antimikrobiyal özelliklerinin araştırılmasıyla ilgili olarak yayınlanmış çok sayıda makale bulunmaktadır. Bu çalışmalarda bir çeşit uçucu yağ bir çok patojen mikroorganizmaya karşı denenirken bazen de birçok bitki ekstresi ve yağ tek bir mikroorganizma hedef alınarak çalışılmıştır(21,22,23).
Antimikrobiyal aktivitenin ölçülmesinde yaygın bir şekilde kullanılan birim, katı bir ortamda gelişen bakterinin inhibisyon zon çapıdır. Bitki uçucu yağ örnekleri için inhibisyon zonu, açığa çıkabilecek yağ buharının bakteriye etkisi ve agar ortamında yağın homojen bir şekilde difüzlenebilmesine bağlıdır. Bitki antimikrobiyal bileşenlerinin testlerindeki diğer değişkenler düşük konsantrasyonda birbirleriyle zıt tamamlar ya da bileşik olarak etkileşebilecek iki veya daha fazla aktif bileşenin bulunması, yağların tek başına olan aktiviteleriyle karşılaştırıldığında kompleks test örnekleri (yiyecekler) içindeki yağların antimikrobiyal aktivitelerindeki değişikler (lipit ve sulu fazlar arasındaki aktif bileşenlerin paylaşımından kaynaklanan) ve test örneğinin bağımsız olarak test edilen mikroorganizmaların büyümesine teşvik edebilecek veya engelleyebilecek kompleks örnek reaksiyon karışımlarında bulunan maddelerdir. Fakat çalışmalardan elde edilen sonuçların karşılaştırılmasını sağlamak için test metodlarını standardize etmek ve antimikrobiyal ajanların potansiyellerini etkileyen faktörleri değerlendirmek önemlidir(24). Bu bilgiler çoğu zaman kullanışlıdır ancak, her çalışmada yöntemsel farklılıklar bulunmaktadır. Kullanılan antimikrobiyal test metotları birbirinden farklılıklar göstermektedir. Ayrıca seçilen yağların ya da bunların elde edildiği bitkilerin gerek toplandığı yer bakımından gerekse ekstraksiyon47. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cupressus atlantica Gaussen ve Cupressus sempervirens L. uçucu yağlarının kimyasal içerikleri ve bazı biyolojik özellikleri - Sayfa 67
5. ÖNERİLER Uçucu yağların dört mevsim antimikrobiyal etkileri değerlendirildiğinde diğer üç mevsime göre kış mevsiminde daha az etkili oldukları görülmüştür. Bu çalışma ile Cupressus sempervirens’in yaprak, meyve; Cupressus atlantica’nın yaprak, meyvesinin çalışılan mikroorganizmalar üzerinde farklı oranlarda inhibisyon zonları oluşturduğu gözlenmiştir. Bitki örneklerimizin uçucu yağlarında tan...
Crocus cinsine ait (Crocus biflorus Miller, Crocus baytopiorum Mathew, Crocus flavus Weston subp. dissectus T. Baytop and Mathew) saf ekstraktların antimikrobiyal ve antioksidant etkisi Antimicrobial and antioxidant effects of crude extracts of crocus genus (Crocus biflorus Miller, Crocus baytopiorum Mathew, Crocus flavus Weston subp. dissectus T. Baytop and - Sayfa 51
41 edilmiştir. Bileşenlerin yapısal tanımlamaları 1-D ve 2-D NMR teknikleri kullanılarak yapılmıştır (Norbaek vd 1999). C. antalyensis’in mavi periant segmentlerinden iki yeni, üç bilinen antosiyanin izole edilmiştir. Yeni antosiyaninler delphinidin ve petudin olarak tanımlanmıştır (Norbaek ve Kondo 1999). Safranın yumru ekstraktlarından izole edilen yeni bir glycoconjugatın insan kanser hücre kü...
Bazı anthemis (asteraceae) türlerinin uçucu yağ analizleri ve antimikrobiyal aktiviteleri - Sayfa 57
6. ÖNERİLER Bu çalışmada Asteraceae ailesine ait Anthemis marschalliana ssp. pectinata ve endemik bir tür olan Anthemis cretica ssp. argaea bitkilerinin uçucu yağlarının GC/MS ve GC/FID yöntemleri ile analizi yapılmış ve elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. Uçucu yağ bileşenlerinin veya ana gruplarının izolasyon yapılarak ayrılması ve bileşiklerin saf olarak elde ...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antimikrobiyal
mikroorganizma
bitki
yağların
uçucu
fazla


47. SAYFA ICERIGI

antimikrobiyal özelliklerinin araştırılmasıyla ilgili olarak yayınlanmış çok sayıda makale bulunmaktadır. Bu çalışmalarda bir çeşit uçucu yağ bir çok patojen mikroorganizmaya karşı denenirken bazen de birçok bitki ekstresi ve yağ tek bir mikroorganizma hedef alınarak çalışılmıştır(21,22,23).
Antimikrobiyal aktivitenin ölçülmesinde yaygın bir şekilde kullanılan birim, katı bir ortamda gelişen bakterinin inhibisyon zon çapıdır. Bitki uçucu yağ örnekleri için inhibisyon zonu, açığa çıkabilecek yağ buharının bakteriye etkisi ve agar ortamında yağın homojen bir şekilde difüzlenebilmesine bağlıdır. Bitki antimikrobiyal bileşenlerinin testlerindeki diğer değişkenler düşük konsantrasyonda birbirleriyle zıt tamamlar ya da bileşik olarak etkileşebilecek iki veya daha fazla aktif bileşenin bulunması, yağların tek başına olan aktiviteleriyle karşılaştırıldığında kompleks test örnekleri (yiyecekler) içindeki yağların antimikrobiyal aktivitelerindeki değişikler (lipit ve sulu fazlar arasındaki aktif bileşenlerin paylaşımından kaynaklanan) ve test örneğinin bağımsız olarak test edilen mikroorganizmaların büyümesine teşvik edebilecek veya engelleyebilecek kompleks örnek reaksiyon karışımlarında bulunan maddelerdir. Fakat çalışmalardan elde edilen sonuçların karşılaştırılmasını sağlamak için test metodlarını standardize etmek ve antimikrobiyal ajanların potansiyellerini etkileyen faktörleri değerlendirmek önemlidir(24). Bu bilgiler çoğu zaman kullanışlıdır ancak, her çalışmada yöntemsel farklılıklar bulunmaktadır. Kullanılan antimikrobiyal test metotları birbirinden farklılıklar göstermektedir. Ayrıca seçilen yağların ya da bunların elde edildiği bitkilerin gerek toplandığı yer bakımından gerekse ekstraksiyonsingle.php