derinlikte, dişli, ucu uzunsivri ila sivri; yaprakçıkların sapı 3-6 cm uzunluğunda. Loblar genişçe yumurtamsı ila paralel-yumurtamsı. Orta gövde yaprakları tüysü parçalı; 3-5 yaprakçıklı, yumurtamsı veya paralelyumurtamsı kınlı; kın 6-12 cm uzunluğunda, parçasız, yeşil veya kırmızımsıyeşil, alt yoğun tüylü, genişçe yırtık. Çiçek durumu oluklu, grimsi-yeşil. Brakteler çok sayıda, şeritsi-iplik şeklinde, 12-25 x 0.9-1.5 mm, hemen hemen dökülücü. Işınlar 25-50, eşit değil, meyvede 8-18 cm uzunluğunda, seyrek ila yoğun pürtüklü tüylü. Brakteoller çok sayıda, şeritsi ila şeritsimızraksı şeklinde, 5-12 x 0.6-1 mm, kalıcı, kenarları silli. Çiçek sapları 25-45, eşit değil, meyvede 1.3-3 cm uzunluğunda. Çiçekler beyaz; dıştakiler radiant, dış yüzeyleri tüysüz. Ovaryum yoğun salgı tüylü, stil tüysüz. Meyveler eliptik il eliptik-ters yumurtamsı, 10-12 x 5-7 mm, küt uçlu, kenarlarda geriye kıvrık, basık, pürtüklü tüylü, ortada seyrek salgı tüylü; kanat 0.8-1 mm genişliğinde; sırt yağ mahfazası ipliksi-çubuksu şeklinde, 0.6-0.8 mm genişliğinde, hemen hemen eşit, meyvenin 2/3-3/4 ü uzunluğunda; karın yağ mahfazası 2, paralel-çomaksı, 0.7-1 mm genişliğinde, meyvenin 1/2-4/7 uzunluğunda (Şekil 1.9.2.2).37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gövde
brakteler
tüylü
tüysü
çiçek
yumurtamsı


37. SAYFA ICERIGI

derinlikte, dişli, ucu uzunsivri ila sivri; yaprakçıkların sapı 3-6 cm uzunluğunda. Loblar genişçe yumurtamsı ila paralel-yumurtamsı. Orta gövde yaprakları tüysü parçalı; 3-5 yaprakçıklı, yumurtamsı veya paralelyumurtamsı kınlı; kın 6-12 cm uzunluğunda, parçasız, yeşil veya kırmızımsıyeşil, alt yoğun tüylü, genişçe yırtık. Çiçek durumu oluklu, grimsi-yeşil. Brakteler çok sayıda, şeritsi-iplik şeklinde, 12-25 x 0.9-1.5 mm, hemen hemen dökülücü. Işınlar 25-50, eşit değil, meyvede 8-18 cm uzunluğunda, seyrek ila yoğun pürtüklü tüylü. Brakteoller çok sayıda, şeritsi ila şeritsimızraksı şeklinde, 5-12 x 0.6-1 mm, kalıcı, kenarları silli. Çiçek sapları 25-45, eşit değil, meyvede 1.3-3 cm uzunluğunda. Çiçekler beyaz; dıştakiler radiant, dış yüzeyleri tüysüz. Ovaryum yoğun salgı tüylü, stil tüysüz. Meyveler eliptik il eliptik-ters yumurtamsı, 10-12 x 5-7 mm, küt uçlu, kenarlarda geriye kıvrık, basık, pürtüklü tüylü, ortada seyrek salgı tüylü; kanat 0.8-1 mm genişliğinde; sırt yağ mahfazası ipliksi-çubuksu şeklinde, 0.6-0.8 mm genişliğinde, hemen hemen eşit, meyvenin 2/3-3/4 ü uzunluğunda; karın yağ mahfazası 2, paralel-çomaksı, 0.7-1 mm genişliğinde, meyvenin 1/2-4/7 uzunluğunda (Şekil 1.9.2.2).single.php