Çizelge 2.1. Uçucu yağların elde edildiği bitkisel materyaller ve kullanılan kısım

Toplayıcı

Bitkinin adı

A.Duran Heracleum

6849&

sphondylium

Hamzaoğlu subsp. artvinense

A.Duran

6732&

Heracleum

Hamzaoğlu paphlagonicum

A.Duran Heracleum

6769&

pastinacifolium

Hamzaoğlu subsp. incanum

A.Duran

6856&

Heracleum argaeum

Hamzaoğlu

A.Duran

6889&

Heracleum

Hamzaoğlu pastinaca

Adres
A8 Artvin: Murgul, Çamurlu yayla yolundan Şavval Tepe, 2750 m, 2.8.2004, eğimli taşlı yerler. A4 Çankırı: Ilgaz Dağı, Derbent Dinlenme Tesisleri yanı, 1800 m, 14.7.2004, orman açıklığı. A4 Karabük: Karaağaç Köyünden Keltepe, 18001900 m, 16.7.2004, taşlı alanlar, alpin step. B5 Kayseri: Erciyes Dağı, Hacılar, Serçer Yaylası, 2080m, 14.8.2004, taşlı yamaçlar. C5 Niğde: Ulukışla, Gümüş Köyü, Karagöl (Bolkar Dağları) 2600 m, 26.8.2004, taşlı yamaçlar.

Kullanılan Kısım Yaprak
Yaprak
Yaprak
Yaprak
Yaprak65. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 36
sahiptir. Çiçekler beyaz; genellikle düzenli ya da nadiren dı takiler ı ınsal olarak yayılmı olup dı ları tüysüzdür. Ovaryumlar uzun tüylerle kaplı ve boyuncuk tüysüzdür. Meyveler geni çe eliptik ya da ters yumurtamsı ekilde olup 5-10 x 4-6.5 mm boyutlarındadır. Commisural vitae genellikle yoktur ya da çok nadiren 1-2 tane olup 0.2-0.3 mm geni li inde ve merikarp ile 1/7-2/7 oranında uzunluktadır....
Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 37
A.Duran 6807 & Hamzao lu 1270 m, 18.06.2004 Quercus açıklı ı, nemli yerler. Heracleum crenatifolium B9 A rı:Hamur-Tutak arası,7.km,1600 mY, aprak 29.07.2004 Nemli yerler. A.Duran 6854 & Hamzao lu A.Duran 6806 & Hamzao lu A.Duran 6769 & Hamzao lu A.Duran 6834 & Hamzao lu A.Duran 6856 & Hamzao lu A.Duran 6771 & Hamzao lu Heracleum crenatifolium (Syn: H.peshmenianum) B5 Yozgat: ...
Ilgaz Dağı Milli Parkı florası Flora of Ilgaz Mountain National - Sayfa 69
58 A4, Kastamonu, Ilgaz Dağı, tek yıllık, kuzey bakı, nemli gölgelik alan, 1600 m., 28.07.2006, 41o04.57 Kuzey, 33o44.14 Doğu. 30. APIACEAE 98. Anthriscus Pers. 242. Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel A4, Kastamonu, Ilgaz Dağı, çok yıllık, kuzey bakı, yamaçlar, 2000 m., geniş yayılışlı, 01.08.2006, 41o03.61 Kuzey, 33o43.32 Doğu. 243. Anthriscus kotschyi Fenzl ex. Boiss. & Bal. A4, Kastamonu, I...

65. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

subsp
yamaçlar
dağı
köyü
orman
taşlı


65. SAYFA ICERIGI

Çizelge 2.1. Uçucu yağların elde edildiği bitkisel materyaller ve kullanılan kısım

Toplayıcı

Bitkinin adı

A.Duran Heracleum

6849&

sphondylium

Hamzaoğlu subsp. artvinense

A.Duran

6732&

Heracleum

Hamzaoğlu paphlagonicum

A.Duran Heracleum

6769&

pastinacifolium

Hamzaoğlu subsp. incanum

A.Duran

6856&

Heracleum argaeum

Hamzaoğlu

A.Duran

6889&

Heracleum

Hamzaoğlu pastinaca

Adres
A8 Artvin: Murgul, Çamurlu yayla yolundan Şavval Tepe, 2750 m, 2.8.2004, eğimli taşlı yerler. A4 Çankırı: Ilgaz Dağı, Derbent Dinlenme Tesisleri yanı, 1800 m, 14.7.2004, orman açıklığı. A4 Karabük: Karaağaç Köyünden Keltepe, 18001900 m, 16.7.2004, taşlı alanlar, alpin step. B5 Kayseri: Erciyes Dağı, Hacılar, Serçer Yaylası, 2080m, 14.8.2004, taşlı yamaçlar. C5 Niğde: Ulukışla, Gümüş Köyü, Karagöl (Bolkar Dağları) 2600 m, 26.8.2004, taşlı yamaçlar.

Kullanılan Kısım Yaprak
Yaprak
Yaprak
Yaprak
Yapraksingle.php