Difüzyon yöntemleri tüm güçlüklerine rağmen, araştırmalarda oldukça çok sık kullanılmaktadır. Ancak difüzyon yöntemlerinin analiz sonuçlarının, besiyerinde difüzyon zorluğu olan örnekler için güvenirliği azdır.
Sökmen ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 35 tıbbi bitkiden 76 ekstre elde ederek, bu ekstreleri Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Branhamella catarrhalis, Escherichia coli, Clostridium perfringens ve Candida albicansa karşı agar difüzyon yöntemiyle denemiştir. 1-11 mm arasında inhibisyon çapları ölçülmüş ve en güçlü aktivite Peganum harmala L. ve Hypericum scabrum L. bitkilerinin ekstrelerinde gözlenmiştir(34).
Yapılan bir başka çalışmada Coriandrum sativum L. ve Foeniculum vulgare uçucu yağlarının saf halde uygulandığı disk difüzyon yöntemiyle Candida albicans a olan etkileri araştırılmış ve Coriandrum sativum uçucu yağının 11 mm, Foeniculum vulgare uçucu yağının ise 7 mm çapında inhibisyon zonu oluşturduğu gözlenmiştir. Aynı çalışmada, Heracleum persicum Desv. uçucu yağının 17 mm çapındaki inhibisyon zonuyla, Candida albicans a karşı kuvvetli bir etki gösterdiği belirlenirken, çalışmamızda ise Heracleum argaeum uçucu yağının 10 mm çapındaki inhibisyon zonuyla Candida albicansa karşı kuvvetli bir etki gösterdiği bulunmuştur(36). Bu çalışmaların bizim çalışmamızın sonuçlarıyla tam olarak karşılaştırılması kullanılan yöntemlerdeki farklılıklardan dolayı güçleşmektedir. Farklı sonuçlar uçucu yağların farklı kaynaklardan sağlanmış olmaları ya da kullanılan Candida albicans kültürlerinin farklı suşlar olmasından kaynaklanabilir.73. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 81
69 Yapılan bir çalışmada çeşitli uçucu yağların farklı konsantrasyonları~ agar dilüsyon yöntemiyle Candida albicans'a karşı denenmiş, Coriandrum sativum uçucu yağının %0.25'lik (v/v) konsantrasyonda etkili olduğu bildirilmiştir [51]. Aynı araştırıcıların yaptığı bir diğer çalışmada Foeniculum vulgare uçucu yağının C. albicans'a karşı %0.5'lik (v/v) konsantrasyonda etkili olduğu saptanmıştır [2]. ...
Denizli ve çevresinde yayılış gösteren Eryngium cinsine ait (Eryngium campestre L., E. creticum Lam., E. thorifolium Boiss.) saf ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesi - Sayfa 32
21 karışımının Staphylococcus gelişimi ile termonükleaz ve enterotoksin sentezi üzerine etkisi bakılmıştır. Sarımsak, yabani mercanköşk ve biberin laktobasiller ve pediokoklar üzerinde inhibitör etkisi olduğu görülmüştür. Bu çalışmada baharatların stafilokok gelişimini önlemede çok etkili olmadığı, ancak termonükleaz ve enterotoksin sentezi üzerine bazı etkilerinin olduğu belirlenmiştir. (Gonzale...

73. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağların
etki
uçucu
coli
inhibisyon
albicans


73. SAYFA ICERIGI

Difüzyon yöntemleri tüm güçlüklerine rağmen, araştırmalarda oldukça çok sık kullanılmaktadır. Ancak difüzyon yöntemlerinin analiz sonuçlarının, besiyerinde difüzyon zorluğu olan örnekler için güvenirliği azdır.
Sökmen ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 35 tıbbi bitkiden 76 ekstre elde ederek, bu ekstreleri Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Branhamella catarrhalis, Escherichia coli, Clostridium perfringens ve Candida albicansa karşı agar difüzyon yöntemiyle denemiştir. 1-11 mm arasında inhibisyon çapları ölçülmüş ve en güçlü aktivite Peganum harmala L. ve Hypericum scabrum L. bitkilerinin ekstrelerinde gözlenmiştir(34).
Yapılan bir başka çalışmada Coriandrum sativum L. ve Foeniculum vulgare uçucu yağlarının saf halde uygulandığı disk difüzyon yöntemiyle Candida albicans a olan etkileri araştırılmış ve Coriandrum sativum uçucu yağının 11 mm, Foeniculum vulgare uçucu yağının ise 7 mm çapında inhibisyon zonu oluşturduğu gözlenmiştir. Aynı çalışmada, Heracleum persicum Desv. uçucu yağının 17 mm çapındaki inhibisyon zonuyla, Candida albicans a karşı kuvvetli bir etki gösterdiği belirlenirken, çalışmamızda ise Heracleum argaeum uçucu yağının 10 mm çapındaki inhibisyon zonuyla Candida albicansa karşı kuvvetli bir etki gösterdiği bulunmuştur(36). Bu çalışmaların bizim çalışmamızın sonuçlarıyla tam olarak karşılaştırılması kullanılan yöntemlerdeki farklılıklardan dolayı güçleşmektedir. Farklı sonuçlar uçucu yağların farklı kaynaklardan sağlanmış olmaları ya da kullanılan Candida albicans kültürlerinin farklı suşlar olmasından kaynaklanabilir.single.php