3.3. Heracleum pastsinacifolium subsp. incanumun Antimikrobiyal Etkisi
Çalışmamızda bölüm 2.2.4te anlatıldığı gibi elde edilen Heracleum pastinacifolium subsp. incanum un yapraklarından elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal etkisi ile oluşan zon çapları çizelge 3.3de gösterilmiştir. Uçucu yağların etkisi ile Candida albicans 8459581 ve Candida Albicans 90028in üreme ortamında 7 mmlik zon çapı; Shigella sp. nın üreme ortamında 12 mmlik zon çapı oluştuğu saptandı.

Çizelge 3.3. Heracleum pastinacifolium subsp. incanumun uçucu yağının antimikrobiyal etkisi

Mikroorganizmalar
Shigella sp.
Corynebacterium diphtheriae Escherichia coli Enterecoccus faecalis Streptococcus pyogenes Candida krusei Candida albicans 90028 Candida albicans 8459581

İnhibisyon zon çapları (mm)
12
10 7 8 7 7 7

Disk çapı (6 mm) Bu ölçümler 3 çalışmanın ortalamasıdır.69. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 76
3.11 Heracleum pastinacifolium (Subsp. incanum)’un Antimikrobiyal Etkisi Çalı mamızda bölüm 2.6.1 ve 2.6.2’de anlatıldı ı gibi hazırlanan Heracleum pastinacifolium ekstraktlarının etkisi ile olu lan zon çapları çizelge 3.11’de gösterilmi tir.Su ekstraktının Shigella ve Enterecoc feacalis’in üreme ortamında 16 mm’lik zon çapı;alkol ekstraktının Shigella,Pseudomonas aeuroginosa,Escherichia coli,Str...
Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 78
3.13. Heracleum pastinacifolium (subsp. transcaucaicum)’un Antimikrobiyal Etkisi Çalı mamızda bölüm 2.6.1 ve 2.6.2’de anlatıldı ı gibi hazırlanan Heracleum pastinacifolium (Subsp. transcaucaicum) ekstraktlarının etkisi ile olu an zon çapları çizelge 3.13.’de gösterilmi tir.Su ekstraktının Shigella ve Candida krusei’nin üreme ortamında 13 mm’lik zon çapı;alkol ekstraktının Escherichia coli’nin ü...

69. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

heracleum
krusei
pyogenes
antimikrobiyal
etkisi
coli


69. SAYFA ICERIGI

3.3. Heracleum pastsinacifolium subsp. incanumun Antimikrobiyal Etkisi
Çalışmamızda bölüm 2.2.4te anlatıldığı gibi elde edilen Heracleum pastinacifolium subsp. incanum un yapraklarından elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal etkisi ile oluşan zon çapları çizelge 3.3de gösterilmiştir. Uçucu yağların etkisi ile Candida albicans 8459581 ve Candida Albicans 90028in üreme ortamında 7 mmlik zon çapı; Shigella sp. nın üreme ortamında 12 mmlik zon çapı oluştuğu saptandı.

Çizelge 3.3. Heracleum pastinacifolium subsp. incanumun uçucu yağının antimikrobiyal etkisi

Mikroorganizmalar
Shigella sp.
Corynebacterium diphtheriae Escherichia coli Enterecoccus faecalis Streptococcus pyogenes Candida krusei Candida albicans 90028 Candida albicans 8459581

İnhibisyon zon çapları (mm)
12
10 7 8 7 7 7

Disk çapı (6 mm) Bu ölçümler 3 çalışmanın ortalamasıdır.single.php