yöntemleri bakımından farklılıklar mevcuttur. Bu faktörlerden dolayı çalışma sonuçları arasında bazı farklılıklar olma ihtimali fazladır(25).
1960lı yıllara kadar mikroorganizmaların ilaç, özellikle antibiyotik duyarlılık testleri için bir çok yöntem veya bu yöntemlerin değişik birçok modifikasyonları bildirilmiştir. Her yöntemin üstünlüğü ve kullanım alanları sınırlıdır. Sonuçları en yüksek düzeyde yorumlamak için yöntemin tüm özellikleri iyi kavranmalıdır. Bakterilerin antibiyotik duyarlılığını tayin etmede kullanılan başlıca iki temel yöntem vardır. Bu yöntemler, antibiyotiklerin seri halde dilue edildikten sonra mikroorganizmalar ile etkileştirildiği Titrasyon (Dilüsyon veya Sulandırma) Yöntemi ve besiyerine test edilecek kültürün ekilmesinden sonra besiyeri üzerine test maddesi emdirilmiş kağıt disk yerleştirmek suretiyle yapılan Difüzyon Yöntemleri dir(25,26,27).
Antibiyotiklerin duyarlılıklarını belirlemede kullanılan testler, uçucu yağların antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesinde de kullanılabilir. Genelde uçucu yağların antimikrobiyal aktivitelerini test etmek ve değerlendirmek zordur. Çünkü uçucu olmaları yanında sudaki çözünürlüklerinin az olması ve karmaşık yapıda olmaları deneyleri güçleştirmektedir. Yapılan deneyi ve sonuçları etkileyen en önemli faktörler ise; deneyin yapılış tekniği, kullanılan besiyeri, kullanılan mikroorganizma ile uçucu yağın yapısal özellikleridir.
Uçucu yağların; uçuculuk, hidrofobiklik ve solunum sisteminde aktivite gösteren özel kokulara sahip olması gibi özellikleri de vardır. Uçucu yağlar organik maddelerin kompleks bir karışım halinde bulunduğu heterojen karışımlardır. Bu son özellikleri, özellikle kokulu olanların biyolojik olarak aktif48. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sinnamik asit, öjenol ve limonenin bazı mayalar üzerine inhibitör etkilerinin araştırılması - Sayfa 8
8 Bitkisel ekstraktlar ve uçucu yağlar çeşitli amaçlar için uzun yıllardan beri kullanıldığı ancak son yıllarda farklı özelliklerinden yararlanılarak daha geniş amaçlı kullanımları ve bununla ilgili araştırmalar büyük bir hızla sürdürüldüğü bilinmektedir. Üzerinde en çok durulan konunun ise antimikrobiyel özellikleri olduğu bildirilmiştir. Bu özelliklerinden yararlanılarak uçucu yağların, çiğ ve ...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 24
12 1.5. Uçucu Yağların Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kullanılan Yöntemler Bitkisel ekstreler ve uçucu yağlar çeşitli amaçlar için uzun yıllardan beri kullanılmaktadır [1-13]. Ancak son yıllarda farklı özelliklerinden yararlanılarak daha geniş amaçlı kullanımları ve bununla ilgili araştırmalar büyük bir hızla sürdürülmektedir. Üzerinde en çok durulan konu ise antimikrobiyal özelli...
Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 22
1.2.3. Uçucu Yağların Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kullanılan Yöntemler Bitkisel ekstreler ve uçucu yağlar çeşitli amaçlar için uzun yıllardan beri kullanılmaktadır (1, 49, 50, 55, 56, 62- 69). Ancak son yıllarda farklı özelliklerinden yararlanılarak daha geniş amaçlı kullanımları ve bununla ilgili araştırmalar büyük bir hızla sürdürülmektedir. Üzerinde en çok durulan konu ise an...

48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özellikle
kullanılan
antimikrobiyal
yöntem
mikroorganizma
antibiyotik


48. SAYFA ICERIGI

yöntemleri bakımından farklılıklar mevcuttur. Bu faktörlerden dolayı çalışma sonuçları arasında bazı farklılıklar olma ihtimali fazladır(25).
1960lı yıllara kadar mikroorganizmaların ilaç, özellikle antibiyotik duyarlılık testleri için bir çok yöntem veya bu yöntemlerin değişik birçok modifikasyonları bildirilmiştir. Her yöntemin üstünlüğü ve kullanım alanları sınırlıdır. Sonuçları en yüksek düzeyde yorumlamak için yöntemin tüm özellikleri iyi kavranmalıdır. Bakterilerin antibiyotik duyarlılığını tayin etmede kullanılan başlıca iki temel yöntem vardır. Bu yöntemler, antibiyotiklerin seri halde dilue edildikten sonra mikroorganizmalar ile etkileştirildiği Titrasyon (Dilüsyon veya Sulandırma) Yöntemi ve besiyerine test edilecek kültürün ekilmesinden sonra besiyeri üzerine test maddesi emdirilmiş kağıt disk yerleştirmek suretiyle yapılan Difüzyon Yöntemleri dir(25,26,27).
Antibiyotiklerin duyarlılıklarını belirlemede kullanılan testler, uçucu yağların antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesinde de kullanılabilir. Genelde uçucu yağların antimikrobiyal aktivitelerini test etmek ve değerlendirmek zordur. Çünkü uçucu olmaları yanında sudaki çözünürlüklerinin az olması ve karmaşık yapıda olmaları deneyleri güçleştirmektedir. Yapılan deneyi ve sonuçları etkileyen en önemli faktörler ise; deneyin yapılış tekniği, kullanılan besiyeri, kullanılan mikroorganizma ile uçucu yağın yapısal özellikleridir.
Uçucu yağların; uçuculuk, hidrofobiklik ve solunum sisteminde aktivite gösteren özel kokulara sahip olması gibi özellikleri de vardır. Uçucu yağlar organik maddelerin kompleks bir karışım halinde bulunduğu heterojen karışımlardır. Bu son özellikleri, özellikle kokulu olanların biyolojik olarak aktifsingle.php