3. ARAŞTIRMA BULGULARI

3.1. Heracleum sphondylium subsp. artvinensenin Antimikrobiyal Etkisi
Çalışmamızda bölüm 2.2.4 te anlatıldığı gibi elde edilen Heracleum sphondylium subsp. artvinense nin uçucu yağlarının etkisi ile oluşan zon çapları Çizelge 3.1 de gösterilmiştir. Uçucu yağların etkisi ile Enterecoccus faecalisin üreme ortamında 10 mm lik zon çapı, Candida albicans 90028in ve Candida kruseinin üreme ortamında 9 mm lik zon çapı oluştuğu saptanmıştır.

Çizelge 3.1. Heracleum sphondylium subsp. artvinense nin uçucu yağının antimikrobiyal etkisi

Mikroorganizmalar
Shigella sp. Corynebacterium diphtheriae Escherichia coli Enterecoccus faecalis Streptococcus pyogenes Candida krusei Candida albicans 90028 Candida albicans 8459581

İnhibisyon zon çapları (mm)
7 7 10 8 9 9 6

Disk çapı (6 mm) Bu ölçümler 3 çalışmanın ortalamasıdır.67. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pyogenes
heracleum
coli
candida
antimikrobiyal
etkisi


67. SAYFA ICERIGI

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

3.1. Heracleum sphondylium subsp. artvinensenin Antimikrobiyal Etkisi
Çalışmamızda bölüm 2.2.4 te anlatıldığı gibi elde edilen Heracleum sphondylium subsp. artvinense nin uçucu yağlarının etkisi ile oluşan zon çapları Çizelge 3.1 de gösterilmiştir. Uçucu yağların etkisi ile Enterecoccus faecalisin üreme ortamında 10 mm lik zon çapı, Candida albicans 90028in ve Candida kruseinin üreme ortamında 9 mm lik zon çapı oluştuğu saptanmıştır.

Çizelge 3.1. Heracleum sphondylium subsp. artvinense nin uçucu yağının antimikrobiyal etkisi

Mikroorganizmalar
Shigella sp. Corynebacterium diphtheriae Escherichia coli Enterecoccus faecalis Streptococcus pyogenes Candida krusei Candida albicans 90028 Candida albicans 8459581

İnhibisyon zon çapları (mm)
7 7 10 8 9 9 6

Disk çapı (6 mm) Bu ölçümler 3 çalışmanın ortalamasıdır.single.php