önemli olmamaktadır. Oluşan inhibisyon zonlarının çapları bir cetvelle ölçülerek kaydedilir. Çukurlara maddenin artan ya da azalan konsantrasyonları koyularak oluşan zonların çaplarının da doğru orantılı olarak artması ya da azalması beklenir. Ancak agar difüzyon yöntemiyle elde edilen zon çapları değerleri ve buna karşılık gelen madde konsantrasyonları ile gerçek MİK değerleri arasında kesinlikle bir paralellik olduğu ancak elde edilen zon çaplarının MİK değerleriyle gereken uyumu göstermediği bildirilmiştir(25,22,23,30).
Difüzyon yöntemlerinden disk tekniğinin temeli, test edilen organizma ile inoküle edildikten sonra, en kısa zamanda agarın yüzeyine antimikrobiyal aktivitesi denenecek örneğin emdirildiği filtre kağıdı disklerinin yerleştirilmesine dayanmaktadır. Yeterince beklendikten sonra (bakterilerde 24 saat, mantarlarda 72 saat) diskin etrafındaki inhibisyon zon çapları ölçülür. Uçucu yağların antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesinde son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlanan diğer bir yöntem de biyootografidir. Bu yöntem bitki ekstrelerinin veya saf maddelerinin hem bitki hem de insan patojenlerine karşı denenmesinde oldukça kolay ve doğru sonuçlar verir. Biyootografi yöntemi uçucu yağların antibakteriyel özellikleri yanında asıl olarak uçucu yağı oluşturan organik bileşenlerden hangisinin aktiviteden sorumlu olduğu ortaya konulmaktadır. Bu yöntem agar difüzyon tekniğinin prensiplerine dayanmaktadır. Ancak test edilecek maddenin uygulanışı ve sonuçların değerlendirilmesi bakımından farklılıklar göstermektedir. En büyük farklılık yöntemde İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) tekniği kullanılmakta, uçucu yağ İTK plaklarına uygulandıktan sonra test mikroorganizmalarıyla52. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 27
bitki ekstrelerinin veya saf maddelerin hem bitki hem de insan patojenlerine karşı denenmesinde oldukça kolay ve doğru sonuçlar veren bir yöntemdir. Bu yöntemde uçucu yağın antibakteriyel özellikleri yanında asıl olarak uçucu yağı oluşturan organik bileşenlerden hangisinin aktiviteden sorumlu olduğu ortaya koyulmaktadır. Bu yöntem agar difüzyon tekniğinin prensiplerine dayanmaktadır. Ancak test ed...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 29
17 uçucu yağı oluşturan organik bileşenlerden hangisinin aktiviteden sorumlu olduğu ortaya koyulmaktadır. Bu yöntem agar difüzyon tekniğinin prensiplerine dayanmaktadır. Ancak test edilecek maddenin uygulanışı ve sonuçların değerlendirilmesi bakımından farklılıklar göstermektedir. En büyük farklılık yöntemde ince tabaka kromatografisi (İTK) tekniği kullanılmakta, uçucu yağ İTK plaklarına uyguland...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 28
16 çözeltisinden emdirilerek, üzerinde 104 cfu/ml spor solüsyonu bulunan besiyerine yerleştirilmiştir. Disklerin çevresinde oluşan inhibisyon zonları ölçülmüş ve kağıt diskteki madde miktarı MİK değeri olarak verilmiştir. Aynı zamanda mikrodilüsyon broth metodu da denenmiş ve iki yöntem sonuçlarının hemen hemen birbirine benzediği rapor edilmiştir [20]. Yapılan bir diğer çalışmada çeşitli ticari ...

52. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yöntem
karşı
agar
antimikrobiyal
organizma
bitki


52. SAYFA ICERIGI

önemli olmamaktadır. Oluşan inhibisyon zonlarının çapları bir cetvelle ölçülerek kaydedilir. Çukurlara maddenin artan ya da azalan konsantrasyonları koyularak oluşan zonların çaplarının da doğru orantılı olarak artması ya da azalması beklenir. Ancak agar difüzyon yöntemiyle elde edilen zon çapları değerleri ve buna karşılık gelen madde konsantrasyonları ile gerçek MİK değerleri arasında kesinlikle bir paralellik olduğu ancak elde edilen zon çaplarının MİK değerleriyle gereken uyumu göstermediği bildirilmiştir(25,22,23,30).
Difüzyon yöntemlerinden disk tekniğinin temeli, test edilen organizma ile inoküle edildikten sonra, en kısa zamanda agarın yüzeyine antimikrobiyal aktivitesi denenecek örneğin emdirildiği filtre kağıdı disklerinin yerleştirilmesine dayanmaktadır. Yeterince beklendikten sonra (bakterilerde 24 saat, mantarlarda 72 saat) diskin etrafındaki inhibisyon zon çapları ölçülür. Uçucu yağların antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesinde son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlanan diğer bir yöntem de biyootografidir. Bu yöntem bitki ekstrelerinin veya saf maddelerinin hem bitki hem de insan patojenlerine karşı denenmesinde oldukça kolay ve doğru sonuçlar verir. Biyootografi yöntemi uçucu yağların antibakteriyel özellikleri yanında asıl olarak uçucu yağı oluşturan organik bileşenlerden hangisinin aktiviteden sorumlu olduğu ortaya konulmaktadır. Bu yöntem agar difüzyon tekniğinin prensiplerine dayanmaktadır. Ancak test edilecek maddenin uygulanışı ve sonuçların değerlendirilmesi bakımından farklılıklar göstermektedir. En büyük farklılık yöntemde İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) tekniği kullanılmakta, uçucu yağ İTK plaklarına uygulandıktan sonra test mikroorganizmalarıylasingle.php