3.5. Heracleum pastinaca nın Antimikrobiyal Etkisi
Çalışmamızda bölüm 2.2.4 te anlatıldığı gibi elde edilen Heracleum pastinacanın uçucu yağının etkisi ile oluşan zon çapları Çizelge 3.5 de gösterilmiştir. Uçucu yağların etkisi ile Enterecoccus faecalis in üreme ortamında 10 mm lik zon çapı oluştuğu saptanmıştır.

Çizelge.3.5. Heracleum pastinaca nın uçucu yağının antimikrobiyal etkisi

Mikroorganizmalar
Shigella sp. Corynebacterium diphtheriae Escherichia coli Enterecoccus faecalis Streptococcus pyogenes Candida krusei Candida albicans 90028 Candida albicans 8459581

İnhibisyon zon çapları (mm)
7 9 10 6 8 6 6

Disk çapı (6 mm) Bu ölçümler 3 çalışmanın ortalamasıdır.71. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

heracleum
antimikrobiyal
albicans
krusei
candida
pyogenes


71. SAYFA ICERIGI

3.5. Heracleum pastinaca nın Antimikrobiyal Etkisi
Çalışmamızda bölüm 2.2.4 te anlatıldığı gibi elde edilen Heracleum pastinacanın uçucu yağının etkisi ile oluşan zon çapları Çizelge 3.5 de gösterilmiştir. Uçucu yağların etkisi ile Enterecoccus faecalis in üreme ortamında 10 mm lik zon çapı oluştuğu saptanmıştır.

Çizelge.3.5. Heracleum pastinaca nın uçucu yağının antimikrobiyal etkisi

Mikroorganizmalar
Shigella sp. Corynebacterium diphtheriae Escherichia coli Enterecoccus faecalis Streptococcus pyogenes Candida krusei Candida albicans 90028 Candida albicans 8459581

İnhibisyon zon çapları (mm)
7 9 10 6 8 6 6

Disk çapı (6 mm) Bu ölçümler 3 çalışmanın ortalamasıdır.single.php