x 1.5-5.5 cm, tek renkli, alt ve üst yüzey tüysüz veya seyrek salgı tüylü; yaprak sapı, kın dhil 1-5 cm uzunluğunda, yeşilimsi-morumsu, tüysüz (Şekil 1.9.5.1). Alt yaprakların en alt yaprakçıkları genişçe yumurtamsı il neredeyse küremsi-böbreksi şeklinde, 3-5 yaprakçıklı, yaprakçıklar basit veya 3-5 loblu, loblar ayanın 1/2-3/4 ü kadar; aya 0.8-2 x 0.7-1.8 cm, kenarı dişli-oyuklu, ucu sivri; yaprak sapı 0-4.5 cm uzunluğunda. Loblar yumurtamsıyuvarlağımsı il genişçe eliptik. Orta gövde yaprakları kına indirgenmiş; kın yumurtamsı-mızraksı, 0.5-1.5 cm uzunluğunda, parçasız, beyazımsı, tüysüz. Çiçek durumu oyuksuz, yeşil, tüysüz. Brakteler yok. Işınlar 2-3, eşit değil, meyvede 1-8 cm uzunluğunda, tüysüz. Brakteoller yok. Çiçek sapları 4-9, eşit değil, meyvede 0.6-1.7 cm uzunluğunda, tüysüz. Çiçekler beyaz veya soluk morumsu, düzenli, dış tarafı tüysüz. Ovaryum neredeyse tüysüz; stil tüysüz. Meyveler genişçe eliptik il ters yumurtamsı, 5-9 x 4-6 mm, küt uçlu, tüysüz; kanat 0.3-0.4 mm genişliğinde; sırt yağ mahfazası ipliksi, 0.1 mm genişliğinde, eşit değil, meyvenin 3/7-5/7 si uzunluğunda; karın yağ mahfazası 2, ipliksi, 0.1 mm genişliğinde, meyvenin 3/7-5/7 si uzunluğunda (Şekil 1.9.5.2).44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ters
gövde
tüysüz
çiçekler
beyaz
yumurtamsı


44. SAYFA ICERIGI

x 1.5-5.5 cm, tek renkli, alt ve üst yüzey tüysüz veya seyrek salgı tüylü; yaprak sapı, kın dhil 1-5 cm uzunluğunda, yeşilimsi-morumsu, tüysüz (Şekil 1.9.5.1). Alt yaprakların en alt yaprakçıkları genişçe yumurtamsı il neredeyse küremsi-böbreksi şeklinde, 3-5 yaprakçıklı, yaprakçıklar basit veya 3-5 loblu, loblar ayanın 1/2-3/4 ü kadar; aya 0.8-2 x 0.7-1.8 cm, kenarı dişli-oyuklu, ucu sivri; yaprak sapı 0-4.5 cm uzunluğunda. Loblar yumurtamsıyuvarlağımsı il genişçe eliptik. Orta gövde yaprakları kına indirgenmiş; kın yumurtamsı-mızraksı, 0.5-1.5 cm uzunluğunda, parçasız, beyazımsı, tüysüz. Çiçek durumu oyuksuz, yeşil, tüysüz. Brakteler yok. Işınlar 2-3, eşit değil, meyvede 1-8 cm uzunluğunda, tüysüz. Brakteoller yok. Çiçek sapları 4-9, eşit değil, meyvede 0.6-1.7 cm uzunluğunda, tüysüz. Çiçekler beyaz veya soluk morumsu, düzenli, dış tarafı tüysüz. Ovaryum neredeyse tüysüz; stil tüysüz. Meyveler genişçe eliptik il ters yumurtamsı, 5-9 x 4-6 mm, küt uçlu, tüysüz; kanat 0.3-0.4 mm genişliğinde; sırt yağ mahfazası ipliksi, 0.1 mm genişliğinde, eşit değil, meyvenin 3/7-5/7 si uzunluğunda; karın yağ mahfazası 2, ipliksi, 0.1 mm genişliğinde, meyvenin 3/7-5/7 si uzunluğunda (Şekil 1.9.5.2).single.php