Şekil 1.9.3.2. Karabük, Keltepede Heracleum pastinicifolium subsp. incanum’un yakından görünümü
1.9.4. Heracleum argaeum Boiss. & Balansa
Çok yıllık, hafif aromatik bir bitkidir. Gövdesi dik, 30-80 cm uzunluğunda, 4-10 mm çapında, damarlı ve tüylüdür; tabanda lifli yaprak sapı kalıntıları bulunur. Alt yaprakları tüysü veya üç parçalı, 3-5 yaprakçıklı; aya genişçe yumurtamsı ila üçgensi-paralel şeklindedir. 9-35 x 6-33 cm boyutlarında, hafifçe çift renkli, üst taraf seyrek, alt taraf gri sık tüylüdür. Yaprak sapı, kın dahil 10-26 cm uzunluğunda, yeşilimsi il kahverengimsi, seyrek ve ince tüylüdür. Alt yaprakların yanal lobları yumurtamsı veya geniş yumurtamsı biçiminde olup, kenarı kertikli, ucu sivri ve yaklaşık sivri bir biçimdedir. Alt yaprakların 1/3-1/2′ si 3-5 loblu, yuvarlak, 7-16 x 5-14 cm42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yaprakların
seyrek
heracleum
yaprak
yumurtamsı
sapı


42. SAYFA ICERIGI

Şekil 1.9.3.2. Karabük, Keltepede Heracleum pastinicifolium subsp. incanum’un yakından görünümü
1.9.4. Heracleum argaeum Boiss. & Balansa
Çok yıllık, hafif aromatik bir bitkidir. Gövdesi dik, 30-80 cm uzunluğunda, 4-10 mm çapında, damarlı ve tüylüdür; tabanda lifli yaprak sapı kalıntıları bulunur. Alt yaprakları tüysü veya üç parçalı, 3-5 yaprakçıklı; aya genişçe yumurtamsı ila üçgensi-paralel şeklindedir. 9-35 x 6-33 cm boyutlarında, hafifçe çift renkli, üst taraf seyrek, alt taraf gri sık tüylüdür. Yaprak sapı, kın dahil 10-26 cm uzunluğunda, yeşilimsi il kahverengimsi, seyrek ve ince tüylüdür. Alt yaprakların yanal lobları yumurtamsı veya geniş yumurtamsı biçiminde olup, kenarı kertikli, ucu sivri ve yaklaşık sivri bir biçimdedir. Alt yaprakların 1/3-1/2′ si 3-5 loblu, yuvarlak, 7-16 x 5-14 cmsingle.php