TEŞEKKÜR
Tez çalışmamda bana yol gösteren ve araştırmalarımın başlangıcından bitimine kadar yardım ve desteğini esirgemeyen tez yöneticim Doç. Dr. Sayın Ergin HAMZAOĞLUna, özellikle uçucu yağların temininde gerekli malzeme ve laboratuarları kullanımıma sunan Ankara Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Arif İPEKe, çalışmalarım sırasında bilgilerini ve yardımlarını benden esirgemeyen Doç. Dr. Sayın Aysun ERGENEye, tezimdeki çevirilere yardım eden filolog Sayın Erol ERSOYa, bitkilerin teminini sağlayan Doç. Dr. Sayın Ahmet DURANa, arkadaşım Sinem YILDIRIMa ve tez çalışmalarım süresince her konuda maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen sevgili aileme teşekkür ederim.4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kızılkuyu yaban hayatı geliştirme sahası (Şanlıurfa) florası - Sayfa 5
TEŞEKKÜR Tezimin hazırlanmasında ve çektiği bitki resimlerini paylaşmada, bana her konuda yardımlarını esirgemeyen, danışman hocam sayın Doç. Dr. Ömer Faruk KAYA’ya, bitki örneklerimin teşhisinde yardımcı olan sayın Prof. Dr. A. Selçuk ERTEKİN’e, araştırma alanının haritası ve kaynak temininde yardımlarını esirgemeyen sayın Yrd. Doç. Dr. Şükrü GÜRLER’e ve yine kaynak temininde yardımlarını esirge...
Yeni sentezlenmiş bazı pirazolin eklenmiş triazol türevlerinin antimikrobiyal aktivite ve toksisitelerinin belirlenmesi - Sayfa 5
iii TEŞEKKÜR Araştırmalarımın başlangıcından bitimine kadar yardım ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Sayın Öğr. Gör. Dr. Muhittin ARSLANYOLU’ na; yeni triazol türevlerinin temininde bana yardımcı olan Sayın Yard. Doç.Dr. Z.Asım KAPLANCIKLI’ ya; testlerimde kullandığım fungusların temininde bana yardımcı olan Sayın Yard. Doç. Dr. Buket KUNDUHOĞLU’ na; gerek laboratuar çalışmalarında, gereks...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 5
111 TEŞEKKÜR Çalışma konusunun seçiminde bana yol gösteren ve araştırmalarımın başlangıcından bitimine kadar yardım ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Sayın Prof. Dr. Merih KIVANÇ'a teşekkürlerimi bir borç bilirim. Tezim boyunca Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü'nün tüm olanaklarından yararlanmamı sağlayan bölüm başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet ÖZATA'ya teşekkür ederim. Özellikle uçucu yağların...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
sayın
esirgemeyen
yardım
araştırma
desteklerini


4. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR
Tez çalışmamda bana yol gösteren ve araştırmalarımın başlangıcından bitimine kadar yardım ve desteğini esirgemeyen tez yöneticim Doç. Dr. Sayın Ergin HAMZAOĞLUna, özellikle uçucu yağların temininde gerekli malzeme ve laboratuarları kullanımıma sunan Ankara Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Arif İPEKe, çalışmalarım sırasında bilgilerini ve yardımlarını benden esirgemeyen Doç. Dr. Sayın Aysun ERGENEye, tezimdeki çevirilere yardım eden filolog Sayın Erol ERSOYa, bitkilerin teminini sağlayan Doç. Dr. Sayın Ahmet DURANa, arkadaşım Sinem YILDIRIMa ve tez çalışmalarım süresince her konuda maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen sevgili aileme teşekkür ederim.single.php