sağlanmaz. Çoğul dirençli suşlarda, enterokokların klasik bir fırsatçı olmaları nedeniyle, özellikle hastanelerde rastlanmaktadır. Son zamanlarda, yoğun bakım servislerinde ortaya çıkan ve glikopeptitlere, vankomisin ve teikoplanin de dahil olmak üzere tüm antiinfektiflere dirençli suşların etken olduğu salgınlar bildirilmektedir(38).
1.11.5. Streptococcus pyogenes
Genel olarak yuvarlak ve yaklaşık 0,6-10 m çapında koklardır. Streotokoklar zincir yapma alışkanlığındadır. Yaptıkları zincirlerin uzunlukları bulunduğu koşullara ve bazı tiplerine göre farklılık gösterebilir. Besiyerinde uzun zincir yapan streptokokların hastalık materyalinde 5-8 koktan ibaret kısa zincirler yaptıkları bilinir.
Sporsuz ve hareketsizdirler. Çoğu streptokoklarda hiyaluronik asit içeren bir kapsül bulunmaktadır. Özellikle patojen ( A Grubu) streptokoklarda bulunan bu kapsül organizmadan yeni ayrıldıklarında ve zengin besiyerlerinde açılır. Besiyerlerinde üretilmeye devam edildiği taktirde kapsül kaybolur ve hiyalüronik asit besiyerinde dağınık halde bulunur.
Genel olarak bakteriyolojik boyalarla kolay boyanırlar. Gram (+) olup eski kültürlerinde arada Gram (-) olanlarına rastlanır. Bu nedenle aynı zincir üzerinde Gram (+) ve Gram (-) bireylere rastlanabilir.58. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Osmaniye bölgesinde ilkokul çağındaki çocuklarda A grubu beta hemolitik streptokokların yaygınlığı ve bu bakterilerde penicilline direnç durumlarının araştırılması - Sayfa 7
-2- zincir uzunlugunu etkiler. Streptokok suşlarının çogu, özellikle sıvı besiyerlerinde uzun zincir oluştururlar~ Bu fenomen besiyerlerine " tipe özel " antikorların ilavesi i l e arttırılabilir. Streptococcus pyogenes ve C grubu streptokoklardan bazıları hyalUronik asitten meydana gelmiş bir kapsüle sahiptirler. Kapsül bir dereceye kadar antifagostiktir. Fakat yüzeyde bulunan M proteinlerine g...
Bazı hypericum türlerinin uçucu yağ bileşenleri ve bu yağların antimikrobiyal aktiviteleri - Sayfa 31
23 60 °C'de 30 dakika bekletilince öldükleri halde stafilokoklar 1 saat bile canlıbk1arını koruyabilirler. Bulunduğu yerler: Doğada oldukça yaygın olmakla beraber, tozda, toprakta, eşya üzerinde, insan ve hayvanlarda deri, ~ nazo:fa.rinks tloralarmda buhman bu bakterilerin, günümüz için en önemli özellikleri k:ullanılmakta olan kemoterapötik maddelerin bir çoğuna hızla dayanıklılık kawmıalan ve ...
Gebelerde grup B streptokok kolonizasyonunun değişik besiyerleri kullanılarak gösterilmesi ve serotiplendirilmeleri - Sayfa 15
STREPTOKOKLARIN GENEL ÖZELLIKLERI Streptococcus cinsi içerisinde tek yönde bölünerek zincir yapan ya da çift çift kalan, katalaz olumsuz, degisken anaerop, DNA’daki G (guanin)+C (sitozin) orani %33-42 mol olan koklar toplanmaktadir [4,11,36]. Ilk olarak Billroth (1874) erizipel (yilancik) ve yara infeksiyonlarinda zincir yapan koklar görmüs, Pasteur (1879) onlari hemokültürden üretmis, Ogston (188...

58. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gram
zincir
asit
besiyerlerinde
kapsül
genel


58. SAYFA ICERIGI

sağlanmaz. Çoğul dirençli suşlarda, enterokokların klasik bir fırsatçı olmaları nedeniyle, özellikle hastanelerde rastlanmaktadır. Son zamanlarda, yoğun bakım servislerinde ortaya çıkan ve glikopeptitlere, vankomisin ve teikoplanin de dahil olmak üzere tüm antiinfektiflere dirençli suşların etken olduğu salgınlar bildirilmektedir(38).
1.11.5. Streptococcus pyogenes
Genel olarak yuvarlak ve yaklaşık 0,6-10 m çapında koklardır. Streotokoklar zincir yapma alışkanlığındadır. Yaptıkları zincirlerin uzunlukları bulunduğu koşullara ve bazı tiplerine göre farklılık gösterebilir. Besiyerinde uzun zincir yapan streptokokların hastalık materyalinde 5-8 koktan ibaret kısa zincirler yaptıkları bilinir.
Sporsuz ve hareketsizdirler. Çoğu streptokoklarda hiyaluronik asit içeren bir kapsül bulunmaktadır. Özellikle patojen ( A Grubu) streptokoklarda bulunan bu kapsül organizmadan yeni ayrıldıklarında ve zengin besiyerlerinde açılır. Besiyerlerinde üretilmeye devam edildiği taktirde kapsül kaybolur ve hiyalüronik asit besiyerinde dağınık halde bulunur.
Genel olarak bakteriyolojik boyalarla kolay boyanırlar. Gram (+) olup eski kültürlerinde arada Gram (-) olanlarına rastlanır. Bu nedenle aynı zincir üzerinde Gram (+) ve Gram (-) bireylere rastlanabilir.single.php