçekler beyaz, dıştaki

bazıları radiant, dışı seyrek tüylü. Ovaryum yoğun kısa tüylü, stil tüysüz.

Meyve ters yumurtamsı ila genişçe ters yumurtamsı şekilde, 9-11 x 7-9 mm,

hafifçe çentikli, hemen hemen tüysüz ila özellikle uçta kısa tüylü; kanat 0.8-1single.php