oluşturur. Özellikle sonbahar ve kış aylarında görülür. Vakaların % 80i 15 yaş altındadır. Solunum yolu teması ile bulaşır. Burun ve nazofarinkste kolonizasyon yapar(38).
1.11.3. Escherichia coli
Kısmen hareketli, şekeri asit ve baz yaparak parçalayan, laktozu ve manitolu ayrıştıran bakteriler olup indol oluştururlar. 2-6 m boyunda, 1.0-1.5 m eninde, düz, uçları yuvarlak, çomakçık şeklinde Gram (-) bakterilerdir. Genellikle etraflarında bulunan kirpikleri aracılığıyla hareket ederler ama hareketleri yavaştır. Fimbriaları bulunur ve sporsuzdurlar. Buyyon ve jeloz gibi besiyerlerinde ve pH 7.2 de kolayca ürerler. Fakültatif anaerob olup optimum üreme sıcaklığı 37 oCdir.
Escherichia coli oldukça dirençli bir bakteridir. 60 oC sıcaklıkta 30 dakika, oda sıcaklığında uygun ortam olma koşulu ile uzun süre canlı kalabilirler. Soğuğa direçli, dezenfektanlara karşı dirençsizdirler. Benzil penisilin dışında birçok kemoterapotiğe duyarlı olmakla beraber koli kökenli çoğu bakteriden bakteriye kolayca geçebilen bulaşıcı direnç detrminanları taşıdıklarından; ampisilin, streptomisin, tetrasiklin, sulfonamid, bir kısmı da kloramfenilkol, kanamisin ve trimetoprime direnç kazanmışlardır.
Memeli ve kuşların bağırsaklarında yaşarlar. Aslında normal bağırsak florasında bulunur ve burada diğer flora bakteri ve organizma ile bir denge halinde kaldığı sürece hastalık yapmazlar. Normal koşullarda kokuşma56. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı polimerlerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin ölçülmesi - Sayfa 78
57 Resim 3.1. Staphylococcus aureus Bacillus subtilis: Kirpikli bir basil olduğu için hareketli, sporları oval, kapsülsüz gram pozitif bir bakteridir. Optimum gelişme sıcaklığı 25-30 oC’dir. Doğada yaygın olarak bulunur. Doku veya göze bulaşarak enfeksiyonlara ve bazı zehirlenmelere neden olabilir. Tedavide Penisilin G, Ampisilin, Metisilin ve Sefalotin kullanılmaktadır [20]. Resim 3.2. Bacillus...
Sıçanlarda guanin nükleotidi ile zenginleştirilmiş diyetle beslemenin bakteriyel translokasyona etkisinin 99mTc-E. coli kullanılarak incelenmesi - Sayfa 40
20 Guanin ayrıca bazı balıkların pullarında, memelilerin karaciğer ve pankreasında bulunur (http://tr.wikipedia.org/wiki/Guanin, 2011). 2.7. Escherichia coli (E.coli) Escherichia coli memeli hayvanların kalın barsaklarında yaşayan faydalı bakteri türlerindendir (Şekil 2.4). Genellikle E. coli kısaltmasıyla veya koli basili olarak adlandırılırlar. Şekil 2.4 E.coli bakteri kümesinin elektron mikr...
Tekstilde boyamanın antimikrobik özellik üzerine etkisinin araştırılması - Sayfa 116
92 4.1.2.1. Kullanılan Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgiler 4.1.2.1.1. Escherichia coli Escherich 1885–1886 yıllarında yeni doğan bebeklerin dışkılarından bir bakteri izole ederek özelliklerini tarif etmiş ve Bacterium coli commune adını vermiştir. Daha sonraları bu bakteri Bacterium coli olarak isimlendirilmiş ve son olarak Escherichia coli olarak sınıflandırmada yerini almıştır [49]. Esch...

56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

normal
bakteriler
coli
gram
bakteri
bulunur


56. SAYFA ICERIGI

oluşturur. Özellikle sonbahar ve kış aylarında görülür. Vakaların % 80i 15 yaş altındadır. Solunum yolu teması ile bulaşır. Burun ve nazofarinkste kolonizasyon yapar(38).
1.11.3. Escherichia coli
Kısmen hareketli, şekeri asit ve baz yaparak parçalayan, laktozu ve manitolu ayrıştıran bakteriler olup indol oluştururlar. 2-6 m boyunda, 1.0-1.5 m eninde, düz, uçları yuvarlak, çomakçık şeklinde Gram (-) bakterilerdir. Genellikle etraflarında bulunan kirpikleri aracılığıyla hareket ederler ama hareketleri yavaştır. Fimbriaları bulunur ve sporsuzdurlar. Buyyon ve jeloz gibi besiyerlerinde ve pH 7.2 de kolayca ürerler. Fakültatif anaerob olup optimum üreme sıcaklığı 37 oCdir.
Escherichia coli oldukça dirençli bir bakteridir. 60 oC sıcaklıkta 30 dakika, oda sıcaklığında uygun ortam olma koşulu ile uzun süre canlı kalabilirler. Soğuğa direçli, dezenfektanlara karşı dirençsizdirler. Benzil penisilin dışında birçok kemoterapotiğe duyarlı olmakla beraber koli kökenli çoğu bakteriden bakteriye kolayca geçebilen bulaşıcı direnç detrminanları taşıdıklarından; ampisilin, streptomisin, tetrasiklin, sulfonamid, bir kısmı da kloramfenilkol, kanamisin ve trimetoprime direnç kazanmışlardır.
Memeli ve kuşların bağırsaklarında yaşarlar. Aslında normal bağırsak florasında bulunur ve burada diğer flora bakteri ve organizma ile bir denge halinde kaldığı sürece hastalık yapmazlar. Normal koşullarda kokuşmasingle.php