biyootografi (c) yöntemleridir. Bu üç yöntemden hangisi kullanılırsa kullanılsın, inkübasyondan sonra oluşması beklenen inhibisyon zonlarının belirlenmesi ya da gözle görülür bir hal almasını sağlamak için genel olarak tetrazolyum tuzları kullanılmaktadır. Bu reaktif maddeler mikroorganizmaların mor bir renk almasını sağlayarak, mor bir arka planda renksiz inhibisyon zonlarının oluşmasını sağlamaktadır(20,22,31,32).
Swartzia madagascariensis Desv. (Leguminosae) bitkisinin ekstreleri biyootografi yöntemiyle Candida albicansa karşı değerlendirmişler ve deneyin sonucunda İTK plağı üzerinde Rf 0,5 ve 0,82 değerinde iki ayrı inhibisyon zonu gözlenmiştir. Reaktif madde uygulanan referans plakta gözlenen maddelerin, zonu oluşturanlarla birebir aynı konumda oldukları gösterilmiş ancak zonu oluşturan maddelerin tayini yapılmamıştır. Ayrıca bu ekstrenin mikrobroth dilüsyon yoluyla Candida albicansa karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği de bildirilmiştir(33).
1.10. Test mikroorganizmalarının genel özellikleri
1.11.1. Shigella sp.
Yaklaşık 2-4 x 0,6 m boyutlarındadır. Rezervuarı insan ve maymundur. Fekal-oral yolla bulaşır. Shigella dysenteriae basilli dizanteri sebebidir. 100 bakteri bile enfektif dozu oluşturabilir. Kanlı, mukuslu, inflamasyonlu diare etkenidir. Gram (-) basildir. Hareketsizdir. Bu özelliği ile Salmonella dan ayrılır. Sporsuzdur. Kapsülsüzdür. Aerob ve fakültatif anaerobdur. Sitratlı54. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 28
duyarlıdır ve deney sonunda oldukça net inhibisyon zonları gözlenebilmektedir. Ancak bu yöntemin dezavantajı da İTK plağı üzerinde mikroorganizmaların gelişme zorluğudur. Kontak biyootografi yönteminde bu sorun yoktur ancak İTK plağından maddenin izolasyonu ve transferi bazı problemler doğurmaktadır. Alınan madde miktarı veya İTK da birbirine çok yakın gelmiş maddeler birlikte alındığı için sonuçl...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 30
18 inhibisyon zonları gözlenebilmektedir. Ancak bu yöntemin dezavantajı da İTK plağı üzerinde mikroorganizmaların gelişme zorluğudur. Kontak biyootografi yönteminde bu sorun yoktur ancak İTK plağından maddenin izolasyonu ve transferi bazı problemler doğurmaktadır. Alınan madde miktarı veya İTK da birbirine çok yakın gelmiş maddeler birlikte alındığı için sonuçların duyarlılığı ve doğruluğu tartış...
Sinnamik asit, öjenol ve limonenin bazı mayalar üzerine inhibitör etkilerinin araştırılması - Sayfa 11
11 Alternaria alternata) etki gösterdiği ve 25-40 mm arasında değişen inbisyon zonları oluşturduğu bildirilmiştir. Diğer bitki ekstrelerinin de orta derecede antimikrobiyel etkiye sahip oldukları kaydedilmiştir. Uçucu yağların antimikrobiyel aktivitesinin belirlenmesinde son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlanan diğer bir yöntemin de biyootografi olduğu ifade edilmiştir. Biyootografi yöntemi bi...

54. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

biyootografi
antimikrobiyal
maddeler
inhibisyon
aktivite
üzerinde


54. SAYFA ICERIGI

biyootografi (c) yöntemleridir. Bu üç yöntemden hangisi kullanılırsa kullanılsın, inkübasyondan sonra oluşması beklenen inhibisyon zonlarının belirlenmesi ya da gözle görülür bir hal almasını sağlamak için genel olarak tetrazolyum tuzları kullanılmaktadır. Bu reaktif maddeler mikroorganizmaların mor bir renk almasını sağlayarak, mor bir arka planda renksiz inhibisyon zonlarının oluşmasını sağlamaktadır(20,22,31,32).
Swartzia madagascariensis Desv. (Leguminosae) bitkisinin ekstreleri biyootografi yöntemiyle Candida albicansa karşı değerlendirmişler ve deneyin sonucunda İTK plağı üzerinde Rf 0,5 ve 0,82 değerinde iki ayrı inhibisyon zonu gözlenmiştir. Reaktif madde uygulanan referans plakta gözlenen maddelerin, zonu oluşturanlarla birebir aynı konumda oldukları gösterilmiş ancak zonu oluşturan maddelerin tayini yapılmamıştır. Ayrıca bu ekstrenin mikrobroth dilüsyon yoluyla Candida albicansa karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği de bildirilmiştir(33).
1.10. Test mikroorganizmalarının genel özellikleri
1.11.1. Shigella sp.
Yaklaşık 2-4 x 0,6 m boyutlarındadır. Rezervuarı insan ve maymundur. Fekal-oral yolla bulaşır. Shigella dysenteriae basilli dizanteri sebebidir. 100 bakteri bile enfektif dozu oluşturabilir. Kanlı, mukuslu, inflamasyonlu diare etkenidir. Gram (-) basildir. Hareketsizdir. Bu özelliği ile Salmonella dan ayrılır. Sporsuzdur. Kapsülsüzdür. Aerob ve fakültatif anaerobdur. Sitratlısingle.php