Şekil 1.9.1.2. Artvin, Murgul, Şavval Tepede Heracleum sphondylium subsp. artvinense’nin yakından görünümü
1.9.2. Heracleum paphlagonicum Czeczott
Çok yıllık, aromatik bir bitkidir. Gövde dik, 110-220 cm uzunluğunda, 15-40 mm çapında, derin kanallı, üstte seyrek, altta yoğun hemen hemen sert tüylü. Alt yapraklar tüysü parçalı, 5-7 yaprakçıklı; aya paralelyumurtamsı, 40-100 x 25-70 cm, hafifçe çift renkli, üstte seyrek kısa tüylü, özellikle damarlar üstünde, altta daha yoğun tüylü; yaprak sapı kın dhil 3080 cm uzunluğunda, kırmızımsı-yeşil, siyahımsı benekli, tüysüz veya seyrek tüylüdür (Şekil 1.9.2.1). Alt yaprakların en alt yaprakçıkları yumurtamsı veya paralel-yumurtamsı; aya 10-18 x 7-12 cm, 5-7 loblu, loblar ayanın 1/3-3/4 ü36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tüylü
yapraklar
yumurtamsı
yaprak
seyrek
sapı


36. SAYFA ICERIGI

Şekil 1.9.1.2. Artvin, Murgul, Şavval Tepede Heracleum sphondylium subsp. artvinense’nin yakından görünümü
1.9.2. Heracleum paphlagonicum Czeczott
Çok yıllık, aromatik bir bitkidir. Gövde dik, 110-220 cm uzunluğunda, 15-40 mm çapında, derin kanallı, üstte seyrek, altta yoğun hemen hemen sert tüylü. Alt yapraklar tüysü parçalı, 5-7 yaprakçıklı; aya paralelyumurtamsı, 40-100 x 25-70 cm, hafifçe çift renkli, üstte seyrek kısa tüylü, özellikle damarlar üstünde, altta daha yoğun tüylü; yaprak sapı kın dhil 3080 cm uzunluğunda, kırmızımsı-yeşil, siyahımsı benekli, tüysüz veya seyrek tüylüdür (Şekil 1.9.2.1). Alt yaprakların en alt yaprakçıkları yumurtamsı veya paralel-yumurtamsı; aya 10-18 x 7-12 cm, 5-7 loblu, loblar ayanın 1/3-3/4 üsingle.php