4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Uçucu yağlar ve bileşenleri, tedavi edici özellikleri yanında, sahip oldukları sitotoksik aktiviteleri ve bitki patojeni fungus ve zararlı böceklere karşı olan toksik etkilerinden dolayı, uzun yıllardan beri biyolojik ajanlar olarak kullanılmaktadır. Uçucu yağlar, sahip oldukları antibakteriyel özelliklerinden dolayı da çeşitli gıdaların saklanması ve depolanması aşamalarında koruyucu görevini üstlenmektedirler. Bununla birlikte uçucu yağların, karmaşık ve değişken bir kimyasal yapıya sahip olmaları ve kullanılan antimikrobiyal test metotlarının spesifik olmamasından dolayı, antimikrobiyal özelliklerine göre sınıflandırılması çok güçtür. Bu olumsuzluklara rağmen, uçucu yağlar biyolojik aktiviteleri bakımından araştırılması gereken çok önemli organik bileşikleridir(29).
Çalışmamızda Heracleum (Umbelliferae) cinsine ait Heracleum sphondylium subsp. artvinense, Heracleum paphlagonicum, Heracleum pastinacifolium subsp. incanum, Heracleum argaeum ve Heracleum pastinaca taksonlarına ait yaprak uçucu yağlarının antimikrobiyal etkileri disk difüzyon tekniği kullanılarak Shigella sp., Corynebacterium diphtheriae, Escherichia coli, Entorococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida krusei ve Candida albicans bakteri ve funguslarına karşı denendi. Kullanılan uçucu yağların, Shigella sp., Escherichia coli, Entorococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida krusei ve Candida albicans a karşı etkili olurken, Corynebacterium diphtheriaea karşı etkili olmadığı görüldü.72. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

coli
escherichia
heracleum
pyogenes
candida
krusei


72. SAYFA ICERIGI

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Uçucu yağlar ve bileşenleri, tedavi edici özellikleri yanında, sahip oldukları sitotoksik aktiviteleri ve bitki patojeni fungus ve zararlı böceklere karşı olan toksik etkilerinden dolayı, uzun yıllardan beri biyolojik ajanlar olarak kullanılmaktadır. Uçucu yağlar, sahip oldukları antibakteriyel özelliklerinden dolayı da çeşitli gıdaların saklanması ve depolanması aşamalarında koruyucu görevini üstlenmektedirler. Bununla birlikte uçucu yağların, karmaşık ve değişken bir kimyasal yapıya sahip olmaları ve kullanılan antimikrobiyal test metotlarının spesifik olmamasından dolayı, antimikrobiyal özelliklerine göre sınıflandırılması çok güçtür. Bu olumsuzluklara rağmen, uçucu yağlar biyolojik aktiviteleri bakımından araştırılması gereken çok önemli organik bileşikleridir(29).
Çalışmamızda Heracleum (Umbelliferae) cinsine ait Heracleum sphondylium subsp. artvinense, Heracleum paphlagonicum, Heracleum pastinacifolium subsp. incanum, Heracleum argaeum ve Heracleum pastinaca taksonlarına ait yaprak uçucu yağlarının antimikrobiyal etkileri disk difüzyon tekniği kullanılarak Shigella sp., Corynebacterium diphtheriae, Escherichia coli, Entorococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida krusei ve Candida albicans bakteri ve funguslarına karşı denendi. Kullanılan uçucu yağların, Shigella sp., Escherichia coli, Entorococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida krusei ve Candida albicans a karşı etkili olurken, Corynebacterium diphtheriaea karşı etkili olmadığı görüldü.single.php