Streptococcus pyogenes, genel olarak fakültatif anaerobtur. Adi besiyerlerinde üreseler de, kan, serum, haben ve glikoz gibi maddelerle üreme daha kolay ve iyi olur.
Ortalama pH 7de üremeyi severler. Optimal üreme sıcaklığı 37oCdir. Kuraklığa oldukça dayanıksızdırlar. Antibiyotiklere karşı direnç kazanmaları zordur.
Patojen streptokoklar insan ve hayvanlarda meydana gelen hastalıklardan sorumludurlar. Bu streptokoklar organizma üzerinde etkili olabilecek 20den çok madde salgılarlar. Bu maddelerin bir kısmı hücre dışına salgılanır ve diğer bir kısmı ise hücre içinde oluşup, bakteri eridikten sonra (spheroblast) bulunduğu ortama salınır. Bu maddelerin en önemlileri şunlardır: Streptolizinler, streptokinaz, streptodornaz, hyalüronidaz, eritrojinik toksin.
Streptokoklar doğada oldukça yaygındırlar. İnsan vücudu normal florasında bulundukları gibi, saprofit olarak süt ve süt ürünleri gibi besin maddelerinde de bulunurlar. Ayrıca patojen olanları insan ve hayvanlarda çeşitli enfeksiyonların etkenidir.
Yılancık, sepsis, loğusa humması, deri altı lokalizasyonları, streptokok anjini, akut bakteriyel endokardit ve üriner enfeksiyonlara neden olmaktadırlar(38).59. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı hypericum türlerinin uçucu yağ bileşenleri ve bu yağların antimikrobiyal aktiviteleri - Sayfa 32
24 Ortalama pH 7'de üremeyi severler. Optimal üreme sıcaklığı 37 °C'dir. Kuraklığa oldukça dayanıksızcbrlar. Antibiyotiklere karşı güç direnç ka?JUlttlar. Patojen streptokok:lat insan ve hayvanlarda meydana gelen birçok hastalıklardan sorumludurlar. Bu streptokoklar organizma üzerinde etkili olabilecek 20'den çok madde salgılarlar. Bu maddelerin bir kısmı hücre dışına salgllanır ve diğer kısmı ...
Bir antibakteriyel adeziv sistemin ve farklı kavite dezenfektanlarının S. mutans, L. acidophilus ve C. albicans üzerine etkilerinin incelenmesi - Sayfa 24
11 kültür ortamında kısa çomaklar şeklinde ürerler ve oral streptokokların birkaçı ilk izolasyonda oldukça pleomorfik olarak görülürler (26). Streptokoklar genellikle hareketsizdirler, endosporları yoktur ve grampozitiftirler. Kanlı agarda tipik hemolitik reaksiyonları gerçekleştirirler. Çoğu fakültatif anaerobtur (13, 15). Streptokoklar, doğada oldukça yaygın olup, vücudun normal florasında bu...
Gebelerde grup B streptokok kolonizasyonunun değişik besiyerleri kullanılarak gösterilmesi ve serotiplendirilmeleri - Sayfa 15
STREPTOKOKLARIN GENEL ÖZELLIKLERI Streptococcus cinsi içerisinde tek yönde bölünerek zincir yapan ya da çift çift kalan, katalaz olumsuz, degisken anaerop, DNA’daki G (guanin)+C (sitozin) orani %33-42 mol olan koklar toplanmaktadir [4,11,36]. Ilk olarak Billroth (1874) erizipel (yilancik) ve yara infeksiyonlarinda zincir yapan koklar görmüs, Pasteur (1879) onlari hemokültürden üretmis, Ogston (188...

59. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

organizma
streptokok
streptokoklar
insan
normal
bakteri


59. SAYFA ICERIGI

Streptococcus pyogenes, genel olarak fakültatif anaerobtur. Adi besiyerlerinde üreseler de, kan, serum, haben ve glikoz gibi maddelerle üreme daha kolay ve iyi olur.
Ortalama pH 7de üremeyi severler. Optimal üreme sıcaklığı 37oCdir. Kuraklığa oldukça dayanıksızdırlar. Antibiyotiklere karşı direnç kazanmaları zordur.
Patojen streptokoklar insan ve hayvanlarda meydana gelen hastalıklardan sorumludurlar. Bu streptokoklar organizma üzerinde etkili olabilecek 20den çok madde salgılarlar. Bu maddelerin bir kısmı hücre dışına salgılanır ve diğer bir kısmı ise hücre içinde oluşup, bakteri eridikten sonra (spheroblast) bulunduğu ortama salınır. Bu maddelerin en önemlileri şunlardır: Streptolizinler, streptokinaz, streptodornaz, hyalüronidaz, eritrojinik toksin.
Streptokoklar doğada oldukça yaygındırlar. İnsan vücudu normal florasında bulundukları gibi, saprofit olarak süt ve süt ürünleri gibi besin maddelerinde de bulunurlar. Ayrıca patojen olanları insan ve hayvanlarda çeşitli enfeksiyonların etkenidir.
Yılancık, sepsis, loğusa humması, deri altı lokalizasyonları, streptokok anjini, akut bakteriyel endokardit ve üriner enfeksiyonlara neden olmaktadırlar(38).single.php