2.2.4. Uçucu Yağların Elde edilmesi
100 g kuru yaprak materyalinden 3 saatlik süre sonunda hidrodistilasyon ile uçucu yağlar elde edilmiştir. Kullanılan bitkisel materyal, kısım ve temin edildikleri kaynaklar Çizelge 2.1de verilmiştir.64. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kekik uçucu yağı uygulamasının soğuk koşullarda muhafaza edilen hamsinin kalitesi üzerine etkisi - Sayfa 33
Uçucu yağların elde edilmesi bitkideki uçucu yağ miktarı ve cinsine, bitki kısmına göre değişik yöntemlerle elde edilmektedir. Bugün başlıca dört yöntem kullanılır(Toroğlu ve Çenet, 2006). 1- Anfloranj yöntemi 2- Tüketme yöntemi 3- Mekanik yöntem 4- Distilasyon yöntemi 2.12.3.1. Anfloranj yöntemi (yağ ekstraksiyonu) Bu yöntem genellikle materyaldeki uçucu yağı az olan kıymetli droglar için kullan...
Thymus kotschyanus boiss.et Hohen (Lamiaceae)'a ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. Glabrescens) morfolojik özellikleri ve uçucu yağ kompozisyonu bakımından karşılaştırılması - Sayfa 18
materyalindeki uçucu yağı sürükler. Soğutucuda yoğunlaşan su ve uçucu yağın yukarıda anlatıldığı şekilde ayrılmasıyla uçucu yağ elde edilir. c-) Buhar distilasyonu, sanayide en yaygın kullanılan distilasyon yöntemidir. Bu yöntemde, bir kazana yüklenen bitkisel materyale alttan buhar enjekte edilir. Sıkça yüklenmiş materyal arasında yükselen buhar uçucu yağı sürükleyerek beraberinde götürür. Yağın...
Bazı anthemis (asteraceae) türlerinin uçucu yağ analizleri ve antimikrobiyal aktiviteleri - Sayfa 15
5 1.3.3. Çözücü Ekstraksiyonu Bu yöntem yüksek verim istendiğinde veya diğer yöntemlerle çalışılamadığında kullanılır. Bitki hegzan, benzen gibi bir organik çözücü ile soksilet prensibine göre, (organik çözücünün hafifçe ısıtılarak devamlı şekilde bitkinin üzerinden geçirilmesi) ekstre edilir. Bu esnada uçucu yağ, sabit yağ, mum, boya maddeleri v.s. gibi, organik çözücülerde çözünebilen maddeler...

64. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
materyal
yağlar
edilmesi
kuru
süre


64. SAYFA ICERIGI

2.2.4. Uçucu Yağların Elde edilmesi
100 g kuru yaprak materyalinden 3 saatlik süre sonunda hidrodistilasyon ile uçucu yağlar elde edilmiştir. Kullanılan bitkisel materyal, kısım ve temin edildikleri kaynaklar Çizelge 2.1de verilmiştir.single.php