Stok kültürlerin sürekliliğini sağlamak için her 15 günde bir nutrient Agar yatık besiyerine; mayalar için ise malt agar yatık besiyerine transfer edildi. Üretilen kültürler çalışmalarda kullanılmak üzere +4 Cde saklandı.
2.2.2. Üreme Ortamlarının hazırlanması
Çalışmalarımızda, besi ortamı olarak Ali-Shtayeh ve ark. tarafından önerilen Müller Hinton Agar kullanıldı(35). Bu besi yeri, g/L olarak; 38 g Müller Hinton Agar (Fluka), 5 g agar (Merck) içermektedir. 1 L distile su içerisinde karıştırılan besi yeri kaynatılarak içerisindeki agarın erimesi sağlandıktan sonra otoklavda (121 Cde, 1,5 Atm. basınçta, 15 dakika) sterilize edildi ve steril petri kaplarına 25 ml olacak şekilde döküldü.
2.2.3. Heracleum Örnekleri
Çalışmalarımızda kullanılan Heracleum örnekleri, 2004 yılı HaziranAğustos ayları arasında Türkiyenin çeşitli bölgelerinden Doç. Dr. Ahmet Duran ve Doç. Dr. Ergin Hamzaoğlu tarafından toplanmış, teşhis edilmiş ve isimlendirilmiştir (Çizelge 1.3). Bu bitki örnekleri, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü herbaryumunda saklanmaktadır.63. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 63
2.4. Üreme Ortamlarının hazırlanması Çalı malarımızda, besiortamı olarak Ali-Shtayeh ve ark.(1998) tarafından önerilen Müller Hinton Agar kullanıldı (43). Bu besiyeri, g/L olarak; 38 g Müller Hinton Agar (Fluka ) , 5 g agar(Merck) içermektedir. 1 L distile su içerisinde karı tırılan besiyeri kaynatılarak içerisindeki agarın erimesi sa landıktan sonra otoklavda (121 ºC’de, 1.5 Atm. Basınç, 15 dak....
Bazı androjenlerin mucor hıemalıs küfü ile biyotransformasyonları - Sayfa 26
16 besiyerleri için kullanılan PDA ve agar ile küfler için hazırlanan besiyerinde kullanılan tüm kimyasallar Merck şirketinden temin edildi. 3.2. Taze Yatık Agar Kültürlerin Hazırlanması PDA (potato dekstroz agar) (5,85 g) ve agar (1,35 g) karışımı saf su ile 150 mL’ye tamamlandıktan sonra kaynatılarak besi yeri hazırlandı. Hazırlanan besiyeri soğumadan 15 adet 22 mL’lik Universal marka patoloj...
Gıda kaynaklı escherichia coli kökenlerinde toksin genlerinin multiplex PCR yöntemiyle araştırılması Investigation of the toxin genes in food-borne escherichia coli strains by multiplex PCR technique - Sayfa 50
Üreyen mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonunda karbonhidratları kullanım özelliği, üreaz aktivitesi, sitrat kullanımı, hareket özelliği ve indol oluşturma gibi özellikleri açısından SIM, metil kırmızısı, sitrat agar, üreaz agar, lizin iron agar ve TSI (Three Sugar Iron besiyerlerine) agara ekilerek identifikasyon işlemi yapıldı. E.coli olarak tiplendirilen izolatlar istenilen örnek say...

63. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

besi
steril
yeri
agar
sonra
hinton


63. SAYFA ICERIGI

Stok kültürlerin sürekliliğini sağlamak için her 15 günde bir nutrient Agar yatık besiyerine; mayalar için ise malt agar yatık besiyerine transfer edildi. Üretilen kültürler çalışmalarda kullanılmak üzere +4 Cde saklandı.
2.2.2. Üreme Ortamlarının hazırlanması
Çalışmalarımızda, besi ortamı olarak Ali-Shtayeh ve ark. tarafından önerilen Müller Hinton Agar kullanıldı(35). Bu besi yeri, g/L olarak; 38 g Müller Hinton Agar (Fluka), 5 g agar (Merck) içermektedir. 1 L distile su içerisinde karıştırılan besi yeri kaynatılarak içerisindeki agarın erimesi sağlandıktan sonra otoklavda (121 Cde, 1,5 Atm. basınçta, 15 dakika) sterilize edildi ve steril petri kaplarına 25 ml olacak şekilde döküldü.
2.2.3. Heracleum Örnekleri
Çalışmalarımızda kullanılan Heracleum örnekleri, 2004 yılı HaziranAğustos ayları arasında Türkiyenin çeşitli bölgelerinden Doç. Dr. Ahmet Duran ve Doç. Dr. Ergin Hamzaoğlu tarafından toplanmış, teşhis edilmiş ve isimlendirilmiştir (Çizelge 1.3). Bu bitki örnekleri, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü herbaryumunda saklanmaktadır.
Marrubium depauperatum Boiss. et. Bal., Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik özellikleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi Marrubium depauperatum Boiss. et Ball., Marrubium parviflorum Fish. et Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) research of morphological characters and antimicrobial activity of
Danisman: YRD. DOÇ. DR. GENÇAY AKGÜL, Universite: Nevşehir Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Bu araştırmada Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold, M. depauperatum Boiss. et. Bal. ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik ve antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. Morfolojik incelemelerde türlere ait kök, gövde, yapr….
single.php