3.2. Heracleum paphlagonicum un Antimikrobiyal Etkisi
Çalışmamızda bölüm 2.2.4 te anlatıldığı gibi elde edilen Heracleum paphlagonicumun uçucu yağının etkisi ile oluşan zon çapları Çizelge 3.2 de gösterilmiştir. Uçucu yağların etkisi ile zon oluşmadığı saptanmıştır.
Çizelge 3.2. Heracleum paphlagonicumun uçucu yağının antimikrobiyal etkisi

Mikroorganizmalar
Shigella sp. Corynebacterium diphtheriae Escherichia coli Enterecoccus faecalis Streptococcus pyogenes Candida krusei Candida albicans 90028 Candida albicans 8459581

İnhibisyon zon çapları (mm)
6 6 6 6 6 6 6

Disk çapı (6 mm) Bu ölçümler 3 çalışmanın ortalamasıdır.68. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

heracleum
escherichia
coli
çapları
pyogenes
candida


68. SAYFA ICERIGI

3.2. Heracleum paphlagonicum un Antimikrobiyal Etkisi
Çalışmamızda bölüm 2.2.4 te anlatıldığı gibi elde edilen Heracleum paphlagonicumun uçucu yağının etkisi ile oluşan zon çapları Çizelge 3.2 de gösterilmiştir. Uçucu yağların etkisi ile zon oluşmadığı saptanmıştır.
Çizelge 3.2. Heracleum paphlagonicumun uçucu yağının antimikrobiyal etkisi

Mikroorganizmalar
Shigella sp. Corynebacterium diphtheriae Escherichia coli Enterecoccus faecalis Streptococcus pyogenes Candida krusei Candida albicans 90028 Candida albicans 8459581

İnhibisyon zon çapları (mm)
6 6 6 6 6 6 6

Disk çapı (6 mm) Bu ölçümler 3 çalışmanın ortalamasıdır.single.php