2.5-9 cm, kenarı dişli-oyuklu, ucu sivri, yaprakçıkların sapı 1.5-12 cm uzunluğunda; yaprakçıklar genişçe yumurtamsı ila hemen hemen küremsi veya nadiren genişçe ters yumurtamsı biçimindedir. Loblar yumurtamsı ila paralel-yumurtamsı veya yuvarlak. Orta gövde yaprakları 1-2-tüysü, genişçe yumurtamsı ila hemen hemen küremsi kınlıdır; kın 3-5 cm uzunluğunda, yassılaşmış, parçasız, altı seyrek tüylü, genişçe yırtıklı. Çiçekler durumu kanallı, yeşilimsi, seyrek tüylü. Brakteler 0-6, mızraksı ila yumurtamsı, 2.5-9 x 1-2.5 mm, dökülücü, seyrek tüylü. Işınlar 10-20, eşit değil, meyvede 3-9 cm uzunluğunda, seyrek ila yoğun tüylüdür. Brakteoller dökülücü, 2-8, şeritsimızraksı şeklindedir. Çiçek sapları 9-26, eşit değil, meyvede 0.5-1.2 cm uzunluğunda, seyrek ila yoğun tüylüdür. Çiçekler beyaz, dıştakiler hemen hemen radiant, dış yüzey tüysüz. Ovaryum seyrek tüylü; stil tüysüz. Meyveler genişçe paralel-eliptik veya yumurtamsı-yuvarlak biçimde, 5-10 x 4-7 mm, küt uçlu; kanat 0.4-0.8 mm genişliğinde; sırt yağ mahfazası çomak ila paralelçomak biçiminde, 0.4-0.8 mm genişliğinde, neredeyse eşit, meyvenin 3/7-4/7 si uzunluğunda; karın yağ mahfazası yok (Şekil 1.9.3.2).40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tüysü
gövde
tüylü
yumurtamsı
tüysüz
seyrek


40. SAYFA ICERIGI

2.5-9 cm, kenarı dişli-oyuklu, ucu sivri, yaprakçıkların sapı 1.5-12 cm uzunluğunda; yaprakçıklar genişçe yumurtamsı ila hemen hemen küremsi veya nadiren genişçe ters yumurtamsı biçimindedir. Loblar yumurtamsı ila paralel-yumurtamsı veya yuvarlak. Orta gövde yaprakları 1-2-tüysü, genişçe yumurtamsı ila hemen hemen küremsi kınlıdır; kın 3-5 cm uzunluğunda, yassılaşmış, parçasız, altı seyrek tüylü, genişçe yırtıklı. Çiçekler durumu kanallı, yeşilimsi, seyrek tüylü. Brakteler 0-6, mızraksı ila yumurtamsı, 2.5-9 x 1-2.5 mm, dökülücü, seyrek tüylü. Işınlar 10-20, eşit değil, meyvede 3-9 cm uzunluğunda, seyrek ila yoğun tüylüdür. Brakteoller dökülücü, 2-8, şeritsimızraksı şeklindedir. Çiçek sapları 9-26, eşit değil, meyvede 0.5-1.2 cm uzunluğunda, seyrek ila yoğun tüylüdür. Çiçekler beyaz, dıştakiler hemen hemen radiant, dış yüzey tüysüz. Ovaryum seyrek tüylü; stil tüysüz. Meyveler genişçe paralel-eliptik veya yumurtamsı-yuvarlak biçimde, 5-10 x 4-7 mm, küt uçlu; kanat 0.4-0.8 mm genişliğinde; sırt yağ mahfazası çomak ila paralelçomak biçiminde, 0.4-0.8 mm genişliğinde, neredeyse eşit, meyvenin 3/7-4/7 si uzunluğunda; karın yağ mahfazası yok (Şekil 1.9.3.2).single.php