Yapılan bir diğer çalışmada Umbelliferae familyasına ait Angelica archangelica L., Coriandrum sativum, Foeniculum vulgare, Heracleum persicum ve Pimpinella anisum bitkilerine ait uçucu yağların antimikrobiyal etkileri agar difüzyon tekniği kullanılarak Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis ve Staphylococcus aureus bakterilerine karşı denenmiş, bunlardan Coriandrum sativum uçucu yağı bu bakterilere karşı sırasıyla 10.0, 9.0, 7.3 ve 11.3 mm lik inhibisyon zonları oluşturarak etki göstermiştir. Foeniculum vulgare bitkisine ait uçucu yağın ise 10.3 mm inhibisyon zonuyla Staphylococcus aureus a karşı etki gösterdiği, Bacillus subtilisa karşı ise etki göstermediği bildirilmiştir(36). Bu sonuçlara paralel olarak çalışmamızda, Heracleum pastinaca uçucu yağı Shigell,sp., Escherichia coli, Enterecoccus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida krusei, Candida albicans 90028 ve Candida albicans 8459581 bakterilerine karşı sırasıyla 7.0, 9.0, 10.0, 6.0, 8.0, 6.0 ve 6.0 mmlik inhibisyon zonları oluşturarak etki gösterdi. Heracleum sphondylium subsp. artvinense uçucu yağının ise 7 mm lik inhibisyon zonuyla Escherichia coli ye karşı etki gösterdiği, Corynebacterium diphtheriae a karşı ise etki göstermediği belirlendi.
Birçok çalışmada antibiyotikler için belirlenen inhibisyon zonları, uçucu yağlarla elde edilen zonlarla karşılaştırılmıştır. Bunun test organizmalarının hassasiyetini belirlemek için kullanışlı olduğu, ancak antibiyotiklerle örneklerin antimikrobiyal etkisini karşılaştırmanın uygun bir sonuç vermeyeceği Janssen ve ark. tarafından açıklanmıştır(36).74. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Denizli ve çevresinde yayılış gösteren Eryngium cinsine ait (Eryngium campestre L., E. creticum Lam., E. thorifolium Boiss.) saf ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesi - Sayfa 32
21 karışımının Staphylococcus gelişimi ile termonükleaz ve enterotoksin sentezi üzerine etkisi bakılmıştır. Sarımsak, yabani mercanköşk ve biberin laktobasiller ve pediokoklar üzerinde inhibitör etkisi olduğu görülmüştür. Bu çalışmada baharatların stafilokok gelişimini önlemede çok etkili olmadığı, ancak termonükleaz ve enterotoksin sentezi üzerine bazı etkilerinin olduğu belirlenmiştir. (Gonzale...
Tıbbi amaçlar için kullanılan bazı bitki türlerinin antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 30
Trichophyton sp ‘nin gelişmesini engellediği (20 mm inhibisyon zonu) tespit edilmiştir. Paralel sonuçlar MİC değerlerinde de (5-2,5 mg /ml) tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra Euphorbiacaea familyasından Euphorbia fusiformis bitkisinin alkol ekstraktları sadece Escherichia coli, ethanol ekstraktları Staphylococcus ve Proteus, kloroform ekstraktları ise Pseudomonas üzerine etkili olduğu [11]. Spiro...

74. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
aureus
staphylococcus
antimikrobiyal
coli
karşı


74. SAYFA ICERIGI

Yapılan bir diğer çalışmada Umbelliferae familyasına ait Angelica archangelica L., Coriandrum sativum, Foeniculum vulgare, Heracleum persicum ve Pimpinella anisum bitkilerine ait uçucu yağların antimikrobiyal etkileri agar difüzyon tekniği kullanılarak Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis ve Staphylococcus aureus bakterilerine karşı denenmiş, bunlardan Coriandrum sativum uçucu yağı bu bakterilere karşı sırasıyla 10.0, 9.0, 7.3 ve 11.3 mm lik inhibisyon zonları oluşturarak etki göstermiştir. Foeniculum vulgare bitkisine ait uçucu yağın ise 10.3 mm inhibisyon zonuyla Staphylococcus aureus a karşı etki gösterdiği, Bacillus subtilisa karşı ise etki göstermediği bildirilmiştir(36). Bu sonuçlara paralel olarak çalışmamızda, Heracleum pastinaca uçucu yağı Shigell,sp., Escherichia coli, Enterecoccus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida krusei, Candida albicans 90028 ve Candida albicans 8459581 bakterilerine karşı sırasıyla 7.0, 9.0, 10.0, 6.0, 8.0, 6.0 ve 6.0 mmlik inhibisyon zonları oluşturarak etki gösterdi. Heracleum sphondylium subsp. artvinense uçucu yağının ise 7 mm lik inhibisyon zonuyla Escherichia coli ye karşı etki gösterdiği, Corynebacterium diphtheriae a karşı ise etki göstermediği belirlendi.
Birçok çalışmada antibiyotikler için belirlenen inhibisyon zonları, uçucu yağlarla elde edilen zonlarla karşılaştırılmıştır. Bunun test organizmalarının hassasiyetini belirlemek için kullanışlı olduğu, ancak antibiyotiklerle örneklerin antimikrobiyal etkisini karşılaştırmanın uygun bir sonuç vermeyeceği Janssen ve ark. tarafından açıklanmıştır(36).single.php