1.11.6. Candida krusei
Candida türleri en sık rastlanan fırsatçı patojen fungus türüdür. Solunum sistemi, sindirim sistemi ve kadınların genital sistemi mukozalarının normal florasında bulunurlar. Buralarda sayıları artarsa veya florasız bölgelere ulaşırlarsa hastalık etkeni olurlar. Toprakta yaşarlar. Zengin besi yeri ve insanda uzayarak pseudohifa görümüne sebep olurlar. Oda ısısında yumuşak, beyazımsı koloniler şeklinde ürerler, kültürlerinde maya kokusu vardır. Candida albicans la arasındaki tek fark karbonhidrat fermantasyonuna farklı etki göstermeleridir.
Deride görülen enfeksiyonlar daha çok, koltuk altı, glutea kıvrımları, kasık ya da meme altları gibi, vücudun nemli ve sıcak yerlerinde görülür. En çok şişmanlarda ve şeker hastası olan kişilerde rastlanır. Enfeksiyon bölgeleri kızarır, sulanır ve kesecikler oluşur. Ellerde Candida enfeksiyonu, sık sık ve uzun süre sularla uğraşanların el ve tırnaklarında görülür. Hastalığın bu şekline, en çok hizmetçilerde, yemek pişirenlerde, sebze ve balıklarla uğraşanlarda rastlanır. İnsandan insana bulaşma yoktur, enfeksiyon genelde endojen kaynaklıdır. Korunmada kolonizasyonun engellenmesi önemlidir(38).
1.11.7. Candida albicans Tomurcuklanma ile çoğalan mayadır. İnsan vücudunda hastalığa sebep
olmadan bulunabilir veya deri mukoza ve iç organların kandidasisini yapar. Meydana getirdiği enfeksiyonlar primer ve seconder olarak ikiye ayrılır.60. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 60
A ızdaki enfeksiyon, en çok çocuklarda, yanak mukozasındaki beyaz lekeler eklinde görülür (pamukçuk). Mukozalarda çok az zedelenme yapar; bu beyaz lekelerde, psödomiçelyumlar ve dökülmü epitel hücreleri vardır. Glukoz, antibiyotikler ve kortiko-steroidler, candida’nın tükürükte ço almasına yardım eder. Deride görülen enfeksiyonlar daha çok, koltuk altı, glutea kıvrımları, kasık ya da meme altları...
Tam protezlerde kullanılan farklı kaide materyallerinin yüzey pürüzlülüğü, yüzey ıslanabilirliği ve mikroorganizma tutunması yönünden in vitro incelenmesi - Sayfa 42
32 Candida türleri Saboraud-dekstroz-agar (SDA) gibi rutin besiyerlerinde oda ısısında ve 37ºC’de 24 saatte üreyip genellikle kirli beyaz veya krem rengi, yumuşak kıvamlı ve tipik olarak mayamsı kokulu koloniler oluştururlar. Çok sayıda olan Candida türlerinden ancak bazıları insanda infeksiyon etkenidir. En sık görülen kandidoz etkeni C. Albicans’tır (Kılıçturgay,1994). Fırsatçı patojen fungusl...
Cotinus coggygria (Scop.) bitkisinin antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 48
35 Kalp kapaklarına ve üriner sistemdeki epitel hücrelerine yapışma kabiliyetleri vardır. Üriner sitem enfeksiyonları (ÜSE) özellikle idrar yolu enfeksiyonları, intra abdominal enfeksiyonlar ve hemodiyaliz sırasında veya iv yoldan kateter uygulamaları sonucu hastane enfeksiyonlarından sonra görülür. Kronik hastalıklar veya diyabet gibi hastalıklar bakteriyemi için predispozisyon oluşturur. Tanı i...

60. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

candida
albicans
gibi
insan
enfeksiyon
hastalık


60. SAYFA ICERIGI

1.11.6. Candida krusei
Candida türleri en sık rastlanan fırsatçı patojen fungus türüdür. Solunum sistemi, sindirim sistemi ve kadınların genital sistemi mukozalarının normal florasında bulunurlar. Buralarda sayıları artarsa veya florasız bölgelere ulaşırlarsa hastalık etkeni olurlar. Toprakta yaşarlar. Zengin besi yeri ve insanda uzayarak pseudohifa görümüne sebep olurlar. Oda ısısında yumuşak, beyazımsı koloniler şeklinde ürerler, kültürlerinde maya kokusu vardır. Candida albicans la arasındaki tek fark karbonhidrat fermantasyonuna farklı etki göstermeleridir.
Deride görülen enfeksiyonlar daha çok, koltuk altı, glutea kıvrımları, kasık ya da meme altları gibi, vücudun nemli ve sıcak yerlerinde görülür. En çok şişmanlarda ve şeker hastası olan kişilerde rastlanır. Enfeksiyon bölgeleri kızarır, sulanır ve kesecikler oluşur. Ellerde Candida enfeksiyonu, sık sık ve uzun süre sularla uğraşanların el ve tırnaklarında görülür. Hastalığın bu şekline, en çok hizmetçilerde, yemek pişirenlerde, sebze ve balıklarla uğraşanlarda rastlanır. İnsandan insana bulaşma yoktur, enfeksiyon genelde endojen kaynaklıdır. Korunmada kolonizasyonun engellenmesi önemlidir(38).
1.11.7. Candida albicans Tomurcuklanma ile çoğalan mayadır. İnsan vücudunda hastalığa sebep
olmadan bulunabilir veya deri mukoza ve iç organların kandidasisini yapar. Meydana getirdiği enfeksiyonlar primer ve seconder olarak ikiye ayrılır.single.php