2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal 2.1.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler
Muller Hinton Agar, Nutrient Broth (Merck) temin edildi.
2.1.2. Kullanılan Cihazlar Etüv (Nüve), pH metre (Hanna, pH 211), Elektronik terazi, (And GR-120
model), çoklu karıştırıcı (Velp Scientifica), steril kabin (Holten), santrifüj (Eppendorf), Clevenger tipi su distilasyon cihazı.
2.2. Yöntem 2.2.1. Mikroorganizmalar
Çalışmalarımızda kullanılan mikroorganizmalardan Escherichia coli ATCC11229, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Streptococcus pyogenes ATCC 19615, Candida krusei ATCC 6258, Candida albicans ATCC 8459581 ve Candida albicans ATCC 90028 Ankara Hıfsısıhha Enstitüsü nden, Shigella sp. ve Corynebacterium diphtheriae ise Kırıkkale Üniversitesi Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ndan saf kültür halinde elde edilmiştir. Shigella sp.nin tür seviyesinde teşhisi yapılamamıştır. Bu nedenle çalışmada cins seviyesinde verilmiştir.62. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 62
2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1.Kullanılan Kimyasal Maddeler % 10’luk Dimetilsülfoksit (DMSO) % 95’lik Etil alkol Merck AG (Darmstadt) firmasından, , Muller Hinton Agar, Nutrient Broth (Merck) temin edildi. 2.2.Kullanılan Cihazlar Etüv (Nüve), pH metre (Hanna,pH 211), Elektronik terazi, (And GR-120 model), çoklu karı tırıcı (Velp Scientifica), steril kabin (Holten), santrifüj (Eppendorf) 2.3.Mikroo...
Çanakkale ili (Türkiye) tarım alanlarındaki topraklardan izole edilen aktinomisetlerin antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 33
BÖLÜM 3 MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal Araştırmada kullanılan toprak örnekleri Çanakkale ili ve çevresindeki ekim yapılan farklı arazilerden alınmıştır. Örnekler aktinomisetlerin çevresel istekleri göz önüne alınarak organik maddece zengin, nemli ve nötral pH’ a sahip araziler belirlenerek yapılmıştır. 3.1.1. Test Mikroorganizmaları İzole edilen aktinomisetlerin antimikrobiyal aktivitelerini...
Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 51
Çizelge 1.5. Çalı malarda kullanılan mikroorganizmalar Gram (-) Shigella Gram (+) Corynebacterium diphtheriae Pseudomonas aeuroginos ATCC27853 Listeria monocytogenes ATCC 7644 Escherichia coli ATCC11229 Enterococfeacalis ATCC29212 Staphylococcus aureus ATCC 29213 Streptococcus pyogenes ATCC 19615 Maya Candida krusei ATCC 6258 Candida albicans ATCC 90028 Candida albicans ATCC 8...

62. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

albicans
candida
coli
escherichia
ndan
kullanılan


62. SAYFA ICERIGI

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal 2.1.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler
Muller Hinton Agar, Nutrient Broth (Merck) temin edildi.
2.1.2. Kullanılan Cihazlar Etüv (Nüve), pH metre (Hanna, pH 211), Elektronik terazi, (And GR-120
model), çoklu karıştırıcı (Velp Scientifica), steril kabin (Holten), santrifüj (Eppendorf), Clevenger tipi su distilasyon cihazı.
2.2. Yöntem 2.2.1. Mikroorganizmalar
Çalışmalarımızda kullanılan mikroorganizmalardan Escherichia coli ATCC11229, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Streptococcus pyogenes ATCC 19615, Candida krusei ATCC 6258, Candida albicans ATCC 8459581 ve Candida albicans ATCC 90028 Ankara Hıfsısıhha Enstitüsü nden, Shigella sp. ve Corynebacterium diphtheriae ise Kırıkkale Üniversitesi Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ndan saf kültür halinde elde edilmiştir. Shigella sp.nin tür seviyesinde teşhisi yapılamamıştır. Bu nedenle çalışmada cins seviyesinde verilmiştir.single.php