2.2.5. Disk Difüzyon Yöntemi İle Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi
Hazırlanan uçucu yağların antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesinde Disk Difüzyon Yöntemi kullanıldı. 6 mm çapında hazırlanan diskler otoklavda (121 oCde, 1 Atm. basınçta, 15 dakika) steril edildi. Her bir diske 50 l uçucu yağ emdirildi.
Bölüm 2.2.2de anlatıldığı şekilde hazırlanan Müller Hinton Agar besiyerine daha önceden kültüvasyonu yapılan mikroorganizmalardan 100 l alınarak ekim yapılarak uçucu yağ emdirilmiş diskler numaralandırılarak düzgün bir şekilde mikroorganizmaların üzerine yerleştirildi. Daha sonra petriler 37C ye ayarlı etüve yerleştirildi, bakterilerin üremesi için 24 saat; mayaların üremesi için 48 saat inkübe edildi. İnkübasyon süresi sonunda oluşan zon çapları parlak ışık altında milimetrik cetvel yardımıyla ölçüldü. Her mikroorganizma ve bitki ekstraktı için aynı işlemler 3 kez tekrar edildi.66. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Salvia sclarea L. bitkisinin uçucu yağ bileşimi ve antimikrobiyal etkisi üzerine araştırmalar - Sayfa 66
3.2.5.2. Mikroorganizma Kültürlerinin Hazırlanması Mikroorganizma kültürleri için besiyeri olarak, bakteriler için Mueller-Hinton Agar ve mayalar için Sabouroud Dextrose Agar kullanılarak yapılmıştır. Besiyerleri steril olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan besiyerleri 90 mm çaplı petri kaplarına yaklaşık 4mm kalınlığında dökülmüştür. Besiyerlerinin sterilite kontrolleri yapılmıştır. 3.2.5.3. Disk D...
Achillea (Anthemideae) cinsi Filipendulinae ve Santolinoidea seksiyonunlarına ait yedi türün uçucu yağ kompozisyonları ve antimikrobiyal aktivite özellikleri Composition and - Sayfa 53
Uçucu yağların bileşenleri kütle spektrumları ve retention indisleri, daha önceden yayınlanmış referanslarla karşılaştırılarak tanımlanmıştır [81, 82]. 2.2.2 Uçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Uçucu yağların antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesinde Agar Disk Difüzyon ve Mikrobroth Dilüsyon teknikleri kullanılmıştır [83, 84] 2.2.2.1 Agar Disk ...
Çeşitli makrofunguslara ait fruktifikasyon, vejetatif misel ve eksopolisakkaritlerin antimikrobiyal aktiviteleri üzerine çalışmalar - Sayfa 40
bakteriler için 15 ml Mueller Hinton Agar (MHA) içeren plastik petriler, mayalar için ise 15 ml Sabourod Dekstroz Agar (SDA) içeren steril plastik petriler kullanılmıştır. Hazırlanan petriler etüvde 37 °C’ de 1 saat inkübasyona bırakılmıştır. Bakteri ve maya kültürlerinin inoküle edildiği petrilere, içlerine aseptik olarak intrasellular ve ekstrasellular metabolit içeren makrofungus ve misel form...

66. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

disk
difüzyon
diskler
mikroorganizma
yöntemi
antimikrobiyal


66. SAYFA ICERIGI

2.2.5. Disk Difüzyon Yöntemi İle Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi
Hazırlanan uçucu yağların antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesinde Disk Difüzyon Yöntemi kullanıldı. 6 mm çapında hazırlanan diskler otoklavda (121 oCde, 1 Atm. basınçta, 15 dakika) steril edildi. Her bir diske 50 l uçucu yağ emdirildi.
Bölüm 2.2.2de anlatıldığı şekilde hazırlanan Müller Hinton Agar besiyerine daha önceden kültüvasyonu yapılan mikroorganizmalardan 100 l alınarak ekim yapılarak uçucu yağ emdirilmiş diskler numaralandırılarak düzgün bir şekilde mikroorganizmaların üzerine yerleştirildi. Daha sonra petriler 37C ye ayarlı etüve yerleştirildi, bakterilerin üremesi için 24 saat; mayaların üremesi için 48 saat inkübe edildi. İnkübasyon süresi sonunda oluşan zon çapları parlak ışık altında milimetrik cetvel yardımıyla ölçüldü. Her mikroorganizma ve bitki ekstraktı için aynı işlemler 3 kez tekrar edildi.single.php